Regelingen

2093 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van jongeren bij het groen

  Subsidie voor het organiseren van evenementen waarbij jongeren groen vrijwilligerswerk kunnen doen, zodat de grondbeleving en betrokkenheid van jongeren bij het groen toeneemt. Hierbij is het belangrijk dat het groene vrijwilligerswerk aansluit bij de interesse van de jongeren en dat zij weten wat de resultaten (impact) van hun vrijwilligerswerk is voor de natuur of het milieu. De subsidie kan...

 2. Subsidies

  Subsidie ontwerpers voor vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen rondom de woonproblematiek in Nederland

  Subsidie voor ontwerpers om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan een integrale aanpak van actuele en toekomstige vraagstukken rondom wonen. Deze open oproep richt zich op projecten waarmee, op basis van ontwerpend onderzoek, op verschillende schaalniveaus vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen worden ontwikkeld voor de woonopgave in...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor non-profit instellingen

  Financiële ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk doel, gericht op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland. Je kunt hierbij denken aan het financieel ondersteunen van projecten gericht op ouderen, jong gehandicapten, ouderen in een behandelingsinstituut of in een leefgemeenschap en jongeren met een psychische stoornis. Per jaar is er ca. 413.000 euro...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kwaliteitsverhoging en onderzoek speciaal onderwijs

  Financiële ondersteuning voor projecten die bijdragen aan de kwaliteitsverhoging van het speciaal onderwijs. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om wetenschappelijk onderzoek, maar ook bijvoorbeeld om subsidie voor het publiceren over door schoolteams ontwikkelde aantrekkelijke en effectieve werk- en behandelwijzen, die voor verspreiding op grote schaal in aanmerking komen. Je kunt de subsidie...

 5. Subsidies, Beurzen, Sponsoring

  Subsidie voor instellingen en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg, waaronder wetenschappelijke initiatieven

  Financiële ondersteuning van projecten van instellingen en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg, waaronder wetenschappelijke initiatieven. De subsidie kan schriftelijk worden aangevraagd. Subsidie voor wetenschappelijke initiatieven kan alleen online worden aangevraagd....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen in de regio Eemsmond. Per jaar is er ca. € 131.000 subsidie beschikbaar....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verhalen, storytelling en impact campagnes over klimaat en biodiversiteit

  Subsidie voor aansprekende alle vormen van media, van storytelling- tot impactcampagnes van over de hele wereld die ons dichter bij een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst brengen. In deze subsidieronde is de verstrekker met name op zoek naar creatieve non-fictie projecten over het klimaat of biodiversiteit die met steun van het fonds de productie in 2022 kunnen afronden. Het kan gaan om...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland èn in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge mensen, waar een relatief kleine financiële injectie een grote bijdrage kan leveren. Ook is er steun mogelijk voor culturele Amsterdamse instellingen.Het subsidiebudget ligt onder de 10.000 euro....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen tot achttien jaar. Er zijn geen geografische beperkingen. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten

  Subsidie voor voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten die onderbelichte kwesties onder de aandacht brengen en overtuigende data-driven storytelling, gebaseerd op originele dataverzameling en data-analyse en sterke visuals. Hierbij is de verstrekker met name op zoek naar voorstellen die gebruik maken van geavanceerde datatechnieken en die samenwerking tussen nieuwsredacties...

Pagina's