Regelingen

2152 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor transgender organisaties

  Eenjarige internationale projectsubsidie voor organisaties met een budget van minder dan € 150.000 die bestuurd worden door transgenders en nog nooit door de het fonds zijn gefinancierd. De subsidie kan door transgender organisaties, of organisaties bestuurd door transgenders, over de hele wereld worden aangevraagd. Onder transgenders verstaat de subsidieverstrekker in dit geval mensen waarvan...

 2. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties en projecten. De subsidie per aanvraag bedraagt gemiddeld € 88.000. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren

  Subsidie voor onderzoek naar de sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren, om zo o.a. inzicht te krijgen in de manier waarop de vlchtelingenhistorie de psycho-seksuele ontwikkeling van jongeren beïnvloed. De subsidieverstrekker is ook bijzonder geïnteresseerd in onderzoeksvoorstellen met betrekking tot jonge LGBTIQ-geïdentificeerde vluchtelingen. Met deze oproep wil de...

 4. Prijzen

  Subsidie voor creëren oplossingen afvalvrije toekomst

  Geldprijs tot € 233.000 voor innovatieve oplossingen met daadwerkelijke impact die bijdragen aan het verminderen van de wereldwijde ophoping van verpakkingsafval en plastic op stortplaatsen en in oceanen. De prijs is gericht op het identificeren van systeemveranderende projecten die uitgaan van de visie dat geen van de verpakkingen van het levensmiddelenbedrijf, inclusief plastic, op de...

 5. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Financieel onderstenen van maatschappelijke organisaties in Nedeland, bij voorkeur in Limburg die voor hun functioneren erg afhankelijk zij van de inzet van vrijwilligers. Per jaar is er ca. € 42.000 beschikbaar....

 6. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs. Hierbij richt het fonds zich met name op het buitenland. Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor dierenbescherming, ook internationaal

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van dierenbescherming, ook internationaal. Per jaar is er ca. € 20.000 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 8. Subsidies

  Subsidie realiseren perspectief voor vreemdelingen vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang

  Subsidie om een duurzaam perspectief te creëren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie. De subsidie kan o.a. betrekking hebben op de intake en screening, woonbegeleiding, juridische begeleiding, casemanagement en maatschappelijke begeleiding, toekomstoriëntatie en terugkeerbegeleiding. De...

 9. Beurzen

  Programma rond duurzame ontwikkeling voor jonge stedelijke leiders, activisten en vernieuwers uit steden over de hele wereld

  Programma om jonge stedelijke leiders, activisten en vernieuwers uit steden over de hele wereld met elkaar in contact te brengen rond de duurzame ontwikkelings doelstelling 11 van de VN, gericht op de toename van het aantal betaalbare woningen in steden en stedelijke gebieden, inclusief het veilig en en duurzaam maken van deze betaalbare woningen. Het programma is interessant voor jonge denkers...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging of stichting voor projecten in de buurt die de omgeving duurzamer en socialer maakt en voor iedereen toegankelijk zijn. Hierbij kun je denken aan projecten zoals buurtontmoetingsplekken, een moestuin of een wandelclub voor ouderen. Het project moet plaatsvinden in een buurt in Nederland. De subsidie bedraagt tussen de 500...

Pagina's