Prijs voor beperken proefdieren voor medische doeleinden en voor zo goed mogelijk benutten van alternatieven

Fondsen, Prijzen

Prijs van 15.000 euro voor een persoon of organisatie die bevorderen dat het gebruik van proefdieren voor medische doeleinden wordt beperkt tot de werkelijk noodzakelijke proefnemingen en dat alternatieven voor het gebruik van proefdieren zo goed mogelijk worden benut. Het gewonnen geldbedrag mag naar eigen inzicht worden besteed aan het welzijn van dieren.