Subsidie voor projecten gericht op het nalaten van geweld en mensenrechten

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten gericht op actieve geweldloosheid, het nalaten van geweld en mensenrechten. Geweldloosheid wordt gezien als een levensstijl waarbij men in een conflict onderscheid maakt tussen de persoon van de tegenstander en zijn gedrag. Het gedrag moet worden bestreden maar de persoon wordt als mens gerespecteerd en geen schade toegebracht. Per jaar is er ca. 17.000 euro subsidie beschikbaar.