Subsidie voor organisaties van maatschappelijk belang, bij voorkeur in de regio Den-Haag

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteuning met sociale strekking aan in Nederland wonende personen van Israëlitische, Rooms-Katholieke en Protestants-Christelijke gezindte, alsmede aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang in Nederland, bij voorkeur in de Haagse regio.

Toepassing

Het verlenen van ondersteuning met sociale strekking aan in Nederland wonende personen van Israëlitische, Rooms-Katholieke en Protestants-Christelijke gezindte, alsmede aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang in Nederland. Dit alles bij voorkeur in de Haagse regio.