Subsidie voor sport-, spel- en beweging voor jeugdigen met een beperking

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar.

Toepassing

Het bevorderen en ondersteunen van sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar.
De steun bestaat in het algemeen uit incidentele financiële bijdragen.

De voorkeur gaat uit naar bijdragen in de verwervingskosten van materiële voorzieningen.

Voorwaarden

Aanvragen kunnen uiteenlopend zijn, zoals