Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 750 en € 50.000. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering.

Toepassing

Het fonds financiële steun bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken. Ook verleent het fonds financiële steun aan initiatieven dan wel activiteiten die van belang zijn voor het in stand houden of bevorderen van het culturele erfgoed in Friesland. 

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Bijdrage verhuizing
 • Restauratie schilderijen en musea
 • Aankoop klimaatapparatuur, vitrines en verlichting
 • Aankoopbijdragen kunstvoorwerpen/schilderijen
 • Lichtmeters en dataloggers
 • Depotinrichring
 • Conservering

Werkgebied

Provincie Friesland
Subsidieaanvragen uit de stad Harlingen zullen breder in aanmerking kunnen komen voor honorering. Het betreft dan aanvragen met betrekking tot culture, sociale dan wel maatschappelijke noden.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet zijn aangesloten bij Museumfederatie Fryslân
 • De aanvraag heeft betrekking op aankoop, restauratie of conservering van museumstukken, of het in stand houden of bevorderen van het culturele erfgoed in Friesland.

Restricties

 • Bouwkundige restauraties en conserveringsprojecten worden niet financieel ondersteund
 • Geen aanvragen voor lopende projecten

Subsidie

Er wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van 20%. Lukt dat niet, geef dan aan waarom dit onmogelijk is.
Het afgelopen jaar was er ca. 155.000 euro aan subsidies verstrekt.

Aanvragen

Per e-mail, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering.

Bij aanvragen die haast hebben kan soms, mits voldoende gemotiveerd, tussentijdse behandeling plaatsvinden.

Toelichting

 • Wees zo concreet mogelijk
 • Vraag bij grote projecten niet om een algemene bijdrage daarin, maar spits het toe op het onderdeel conservering of restauratie
 • Voeg een begroting bij
 • Voeg offerte(s) bij van erkende restauratoren (bij aanvragen boven € 10.000,- in beginsel twee of meer offertes)