Subsidie voor sociaal zwakkeren, mensen en dieren in nood en culturele activiteiten

Subsidies, Fondsen

Het financieel ondersteunen van sociaal zwakkeren, het verlenen van hulp aan mensen en natuur in noodsituaties ondersteuning van culturele activiteiten.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van sociaal zwakkeren, het verlenen van hulp aan mensen en natuur in noodsituaties en het ondersteunen van culturele activiteiten, waarin niet op andere wijze of in voldoende mate kan worden voorzien.

Voorbeelden in het verleden ondersteunde organisaties en projecten