Regelingen

2155 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie ontwikkeling games tegen desinformatie

  Internationale subsidie voor non-profit organisaties, denktanks, maatschappelijke organisaties, openbare en particuliere onderwijsinstellingen, mediabedrijven en game developers voor de ontwikkeling van digitale games die onderwijsmethoden voor digitale mediageletterdheid integreren in een leuke, interactieve ervaring die is gericht op wereldwijde internetgebruikers van 15 jaar en ouder. Het...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie rechtszaken mensenrechten in digitale sfeer

  Subsidie voor strategische rechtszaken die kunnen bijdragen aan het bevorderen van de eerbiediging van de mensenrechten in de digitale sfeer. De projecten moeten een impact kunnen hebben die verder reikt dan de partijen die rechtstreeks bij de zaak betrokken zijn en moeten kunnen leiden tot een wijziging van de wetgeving, het beleid of de samenleving. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld strategische...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de homo en LHBTI-emancipatie

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die de lokale LHBTI-emancipatie in Nederland bevorderen, waarbij LHBTI een verzamelnaam is voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersekse. Aanvragen voor culturele uitingen zoals boeken, films of voorstellingen met als thema homoseksualiteit komen niet in aanmerking voor subsidie. Per jaar worden er ca. 5 tot 10...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen. Het fonds richt zich hierbij met name op het financieel ondersteunen van projecten die het begrip en de waardering voor gezonde oceanen en waterwegen bevorderen, burgerwetenschappen en...

 5. Subsidies

  Subsidie hospices palliatieve terminale zorg

  Subsidie voor hospices voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan personen in hun laatste levensfase en hun naaste. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen mag de hospice aan maximaal tien personen tegelijk palliatieve terminale zorg verlenen. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de...

 6. Subsidies

  Tweejarige subsidie podiumkunsten: muziek, theater, dans, muziektheater of mengvormen daarvan

  Subsidie voor podiumkunstinstellingen voor een professioneel uit te voeren productie of festival op het gebied van professioneel theater, muziek, dans, muziektheater of mengvormen daarvan met een maximale looptijd van een jaar. óf voor een tweejarig activiteitenplan. De subsidie bedraagt minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000 voor een podiumkunstproject en € 100.000. Hierop zijn een aantal...

 7. Subsidies

  Subsidie recreatie water

  Subsidie voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen voor het realiseren van kleine voorzieningen en diensten ten behoeve van de waterrecreatie. Je kunt hierbij denken aan het realiseren van steigers en visplekken, het realiseren van trailerhellingen, maar ook bijvoorbeeld het opleiden van vrijwilligers voor brug- en sluisbediening. De subsidie is afhankelijk van de activiteit...

 8. Subsidies

  Subsidie projecten kunstmatige intelligentie gericht op de natuurlijke systemen van de aarde

  Subsidie voor projecten die kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) gebruiken om de manier te veranderen waarop mensen en organisaties de natuurlijke systemen van de aarde monitoren, modelleren en beheren, en de manier waarop we milieuproblemen aanpakken. Het programma focust zich hierbij op klimaat, landbouw, biodiversiteit en water. Aanvragers kunnen zijn aangesloten bij een...

 9. Subsidies

  Subsidie voor woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en bouwers of CPO’s voor bouwen woningen op locatie zonder woonbestemming

  Subsidie voor projecten gericht op activiteiten in de planvoorbereidingsfase, die benodigd zijn voor het doorlopen van een planprocedure om flexwoningen te kunnen realiseren, waarbij het gaat om een project van minimaal 5 en maximaal 25 flexwoningen. Onder flexwoningen verstaan we een voor zelfstandige bewoning geschikt complex van ruimten dat gevestigd is op een tijdelijke locatie zonder...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte

  Subsidie voor innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten gericht op een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte. Hierbij is het fonds met name op zoek naar projecten die patiënten helpen of stimuleren om de benodigde leefstijlaanpassingen of -interventies door te voeren, zoals bijvoorbeeld via eHealth tools, apps,...

Pagina's