Regelingen

1962 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Vierjarige exploitatiesubsidie voor organisaties op het gebied van professionele kunsten

  Vierjarige exploitatiesubsidie gericht op het ontwikkelen, produceren of presenteren van professionele kunsten van hoog artistieke niveau in de periode 2021 tot 2024. De activiteiten moeten regionaal, nationaal of internationaal van betekenis zijn. De subsidie is afhankelijk van de activiteiten, maar bedraagt per aanvraag maximaal 651.000 tot 1.426.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen...

 2. Subsidies

  Subsidie voor congressen, stages en proefschriften

  Subsidie voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek in relatie tot parkinson. Het toegekende subsidiebedrag is mede afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen. De subsidie varieert van maximaal 500 euro voor congresbezoek en 750 euro voor een proefschrift, tot maximaal 1000 euro voor een buitenlandse stage. Je kunt de subsidie...

 3. Subsidies

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Je onderzoekproject moet betrekking hebben op de oorzaak, remming en genezing, parkinsonismen, (para-)medische behandelingen, aanvullende therapieën óf voeding en beweging in relatie tot parkinson. De subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro per project, waarbij er voor het eerst dit...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beeldende kunstenaars met een achtergrond als vluchteling

  Subsidie om beeldend kunstenaars met een vluchtelingverleden de mogelijkheid te bieden een kunstenaarspraktijk in Nederland op te bouwen. De subsidie bedraagt 19.000 euro, en is bestemd voor de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk. Daarnaast ontvangt men ondersteuning in de vorm van een mentortraject. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 300.000 euro beschikbaar....

 6. Subsidies

  Subsidie initiatieven duurzaamheid

  Subsidie voor vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren en activiteiten ondernemen die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. De subsidie bedraagt 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,- per aanvraag....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

  Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage is tot maximaal € 10.000,- per aanvraag, afhankelijk van de aard van het project....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten. ...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000 euro subsidie beschikbaar....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en...

Pagina's