Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar) voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project.