Regelingen

2131 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek Optic Atrophy 1

  Subsidie voor internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Optic Atrophy 1 (OPA1). zodat behandeling en genezing van OPA1 wordt gestimuleerd....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van communicatievrijheid

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de bescherming van de communicatievrijheid en de grondrechten op dit gebied. De subsidie kan rechtstreeks worden aangevraagd door instellingen en individuen die zich rechtstreeks bezighouden met de bescherming en bevordering van de grondrechten op het gebied van communicatievrijheid. De komende drie jaar is er oplopend tot 249.000 euro...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijk gerichte projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor maatschappelijk gerichte organisaties en projecten. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten in de regio Veluwe, Nederland, en projecten in ontwikkelingslanden, waaronder Mozambique en Oeganda. Per jaar is er ca. 80.000 euro subsidie beschikbaar....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden in Afrika

  Financieel ondersteunen van lokale initiatieven in ontwikkelingslanden in Afrika, waarbij het fonds zo veel mogelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Afrika onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en goede begeleiding wil bieden. Het fonds richt zich hierbij op veelal afgelegen gemarginaliseerde gebieden waar analfabetisme hoog is en weinig kinderen de mogelijkheid hebben om hun opleiding af te...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ondersteuning musea rondom COVID-19

  Subsidie voor kleine en middelgrote musea voor het maken van aanpassingen en het nemen van maatregelen die door de overheid worden opgelegd vanwege COVID-19. De subsidieaanvraag kan betrekking hebben op meerdere gesubsidieerde maatregelen. Per museum kan er maximaal één aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van 5.000 euro per aanvraag....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor datagedreven journalistiek en journalisten

  De gevolgen van de coronaviruspandemie zijn enorm: raciale verschillen tussen degenen die door de economische gevolgen worden getroffen, uitdagingen in de manier waarop lokale, regionale en nationale overheden op de crisis hebben gereageerd, problemen met het onderwijs aan onze kinderen, etc. Al deze verhalen zijn misschien beter te verklaren met het gebruik van gegevens, maar de gegevens zelf...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn en integratie gehandicapten

  Financiële ondersteuning voor projecten en activiteiten die bijdrage aan het welzijn en de integratie van van gehandicapten, in het bijzonder kinderen. Per jaar is er ca. 55.000 euro beschikbaar (op basis van begroting lopende jaar). Schriftelijk aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kansarmen en kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de kansarmen in de maatschappij in binnen- en buitenland en aan kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen

  Privaat fonds, onderdeel van een Europees bedrijf. Het fonds verstrekt subsidie aan vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen in de landen en gebieden waar het bedrijf actief is. In totaal heeft het fonds 1 miljoen pond beschikbaar gesteld. De aanvraag moet betrekking hebben op activiteiten of projecten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, kunst, cultuur, de...

Pagina's