ubsidie om de sociale en economische groei in de regio Twente en de Achterhoek te stimuleren

Subsidies, Fondsen

Subsidie om de sociale en economische groei in de regio Twente en de Achterhoek te stimuleren op het gebied van het bevorderen van ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter. 

Toepassing

Het fonds heeft als doel om het ‘vakmanschap’ in de meest brede zin van het woord in Twente en de Achterhoek te ondersteunen op het gebied van het bevorderen van ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter.

Met het fonds wordt ieder jaar een bijdrage geleverd aan regionale projecten die deze elementen kracht bijzetten en stimuleren.