Regelingen

1968 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor sportverenigingen

  Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar....

 2. Fondsen, Prijzen

  Subsidie onderzoek orthopedie

  Prijs van 7.500 euro voor een al of niet klinisch, wetenschapper in of rond de orthopedie, die een bijzondere onderzoekslijn ontwikkelde....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie tegen discriminatie

  Subsidie  voor initiatieven en organisaties die discriminatie en uitsluiting in de Nederlandse samenleving tegengaan. In deze subsidieoproep gaat het met name om ideeën en campagnes die moslimdiscriminatie aan de orde te stellen, actieonderzoek om structurele discriminatie inzichtelijk te maken en discriminatie, stereotypering of uitsluiting van moslims zichtbaar te maken. De subsidie bedraagt...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten, kunst en cultuur, zorg en welzijn en ontwikkelingswerk

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in de maatschappij zoals ouderen, zieken, gehandicapten en zorg behoevende jongeren. Daarnaast is er ondersteuning mogelijk voor kunst en cultuur, maatschappelijk werk, en medische projecten. Ook is er ondersteuning mogelijk voor medische projecten in ontwikkelingslanden, waarbij Nederland betrokken is door...

 5. Subsidies

  Subsidie voor jonge onderzoekers, gericht op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept

  Subsidie om jonge (bio)medische- en gezondheidsonderzoekers uit te dagen om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek te bewerkstelligen, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept.Leidend in de beoordeling zijn de ideeën, niet zozeer het cv van de onderzoeker. De subsidie bedraagt maximaal €100.000 per...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die voordeel opleveren voor mensen met diabetes

  Subsidie voor iedereen met een goed idee dat direct voordeel oplevert voor mensen met diabetes en hiervoor een goed plan heeft. Iedereen met een goed diabetesidee kan meedoen, waaronder zorgverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven of onderzoekers die kennis willen vertalen naar bruikbare toepassingen. Wel is het belangrijk dat mensen met diabetes zijn betrokken bij het idee én bij de...

 7. Subsidies

  Subsidie integratie asielzoekers

  Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de gemeenschap en die gericht zijn op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor de integratieproblematiek. Subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project of de activiteit, tot een maximum van € 12.500,­....

 8. Subsidies

  Subsidie voor nieuwe samenwerkingsprojecten in de zorg

  Subsidie voor ondersteuning bij de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de zorg, om te kijken op welke wijze regionale samenwerking ingericht kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ maar je mag ook specifieke regionale prioriteiten formuleren.  bedraagt maximaal € 37.500 en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. ...

 9. Subsidies

  Subsidie voor zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en fysiotherapiepraktijken

  Subsidie voor activiteiten gericht op het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Via deze regeling is het mogelijk subsidie te krijgen om binnen een bepaalde periode gegevens te verzamelen over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie t.o.v. de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en). De...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale innovatie, participatie en sociale cohesie

  Subsidie voor initiatieven op het gebied van sociale innovatie, participatie en sociale cohesie, met gebruikmaking van de sociocratische kringorganisatie methode....

Pagina's