Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland

Subsidies, Fondsen

Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud. Het afgelopen jaar is er bijna 35.000 euro subsidie verstrekt. Je kunt de subsidie online aanvragen.