Regelingen

1981 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Financieel hulp om uit de schulden te raken en een menswaardig bestaan op te bouwen

  Financiële ondersteuning in de vorm van een eenmalige bijdragen voor individuele noodhulp zodat mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken en dat mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De bijdrage is eenmalig en moet via een formulier worden ingediend via een erkende hulpverleningsinstantie die de urgentie van de aanvraag kan bevestigen....

 2. Subsidies

  Subsidie veiligheid en emancipatie lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid van LHBTI+ en de vergroting van de individuele ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Onder LHBTI+ verstaan we in dit geval lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten. Je kunt de subsidie online aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor initiatieven, innovatie en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en volksgezondheid, Noord Nederland

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan een structurele verbetering van de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven voor inwoners van primair Noord-Nederland, met een focus op vitaliteit of zelf- en samenredzaamheid. Het moet gaan om tijdgebonden ondersteuning, waarbij het project een maximale doorlooptijd van drie jaar heeft....

 4. Subsidies

  Subsidie voor letteren, erfgoed, schrijvers en uitgeverijen

  Subsidie voor organisaties, schrijvers en uitgeverijen die activiteiten ontwikkelen op het gebied van letteren of erfgoed, of op het snijvlak hiervan.  Voorbeelden van organisaties en projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn o.a. boeken, tentoonstellingen, herdenkingsprojecten, debatten en stadsgesprekken, literaire tijdschriften, wijkevenementen, documentaires met een historisch of...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bouwprojecten in derde wereld landen

  Financieel ondersteunen van bouwprojecten in derdewereldlanden van lokale organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden. Bij projectaanvragen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat circa 25 tot 30% van de kosten door de...

 6. Fondsen

  Subsidie voor nationale en internationale projecten op het gebied van onderwijs, zorg, maatschappij en ontwikkelingswerk

  Subsidie voor projecten over de hele wereld. In Nederland is er subsidie beschikbaar voor projecten binnen de gezondheidzorg, het onderwijs en de samenleving. In het buitenlands richt het fonds zich op ontwikkelingsprojecten. Het fonds zorgt nationaal en internationaal voor impact. Het afgelopen jaar is er 3.5 miljoen euro subsidie verstrekt....

 7. Subsidies

  Subsidie rondom intellectueel eigendom

  Subsidie om bewustwording op gang te brengen over de waarde en voordelen van intellectuele eigendom (IE) en de schade die het gevolg is van inbreuk op IE-rechten. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. non-profitorganisaties, overheden, bedrijven, universiteiten en tv-kanalen. Afhankelijk van de te bereiken doelgroep bedraagt de subsidie maximaal 90.000 euro. Je kunt de subsidie online...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor energie, voeding, kerk en cultureel erfgoed in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Het financieel steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming en voedsel en het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed. Projecten kunnen betrekking hebben op Nederland, maar ook op bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. De financiële steun varieert van maaltijdprojecten voor inloophuizen in Nederland tot groentekassen in Kenia. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, sport, cultuur, milieu,

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, sport, cultuur, milieu, e.d.). De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. educatie, innovatie, natuur, sociale cohesie en diversiteit

  Foundation opgericht door een succesvol bedrijf om iets terug te doen richting de maatschappij. Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties en activiteiten in binnen en buitenland op het gebied van o.a. sociale cohesie, natuur, diversiteit, innovatie en educatie....

Pagina's