Fondsen

Fondsen aanvragen voor uw organisatie of op zoek naar advies? Onderstaand een overzicht van de voor uw organisatie beschikbare fondsen.

Per fonds alle informatie die u nodig heeft voor een aanvraag.

Titel.
"Ouwe" Fonds

Het “Ouwe” fonds stelt zich ten doel studenten aan de Leidse Universiteit, die als gevolg van een ziekte of ander lichamelijk gebrek aanvullende voorzieningen nodig hebben voor een...

's-Gravenhaagse Bijbelstichting

De 's-Gravenhaagse Bijbelstichting wil de kennis van het Heilige Schrift en het godsdienstige leven bevorderen (Protestants-christelijk). Dit doet zij door middel van bijbelverspreiding.

3M Fonds

Binnen het wereldwijde Community Giving Program van 3M hebben haar dochtermaatschappijen hun eigen programma dat aansluit op de lokale cultuur, gemeenschap en omgeving. 3M Nederland heeft in 2008...

9 November Fonds

Subsidie of beurzen voor het ondersteunen van projecten op het gebied van muziek in Nederland en het financieel ondersteunen van individuele musici met een beurs of bij de aankoop van een passend...

A SEED Europe

A SEED Europe staat voor: Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu en Diversiteit. De organisatie wil milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken. Dat doet zij door middel van...

A.H.T. Fonds

Het A.H.T. Fonds richt zich op het ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek.

A.M.V.J. Rotterdam

De stichting biedt een vergoeding voor opleidingen aan jongeren in Rotterdam die geen werk hebben en met een opleiding hun kans op werk kunnen vergroten.

AAAmsterdam (Artistic Aid Amsterdam)

Ontwerpers en kunstenaars kunnen via AAAmsterdam hun werk te koop zetten en daarvan moet ten minste 20% naar een door de ontwerper of kunstenaar gekozen goed doel gaan.

Aafje Heynis Fonds

Het Aafje Heynis Fonds richt zich op het financieel ondersteunen van jonge klassiek geschoolde musici, bij voorkeur zangers.

Aanvraagformulier Ontwikkelingssubsidie Televisiedocumentaire Regionale Omroep

De aanvraag ontwikkelingssubsidie voor televisiedocumentaires kan worden gedaan door de regionale publieke omroepen en door documentairemakers en/of producenten zelf, mits voorzien van een...

Aart Huisman Stichting

De Aart Huisman stichting heeft de volgende doelstelling: het bevorderen van kankeronderzoek en/of kankerstrijding in het Diakonessenhuis in Utrecht.

Abraham Tuschinski Fonds

Fonds opgericht opgericht en gefinancierd door filmdistributeurs en...

Achmea Foundation

De Achmea Foundation start en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Nadruk op...

Activity Foundation FenF

De activity foundation FenF is opgericht in 1999 in Sneek en heeft als doel het bevorderen van sportevenementen voor jong en oud. Voorbeelden hiervan zijn: jeugdsportdagen, trainingsweekenden,...

Adèle Wickert Fonds

Het Adèle Wickert Fonds richt zich op het financieel ondersteunen van bijzondere projecten op het gebied van de 20e en 21e eeuwse muziek. Bij onvoldoende aanvragen op dit terrein kunnen...

Adoptiefonds

Dit Fonds is opgericht in 1984 uit de nalatenschap van de heer Cloeck.
Het fonds, ter waarde van ongeveer € 260.000, heeft als bestemming ‘het doen bestuderen van...

Adri en Greet Bos-de Jong Fonds

Subsidie voor projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren.

Adriana Hoogenboom Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur in de gemeenten Zwolle, Hattem en Heerde, met een voorkeur voor projecten op het gebied van monumentenzorg, klassieke muziek en...

Afasie Vereniging Nederland

De stichting zet zich in voor meer bekendheid en onderzoek naar de taalstoornis Afasie en wil ervoor zorgen dat er meer begrip en erkenning komt.

Ahrend Fonds

Subsidie voor bijzondere projecten op het gebied van industriële vormgeving en architectuur en het verlenen van beurzen aan jonge beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten, teneinde hen...

Aids Fonds

Het Aids Fonds heeft als missie 'naar een wereld zonder aids'. In lijn met deze missie kent het Aids Fonds subsidie toe aan projecten die veelbelovend en vernieuwend zijn. In principe...

AirCares KLM

KLM vindt sponsoring van groot belang om een duurzame relatie te creëren met lokale, nationale en internationale gemeenschappen. Verder zijn ze ook maatschappelijk betrokken, dit gebeurt...

ALB-Europe

De Stichting ALB-Europe heeft als doel getalenteerde Nederlandse en Latijns-Amerikaanse jongeren een kans te geven om zich verder te ontwikkelen in de honkbalsport.

Alert Fonds

Alert is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt. Jongeren worden vaak niet serieus genomen of niet gezien als serieuze gesprekspartners. Jongeren beslissen...

Alert, fonds voor jongerenactiviteiten

De stichting Alert zet zich ervoor in dat jongeren beter gehoord en gezien worden, dat hun mening en ideeën ook gehoord worden. Zij ondersteunt projecten die dit doel nastreven. Dit fonds is...