Regelingen

1968 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor culturele centra

  Met deze subsidie kan een een voor het publiek toegankelijke uitvoering van podiumkunsten worden uitgekocht, om zo het risico te verminderen. De subsidie kan worden verstrekt aan uitkooporganisaties en culturele centra die in het lopende kalenderjaar minimaal drie voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeren. Een van de voorwaarden is dat de entreeprijs minimaal 5 euro per...

 2. Subsidies

  Subsidie Friese sporten, zoals kaatsen, fierljeppen en skûtsjesile

  Subsidie voor het organiseren van sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Friese sporten. Bij Friese sporten moet je denken aan typisch Friese sporten, zoals kaatsen, fierljeppen en skûtsjesile. In totaal is er 70.000 euro aan subsidie beschikbaar....

 3. Subsidies

  Subsidie voor sportevenementen, topsportevenementen en breedtesportevenementen

  Subsidie voor sportevenementen, topsportevenementen en voor breedtesportevenementen, om het deelnemen aan sport te stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de openstelling van de regeling....

 4. Subsidies

  Subsidie culturele activiteiten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

  Subsidie voor het laagdrempelige culturele activiteiten en het stimuleren van het culturele aanbod en deelname aan culturele activiteiten door ouderen van 65 jaar en ouder of mensen met een beperking of een chronische ziekte. Van belang is dat je project van voldoende artistiek-inhoudelijk niveau is, wat kan blijken uit bijvoorbeeld de betrokkenheid van een professional uit de kunstsector. De...

 5. Subsidies

  Subsidie leefbaarheid bij bevolkingsdaling

  De subsidie moet ervoor zorgen dat er ook echt iets gedaan wordt om de leefbaarheid te verbeteren in de Groninger krimpgebieden. Tot 2020 is jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is bedoeld voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en kan ook interessant zijn voor bewonersgroepen die innovatieve ideeën om hun dorp of regio leefbaar en krimpbestending te maken....

 6. Subsidies

  Subsidie voor amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen

  Subsidie voor actieve deelname aan activiteiten op het gebied van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies

  Subsidie digitalisering culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die gericht is op het vergroten van publieksbereik. In totaal is er 112.500 euro subsidie beschikbaar....

 8. Subsidies

  Subsidie bouwen en verbouwen van panden met een culturele bestemming

  Subsidie voor bestaande of nieuwe panden die hoofdzakelijk een culturele bestemming hebben of krijgen, en zo bijdragen aan het creatieve klimaat en de culturele infrastructuur. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar of de toekomstige eigenaar van een pand met een culturele bestemming. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000,-. Tot...

 9. Subsidies

  Subsidie internationale activiteiten cultuur

  Als onderdeel van een breder subsidieprogramma kun je vanuit dit onderdeel subsidie aanvragen voor laagdrempelige ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek samen met buitenlandse minderheidstaalgroepen. Er is in totaal 20.000 euro beschikbaar voor deze subsidie, dit is ook gelijk het totale bedrag dat je kunt aanvragen. Je kunt de subsidie aanvragen met een...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen op het gebied van erfgoed

  Subsidie voor internationale activiteiten van culturele instellingen die actief actief zijn op het gebied van erfgoed. De subsidie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het inhuren van specifieke expertise of het opzetten van een internationale uitwisseling of samenwerking. De subsidie zal per aanvraag beoordeeld worden, maar bedraagt maximaal 15.000 euro. Je kunt de subsidie gedurende de...

Pagina's