Regelingen

2065 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek tegen seksueel misbruik van kinderen

  Subsidie voor non-profitorganisaties die innovatief onderzoek ontwikkelen dat zal leiden tot echte, blijvende veranderingen voor de digitale veiligheid van kinderen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan onderzoek dat de technologische industrie kan helpen bij haar aanpak van de bestrijding van online seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen (CSEA). De subsidie kan wereldwijd worden...

 2. Financiering en kredieten, Subsidies, Prijzen

  Internationale subsidie voor baanbrekende ideeën om steden sneller koolstofarm te maken

  Internationale subsidie voor baanbrekende ideeën die steden helpen sneller koolstofarm te worden en de uitdagingen op het gebied van hulpbronnen aanpakken. Finalisten dingen mee naar de hoofdprijs van maximaal $ 1 miljoen aan subsidie voor de verdere ontwikkeling van het project. Je kunt je project aanmelden gedurende de aanmeldperiode....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten met een wetenschappelijk karakter

  Financieel ondersteunen van initiatieven met een wetenschappelijk karakter, gericht op telecommunicatie, maatschappelijke relevante en een harmonieuze samenleving waarin door de kunst van het samenleven iedereen erop vooruit gaat. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek astronomen

  Financieel ondersteunen van sterrenkundig onderzoek van in Nederland werkzame astronomen t.b.v. deelname aan congressen, workshops, werkbezoeken e.d. Ook draagt het fonds bij aan de drukkosten van astronomische proefschriften. Je kunt de subsidie online aanvragen. Hierbij is mogelijk een aanvraagperiode van toepassing....

 5. Fondsen, Beurzen

  Subsidie aankoop Nederlandse kunst door musea en beurzen voor beeldende kunstenaars

  Subsidie voor het ondersteunen van Europese musea buiten Nederland ten behoeve van de aankoop van contemporaine Nederlandse kunst. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 5500 en 15000 per project, op basis van de in het verleden verstrekte subsidies. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de...

 6. Subsidies

  Subsidie voor eigen initiatieven en gezondheid inwoners

  Subsidie voor het projecten die bijdragen aan de versterking van de sociale kwaliteit en inwoners in staat stellen om zelf initiatieven in gang te zetten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek naar zorgvastgoed, een businesscase voor een sociale onderneming, of om de concrete uitvoering van een project sociale kwaliteit. In totaal is er 250.000 euro beschikbaar. De...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Friese taal, cultuur en onderwijs

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bevorderen van de Friese taal en cultuur alsmede het bevorderen van het onderwijs (lezen, maar vooral schrijven) in de Friese taal....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties, in het bijzonder in de regio Amersfoort, voor sociaal-culturele activiteiten. Individuele personen kunnen geen aanvraag indienen. Voorbeelden van te subsidiëren activiteiten zijn o.a. koor- en toneeluitvoeringen, concerten en opera, exposities en tentoonstellingen en festivals. De subsidiebijdragen variëren van enkele...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst, voorstellingen, beeldende kunst en documentaires met een maatschappelijk doel

  Subsidie voor het maken en uitvoeren van een professionele kunstproductie, zoals een voorstelling, documentaire of beeldende installatie, die behalve een cultureel doel ook een maatschappelijk doel heeft. Belangrijk is dat je uiteindelijke project gericht is op het bereiken van een optimaal maatschappelijk bereik. De subsidie kan online worden aangevraagd....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten in ontwikkelingslanden, gericht op ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische zorg, kansarme kinderen en ontwikkelingshulp

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op medische verzorging en onderwijs aan kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Daarnaast richt men zich op het ondersteunen van ideëele organisaties,ziekenhuizen en verpleeghuizen in ontwikkelingslanden, waaronder in Cambodja, Laos en India. ...

Pagina's