Subsidies en financiering kunst- en cultuurprojecten van nationaal en internationaal niveau die Brabant op de kaart zetten

Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen, Borgen en garantiestellingen
Financiering van kunst- en cultuurprojecten van nationaal en internationaal niveau die Brabant op de kaart zetten, versterking van het cultuursysteem en bijdragen aan de vernieuwing van financiering in cultuur. Je kunt bij het fonds een aanvraag doen voor een ontwikkelproject of voor een (inter)nationaal project.

Toepassing

Ontwikkelproject
Ontwikkelprojecten hebben een innovatief karakter en zijn bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die de potentie in zich dragen de aanvrager inhoudelijk en financieel toekomstbestendig te maken. In deze projecten staat voorbereiding, onderzoek en validatie centraal. Bijvoorbeeld voor een piloteditie van een nieuw, veelbelovend festival, voor het uitproberen van nieuwe verdienmodellen, voor het valideren van een nieuw product of dienst met groeipotentie.

Een ontwikkelproject komt voor financiering bij Brabant C in aanmerking als het de potentie heeft om door te groeien tot een ‘project van ten minste nationale betekenis’.

(Inter)nationaal project
Projecten van (inter)nationaal niveau passen bij het profiel en de ambitie van Brabant en zetten de cultuur van Brabant ook buiten de provincie op de kaart. Bestaande organisaties en initiatieven kunnen bij het fonds een aanvraag indienen met een project om hun internationale ambities waar te maken en naar een volgend niveau door te groeien. Ook initiatiefnemers van nieuwe projecten, die van internationale allure (lees: topniveau) zijn, kunnen een aanvraag indienen voor financiering van een (inter)nationaal project.

Voorwaarden

Zie de bijlagen.

Financiering

Ontwikkelproject
Maximaal 30% van de totale begroting van een ontwikkelproject in de vorm van een subsidie. Ontwikkelprojecten hebben meestal nog geen terugverdiencapaciteit. Het aan te vragen bedrag bij het fonds voor een ontwikkelproject is minimaal 25.000 euro en maximaal 64.999 euro.
Het subsidieplafond voor deze projecten is voor 2018 1.000.000 euro.

(Intern)nationaal project
Het fonds financiert maximaal 30% van de totale projectbegroting. Het aan te vragen bedrag bij het fonds voor een project van ten minste nationaal belang is minimaal 65.000 euro. Het financieringsplafond voor deze projecten is 5.000.000 euro.

Het fonds verstrekt de financiering in de vorm van:

  • Een lening
  • Een combinatie van lening (minimaal 25%) en subsidie (maximaal 75%)
  • Een garantstelling

Aanvragen

Online, via de website van het fonds.

Relevante links