Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen. Er is o.a. subsidie mogelijk incidentele ontmoetingen, doorbreken isolement, kwetsbare ouderen, dementerende ouderen, muziek en allochtone ouderen. Per jaar is er ca. 450.000 euro beschikbaar, waarbij de toegezegde bedragen variëren van 650 tot 38.000 euro.

Toepassing

Financiële ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland ten behoeve van ouderen.