Regelingen

2016 resultaten gevonden

 1. Fondsen,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen,
  Private equity en Venture Capital

  Subsidie voor grootschalige culturele evenementen

  Voorfinanciering van grootschalige culturele publieksevenementen die veel publiek op de been brengen en bijdragen aan een rijke leefomgeving, een landelijke uitstraling hebben en een aantoonbare...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor algemeen regionaal gerelateerde zorgdoeleinden

  Financiële ondersteuning aan algemeen regionaal gerelateerde zorgdoeleinden, met een maximaal budget van €100.000 per jaar. Aanvragen dienen gerelateerd te zijn aan zorg en verbondenheid te tonen met...

 3. Subsidies

  Subsidie voor uitvoeren systematisch literatuuronderzoek op het gebied van dierexperimenteel onderzoek

  Het doel van deze regeling is het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid van resultaten uit dierstudies. Door het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek op het gebied van...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie Subsidie voor het verminderen van ongelijkheid in rijkdom en onderwijs

  De internationaal georiënteerde foundation biedt subsidies voor projecten die gericht zijn op het verminderen van ongelijkheden in rijkdom, onderwijs en kansen. De stichting ondersteunt partners die...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur, gezondheidszorg en maatschappelijke waagstukken

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur, gezondheidszorg en maatschappelijke waagstukken, bij voorkeur in Amsterdam maar ook elders in binnen- en buitenland. Per jaar is er ca...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele zaken en instellingen met een focus op woongelegenheid en monumentale gebouwen

  Deze subsidieregeling richt zich op het bevorderen of ondersteunen van culturele zaken en instellingen, met prioriteit op het verschaffen van woongelegenheid aan on- of minvermogenden en het behoud...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidieregeling ter bevordering van culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars

  Subsidie voor nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor NGO's ter bestrijding van kinderhuwelijken wereldwijd

  Subsidie voor het ontwerp en de primaire gegevensverzameling voor rigoureuze impactevaluaties (liefst gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) ontwerp) om kindhuwelijken en schadelijke praktijken...

 9. Subsidies

  Subsidie voor het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

  Subsidie voor primair en voortgezet onderwijs, ter verbetering van de basisvaardigheden van leerlingen. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs te versterken door middel van evidence-informed...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor oprichting en ontwikkeling van lokale bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen

  Subsidie om bij te dragen aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen aanvragen voor de oprichting van nieuwe...