Subsidie voor onderwijs, cultuur en samen leven

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs, cultuur en samen leven, die als doel hebben om een duidelijke verandering of verbetering te realiseren, en op het oog innovatief zijn. Het verstrekkende fonds is hierbij met name op zoek naar projecten die uitgaan van samenwerking, verbinding en het met elkaar samenleven. Per jaar is er ca. 650.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Onderwijs
Projecten die bijdragen aan veranderingen in het primair en voortgezet onderwijs:

 • Nieuwe vormen van lesgeven
 • Begeleiding van en onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden en talenten
 • Aanvullende lesprogramma's

Cultuur
Activiteiten, projecten en organisaties die uiting en vorm geven aan cultuur:

 • Muziek: uitvoeringen van ensembles en koren
 • Musea: tentoonstellingen met maatschappelijk relevante thema's
 • Erfgoed: instandhouding

Samen leven
Projecten die samen leven verbeteren of veranderen:

 • Opvang en integratie van vluchtelingen
 • Andere, vernieuwende vormen van mobiliteit

Voorwaarden

 • Het project heeft een duidelijke, inhoudelijke relatie met een of meerdere van de onderstaande thema's:
  • Onderwijs
  • Cultuur
  • Samen leven
 • Het project wil een duidelijke verandering of verbetering realiseren
 • Het project is op het oog innovatief
 • De aanvrager heeft een ondernemende visie
 • Er zijn voor het project ook andere financiers gezocht/gevonden
 • Interesse in echte samenwerking met het verstrekkende fonds en haar netwerk
 • Transparante wijze van werken wat betreft bijvoorbeeld de gebruikte methoden en resultaten etc.
 • Waarden die niet tegengesteld zijn aan de christelijke waarden waaraan het bestuur van het verstrekkende fonds hecht

Restricties

Onderstaande projecten en activiteiten komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking:

 • Verwerven en (nieuw- of ver-)bouw van fysieke panden/vastgoed en de inrichting en het onderhoud daarvan
 • Individuele begunstiging
 • PR-activiteiten en fondsenwervende activiteiten
 • Media-uitingen (uitzendingen op tv, documentaires, dvd’s etc.)
 • Activiteiten die binnen de mogelijkheden van overheidssubsidies vallen
 • Algemene fondsvorming door derden
 • Projecten op het gebied van sport en spel, dans, theater, circus, etc.
 • Ondersteuning aan vrijwilligersprojecten (bouwreizen etc.) en reis- en verblijfkosten van vrijwilligers
 • Lokale evenementen en initiatieven
 • Studiekosten, beurzen en stages
 • Aanschaf van hardware zoals muziekinstrumenten, ICT apparatuur etc.

Subsidie

Per jaar is er ca. 650.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Zie contactgegevens.