Regelingen

2088 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoeksprojecten en activiteiten

  Subsidie voor kleinschalige wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD en activiteiten van, voor en door patiënten met astma of COPD. Jaarlijks is een bedrag van ongeveer...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, onderwijs en kunst

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, kunsten en wetenschap in de gemeente Rotterdam en directe omgeving, met name op basis van culturele invalshoek. De...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kosten dierenarts en voor projecten gericht op bescherming van dieren

  Subsidie voor het ondersteunen van rechtspersonen en natuurlijke personen die actief zijn op het gebied van de dierenbescherming. Natuurlijke personen die van een minimum inkomen moeten leven en te...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen in Nederland en het buitenland

  Directe en indirecte financiële voor steunbehoevende personen en sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen. De financiële ondersteuning is gericht op meerdere continenten...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke instellingen of organisaties

  Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke instellingen of organisaties die op grond van hun doelstelling het welzijn van (groepen uit) de samenleving bevorderen in Nederland en in het...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor om debat op gang te brengen door kunst

  Internationale subsidie voor kunstenaars voor het indienen van voorstellen voor een kunstwerk dat in verschillende openbare ruimten en via een internationaal online kunstplatform gepresenteerd zal...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor met name projecten op het gebied van kunst en cultuur

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn om de kennis, inzichten en mogelijkheden van personen, instellingen en organisaties te verbeteren en/of te vergroten. Hierbij kan het kan projecten op het...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke en diaconale projecten gericht op o.a. kwetsbare mensen - Maatschappij van Welstand

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming met een focus op kwetsbare groepen, en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. De focus ligt op...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid

  Het verstrekkende fonds wil bijdragen aan de bloei en levenskracht van mens en aarde en verstrekt daarom subsidie voor projecten die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw, verbetering van de bodem...