Subsidie voor projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier op het gebied van sociale bijstand en ontwikkeling, gezondheidszorg en welzijn, musea, kunsten, boeken, wetenschap en educatie, restauratie en behoud monumenten en dieren, natuur en milieu.

Toepassing

De Gravin van Bylandt Stichting geeft financiële ondersteuning aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.