Regelingen

1994 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor een leefbare toekomst voor de jeugd

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op een leefbare toekomst voor de jeugd. Hierbij gaat o.a. om innovatieve initiatieven die (de gevolgen van) globale...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers

  Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers, en organisaties en projecten die zich richten op oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffer. Per jaar is er ca. € 95.740 subsidie beschikbaar...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie dierenbescherming, welzijn dieren en onderzoek dierenproeven

  Financiële ondersteuning van mensen en instellingen die zich inzetten voor bescherming van dieren, stimuleren van onderzoek om dierenproeven te vervangen voor andere methoden en ondersteunen van...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleine boeren en duurzame landbouw

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op een of meer kleine boeren. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten gericht op innovatie of educatie in duurzame landbouw...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van mensen in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van mensen in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan stichtingen, kerken en...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op de opleiding en vorming van jonge mensen in de architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte (waaronder ook ziekenhuizen, ontmoetingscentra...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor voortgezet en middelbaar onderwijs

  Subsidie voor voortgezet en middelbaar onderwijs voor onderwijsdoeleinden en projecten waarvoor geen bekostiging langs reguliere weg, bijvoorbeeld via de overheid, kan worden verkregen. De subsidie...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van verslavingsproblematiek

  Subsidie voor projecten gericht op het verspreiden van inzichten, kennis en wetenschappelijke bijdrages ten behoeve van het identificeren, voorkomen en behandelen van gedrags- en middelenverslaving...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die polarisatie en discriminatie tegen gaan

  Subsidie voor (educatieve) cultuurprojecten die als doel hebben polarisatie en discriminatie tegen te gaan. Het fonds richt zich vooral op projecten met een jonge doelgroep (12-21 jaar) en dan in het...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuurprojecten

  Subsidie voor initiatieven op het gebied van natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de aanleg van bijenkasten, tiny forests, inrichten van pluktuinen of...