Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland

Subsidies, Fondsen

Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud. Het bedrag van de donatie ligt in de orde van € 1.500 – € 5.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.