Regelingen

1937 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kennisoverdracht op het gebied van anaerobe technologie en (verbeterde) sanitatie

  Financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op het bevorderen van kennisoverdracht op het inhoudelijke terrein van anaerobe technologie en (verbeterde) sanitatie. De subsidie is maximaal 10.000 euro per project....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, educatieve en sociale projecten, regio Sneek, IJlst en Wymbritseradiel

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere activiteiten van ideële aard in Sneek, IJlst en directe omgeving , alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin van het woord....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van kinderen

  Financiële ondersteuning van instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren....

 4. Subsidies

  Subsidie voor gemeenschapsaccommodatie in Limburg

  Subsidie voor de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie voor een aaneengesloten gebied binnen een gemeente, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners van dit gebied....

 5. Subsidies

  Subsidie aanpak wachttijden

  Er is subsidie beschikbaar voor patiëntenverenigingen en familievertegenwoordigers voor activiteiten om de wachttijden in de ggz terug te dringen. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor reiskosten voor deelname aan regionale taskforces wachttijden, achterbanraadplegingen, themabijeenkomsten. Een van de voorwaarden is dat er een duidelijke link ligt met de gezamenlijke aanpak van...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek centraal zenuwstelsel

  Financiële ondersteuning om vernieuwend onderzoek, diagnostiek en behandeling van ziekten van het centraal zenuwstelsel mogelijk te maken, met name onderzoek op niet eerder betreden paden, waarvan de financiering op andere wijze niet  (volledig) mogelijk blijkt te zijn, en waar een gedegen wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties van maatschappelijk belang, bij voorkeur in de regio Den-Haag

  Financieel ondersteuning met sociale strekking aan in Nederland wonende personen van Israëlitische, Rooms-Katholieke en Protestants-Christelijke gezindte, alsmede aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang in Nederland, bij voorkeur in de Haagse regio....

 8. Subsidie voor maatschappelijke dienstverlening, natuur, monumentenzorg, wetenschap en kunst

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, natuur, monumentenzorg, wetenschap en kunst. Een eventuele aanvraag moet je schriftelijk indienen samen met een uitgebreide omschrijving en een financiële onderbouwing....

 9. Prijzen

  Prijs voor inclusiviteit in de creatieve industrie en cultuursector

  Prijs van 25.000 euro voor culturele instellingen en organisaties in de creatieve industrie die een markante stap hebben gezet, of een opvallend resultaat hebben geboekt, op het gebied van inclusiviteit....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele instellingen en projecten

  Financieel ondersteunen van sociale, maatschappelijke en culturele aanbod instellingen en projecten in Harderwijk. De subsidie is interessant als je organisatie in Harderwijk gevestigd is, of het zwaartepunt van je activiteiten in Harderwijk ligt. Wanneer je een subsidieaanvraag wilt indienen mag je nog niet zijn begonnen met je project....

Pagina's