Subsidie voor toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor een briljant idee of een bewezen oplossing om de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië te verbeteren. De verstrekker is hierbij met name geïnteresseerd in oplossingen op het gebied van schoon drinkwater en sanitaire uitdagingen die een verandering teweeg brengen op het gebied van drinkwater, sanitatie of geïntegreerd beheer van waterbronnen die zich richten op Senegal, Mali, Nigeria, Burkina Faso, Ethiopië, Kenia, Mozambique of Bangladesh. De subsidieaanvraag bestaat uit twee fasen: eerst kun je online een teaser indienen. Als je teaseraanvraag in aanmerking komt, ontvang je een uitnodiging voor de tweede fase en wordt je gevraagd een volledig voorstel in te dienen.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor drie thema's: drinkwater, sanitatie of geïntegreerd beheer van waterbronnen.

Drinkwater

 • Ondernemingen voor veiliger water
 • Huishoudelijke waterbehandeling en veilige opslag
 • Werking en onderhoud

Sanitatie

 • Toilet-economie
 • Circulaire economie

Geïntegreerd beheer van waterbronnen

 • Aanvulling, retentie en hergebruik (3R)
 • Waterefficiëntie 

Werkgebied

De focusregio's van het fonds zijn als volgt:

 • Oost-Afrika (vooral in Ethiopië, Kenia en Oeganda)
 • Westelijk Afrika (met name in Burkina Faso, Mali en Senegal)
 • Zuid-Azië (vooral in Bangladesh)

Let op
Het fonds onderneemt ook activiteiten in Benin, Niger en Mozambique en in beperkte mate in Ghana, Rwanda en India.
Mocht je een niet te missen kans hebben die voldoet aan een van de kernwaterthema's, maar buiten de focus regio's, dan hoort het fonds nog steeds graag van je!

Doelgroep

Elke formeel geregistreerde organisatie kan een aanvraag indienen, waaronder:

 • Sociale ondernemingen en bedrijven (elke grootte)
 • Kennisinstellingen
 • Academische instellingen
 • Niet-gouvernementele organisaties (NGO)
 • Op de gemeenschap gebaseerde organisaties (CBO)
 • Overheidsinstellingen
 • Nutsbedrijven

Voorwaarden

Je aanvraag moet passen in onderstaande programma:

 • Inclusiviteit voor kwetsbare groepen met een focus op armoedebestrijding en genderinclusie
 • Gericht op een van onze kernthema's:
  • Drinkwater
   • Veilig drinkwater bedrijven
   • Huishoudelijke waterbehandeling en veilige opslag
   • Waterbedrijf en onderhoudsdienst
  • Sanitatie
   • Toilet economie
   • Circulaire economie en het hergebruik van menselijk afval
  • Watervoorraden beheer
   • Heraanvulling, retentie en hergebruik (3R)
   • Efficiënt watergebruik
 • Geïmplementeerd in een van de focusregio's van het fonds:
  • Oost-Afrika (vooral in Ethiopië, Kenia en Oeganda)
  • Westelijk Afrika (met name in Burkina Faso, Mali en Senegal)
  • Zuid-Azië (vooral in Bangladesh)
 • Draagt bij aan andere onderwerpen zoals werkgelegenheid en klimaatveranderingsbestendigheid
 • Bevat een duidelijk plan voor de voortzetting van het initiatief in de lokale context op lange termijn
 • De aanvrager is een geregistreerde organisatie en niet een particulier
 • Er is geen religie-gerelateerde of missionaire component aan het initiatief
 • Je neemt passende maatregelen om alle vormen van fraude of corruptie, alsmede van ongepast gedrag binnen het initiatief te voorkomen
 • Je zorg ervoor dat het project op een ethische manier werkt met aandacht voor de mensenrechten en de sociale, economische en milieu-impact van het project

Restricties

Het fonds verstrekt geen financiering voor:

 • Onderzoeksprojecten
 • Geïsoleerde studies (bv. haalbaarheidsstudies) of geïsoleerde kapitaalinvesteringen zonder een duidelijk inkomsten- of opschalingsmodel
 • PhD- of Masters-sponsoring
 • Algemene reis- of conferentiebezoeken
 • Salarissen en toelagen van ambtenaren van primaire overheidsorganen (ministeries, nationale regering, lokale overheid)

Aanvragen

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen. De eerste fase is de indiening van een online teaser aanvraag, die toegankelijk is op onze website van het fonds (zie links).
Het team van het fonds zal je teaser bekijken om na te gaan of het geschikt is voor ondersteuning door het fonds.

Als je teaseraanvraag in aanmerking komt, ontvang je een uitnodiging voor de tweede fase en wordt je gevraagd een volledig voorstel in te dienen.

Relevante links