Subsidie voor projecten gericht op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van organisaties die zich inspannen voor de deelname van kwetsbare of achtergstelde mensen aan de samenleving. Het fonds richt zich op de regio Den-Haag. De komende jaren ligt de focus van het fonds op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis. Aanvragen tot circa 5000 euro.

Toepassing

Financiële ondersteuning voor organisaties die zich inzetten voor volwaardige deelname van kwetsbare of achtergestelde mensen aan de samenleving. Het fonds richt zich op de regio Den Haag.