Regelingen

1947 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie onderzoek verbetering kwaliteit integrale geboortezorg

  Subsidie gericht op het bevorderen van de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen en aan het terugdringen van verschillen in perinatale en maternale gezondheid in het bijzonder....

 2. Subsidies

  Subsidie onderzoek prenatale en neonatale screening

  Subsidie voor onderzoek gericht op het het optimaliseren van de prenatale screening en neonatale screening in Nederland. Per project is maximaal €500.000,- beschikbaar....

 3. Subsidies

  Subsidie voor plan van aanpak lerarentekort

  Subsidie voor de uitvoering van een plan van aanpak gericht op het wegwerken van het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs. Voor 2019 is er in totaal 9 miljoen euro beschikbaar, gelijk verdeeld over het primair onderwijs en voortgezet onderwijs....

 4. Prijzen

  Prijs voor innovatieve zorg in opschalingsfase

  Prijs voor de meest innovatieve onderneming in de zorg in de opschalingsfase. De zorginnovatie moet in ieder geval geschikt zijn voor de Nederlandse markt. Bovendien moet de innovatie kunnen uitgroeien tot een duurzaam verdienmodel. Je maakt kans op 5.000 of 10.000 euro, welk bedrag je kunt gebruiken voor de verdere ontwikkeling of implementatie van de innovatie....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor activiteiten en projecten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland

  Subsidie voor activiteiten en projecten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland, ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen en ten behoeve van de verzorging en verpleging in de thuissituatie of thuisvervangende situatie van bewoners in het bijzonder....

 6. Sponsoring

  Sponsoring van landelijke organisaties en evenementen, die voor een groot publiek toegankelijk zijn

  Sponsoring van landelijke organisaties en evenementen, die voor een groot publiek toegankelijk zijn. Hierbij is gekozen voor de sponsoring van activiteiten op het gebied van sport, ondernemerschap, cultuur en natuur....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor literaire manifestaties en activiteiten

  Subsidie om literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het kan hierbij gaan om eenmalige subsidie of een tweejarige subsidie als het gaat om organisaties die zich landelijk bewezen hebben en een landelijke uitstraling hebben....

 8. Subsidies

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de recreatieve sector

  Subsidie voor de realisatie van kwalitatief goede plannen voor vernieuwing van het aanbod in de toeristisch/recreatieve sector in Drenthe om Drenthe aantrekkelijker te maken voor toeristen en dagrecreanten. ...

 9. Subsidies

  Subsidie voor implementatie van technologie ter ondersteuning van werknemers met beperkingen

  Subsidie om via pilots ervaring op te doen met de implementatie van technologie ter ondersteuning van werknemers met beperkingen. Doelstelling is o.a. werk toegankelijker te maken, de kwaliteit van werk te vergroten en de inzetbaarheid en/of productiviteit van werknemers met een arbeidsbeperking te verhogen. Subsidie aanvragen is mogelijk voor samenwerkingsverbanden van werkgever, werknemer(s)...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bestaande interventies in de palliatieve zorg

  Subsidie om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. Het totale beschikbare budget van deze subsidieronde is € 4 miljoen. Het maximaal aan te   per project is € 400.000,-....

Pagina's