Regelingen

2115 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie gezonde leefstijl en beweging jongeren

  Subsidie voor gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en samenwerkingsverbanden van organisaties  voor projecten die gericht zijn op de jeugd van jongs af aan leren actief te zijn en die de jeugd stimuleren en motiveren in beweging te komen en te blijven voor een gezonde leefstijl. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die gericht zijn op een beweegvriendelijke omgeving die...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie culturele instellingen regio Zwolle e.o.

  Financiële ondersteuning aan binnen en/of buiten Nederland gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen die het bevorderen van welzijn van mensen, al dan niet mede, tot doel hebben. In de praktijk is het fonds vooral gericht op het financieel ondersteunen van culturele instellingen en projecten in de regio Zwolle. Het totale subsidiebedrag dat per...

 3. Subsidies

  Subsidie om niet actieve mensen te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten bij sportevenementen om niet actieve inwoners te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven. De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen, gemeenten en evenementenorganisaties voor het organiseren van een side programma van een hoofdsportevenement en voor het organiseren van clinics en...

 4. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek klachten na COVID-19

  Onderzoekers kunnen projectideeën indienen voor onderzoek gericht op aanhoudende klachten na COVID-19, de onderliggende pathofysiologie en risicofactoren voor het ontwikkelen van deze symptomen en inzicht in de herstel- en nazorg die patiënten met deze klachten ontvangen hebben. Inzet moet zijn dat het onderzoek tenminste tijdens het verloop van de pandemie en de nasleep daarvan in Nederland...

 5. Subsidies

  Subsidie voor begeleiding startende leraren in het primair onderwijs

  Subsidie voor een partnerschap tussen één of meer scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, of beroepsonderwijs en volwasseneducatie en één of meer lerarenopleidingen die in gezamenlijkheid toekomstige leraren op de werkplek opleiden. De subsidie kan in dit geval worden verstrekt als tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen en aanbieden van een doorlopende lijn van...

 6. Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor projecten die zonder subsidie niet tot stand komen en gericht zijn op het bevorderen en versnellen van de woningbouwproductie en het voorkomen van stagnatie van de woningbouwproductie. Het project moet betrekking hebben op de realisatie van minimaal 50 woningen, maar deze verplichting geldt niet voor de inzet van externe deskundigheid bij initiatieven ten behoeve van nieuwe...

 7. Financieringen en kredieten

  Financiering sociale ondernemingen op het gebied van zorginnovaties

  Financiering en expertise voor sociale ondernemingen die met eHealth, technologie of een ander vernieuwende aanpak zich inzetten om de levenskwaliteit van chronisch zorgbehoevenden te verbeteren, of bijdragen aan preventie. Belangrijk is dat je product of dienst aantoonbare impact heeft en schaalbaar is, bij voorkeur ook internationaal....

 8. Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken van winkelgebieden

  Subsidie voor het toekomstbestendig maken van winkelgebieden, bijvoorbeeld door het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van het betreffende winkelgebied, het opzetten of verbeteren van de samenwerking tussen de ondernemers in desbetreffende winkelgebied of het begeleiden of initiëren van het verduurzamen van het winkelgebied. De subsidie kan aangevraagd worden door...

 9. Subsidies

  Subsidie kwaliteitsverbetering en verduurzaming campings en vakantieparken

  Subsidie voor eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings en vakantieparkenvoor het inhuren van expertise die nodig is voor onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering of verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 12.500. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek samenwerking eerstelijns zorg tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici

  Subsidie om binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken en onderbouwen, en het proces van samenwerken te beschrijven, evalueren en verbeteren. De subsidie kan worden aangevraagd door een kennis- en onderzoeksinstellingen samen met minimaal twee...

Pagina's