Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in een maatschappelijke of medische achterstandssituatie

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van met name kinderen en jongeren tot 21 jaar in een maatschappelijke of medische achterstandssituatie in Nederland, Europa en ontwikkelingslanden.

Toepassing

Ondersteuning van met name kleinschalige projecten gericht op kinderen en jongeren tot 21 jaar, in een maatschappelijke of medische achterstandsituatie, ongeacht geloof, ras, of politieke gezindheid.

Onderstaande projecten komen o.a. voor financiële ondersteuning in aanmerking.