Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland

Subsidies, Fondsen

Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud. Het afgelopen jaar is er bijna 35.000 euro subsidie verstrekt. Voor op de natuur gerichte projecten geldt Nederland als werkgebied. Je kunt de subsidie online aanvragen.