Subsidies

1751 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor agrariërs ter verbetering van water- en bodemkwaliteit

  Deze subsidieregeling heeft als doel om agrariërs te stimuleren bovenwettelijke maatregelen te treffen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem. De maatregelen zijn gericht op...

 2. Subsidies

  Subsidie voor groene initiatieven gericht op biodiversiteit, beleving en samenwerking

  Financiële ondersteuning voor initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit, beleving en ontmoetingen in de natuurlijke omgeving van de gemeente Kampen. Rechtspersonen en (groepen van) natuurlijke...

 3. Subsidies,
  Financieringen en kredieten

  Subsidie voor cruciale jeugdzorg

  De subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten die de cruciale vormen van jeugdzorg in stand houden bij liquiditeitsproblemen. Deze regeling is van toepassing op aanbieders van jeugdhulp en...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor archeologische activiteiten

  Deze subsidieregeling heeft als doel om een breder publiek te betrekken bij het rijke archeologische erfgoed van de provincie Drenthe. De regeling is bedoeld voor zowel passieve als actieve...

 5. Subsidies

  Subsidie voor kleinschalige activiteiten ter bevordering van de circulaire economie

  De subsidieregeling is bedoeld voor stichtingen, verenigingen en onderwijsinstellingen in Noord-Holland die zich richten op de bevordering van de circulaire economie. De regeling ondersteunt...

 6. Subsidies

  Subsidie voor het versterken van maatschappelijke organisaties

  Deze subsidieregeling is bedoeld om maatschappelijke organisaties in de provincie Noord-Holland te versterken. Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten voor activiteiten die structureel...

 7. Subsidies

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs

  Deze subsidieregeling is bedoeld om samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en organisaties in de zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs in de provincie Noord-Holland te...

 8. Subsidies

  Subsidie voor herbestemming, restauratie en verduurzaming van monumenten

  Deze subsidieregeling richt zich op de herbestemming, restauratie en verduurzaming van cultureel erfgoed in de provincie Noord-Holland. Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en...

 9. Subsidies

  Subsidie voor het opstellen en uitvoeren van woonakkoorden

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor het opstellen en uitvoeren van woonakkoorden in Noord-Holland. Gemeenten en regio's in Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen om samen met de provincie...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor verduurzaming van dorps- en buurthuizen en wijkcentra

  Subsidie voor gebouwen met een publieksfunctie, zoals buurthuizen, dorpshuizen, wijkcentra of gemeenschapscentra, waar op non-profit basis ontmoetingsmogelijkheden worden geboden of sociaal-culturele...