Regelingen

2127 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijke publicaties natuurbescherming

  Financieel ondersteunen van natuurorganisaties en vogelwerkgroepen in de regio Noord-Holland. Er is nog een bedrag van ca. € 3462,57 beschikbaar voor aanvragen vanuit het fonds. Je kunt de subsidie per e-mail of per post aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor (geestelijke) gezondheidszorg en armoedebestrijding

  Financieel ondersteunen van instellingen en/of andersoortige initiatieven op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg en armoedebestrijding. Per jaar is er ca. € 130.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of per post aanvragen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor heilpedagogie en sociaaltherapie

  Subsidie voor innovaties en nieuwe initiatieven op het gebied van de heilpedagogie en sociaal therapie, die bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de antroposofische gehandicaptenzorg in Nederland. De subsidies bedragen per project liggen per project gemiddeld tussen de € 2.000 en € 10.000. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail, waarbij je een projectomschrijving en een dekkingsplan...

 4. Subsidies

  Subsidie bevordering van gelijkheid en bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie

  Subsidie voor projecten gericht op het voorkomen en bestrijden van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie, met name op grond van ras of etnische afstamming, huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, genderidentiteit. In totaal is er een budget van € 9.900.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode van de regeling....

 5. Subsidie voorkomen en bestrijden huiselijk geweld en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes

  Internationale subsidie voor projecten gericht op vroegtijdige opsporing, preventie en bescherming van en/of steun aan vrouwen, kinderen, jongeren en LGBTIQ-slachtoffers of potentiële slachtoffers van geweld. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor preventie van gendergerelateerd geweld door aandacht voor masculiniteit en de betrokkenheid van mannen en jongens. De subsidie kan worden...

 6. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor jonge illustratoren en tekenaars

  Subsidie in de vorm van een stimuleringsprijs voor jonge illustratoren en tekenaars. De prijs is bedoeld om als illustrator een bijzonder project uit te werken dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn. De prijs bestaat uit € 20.000, de betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk.  Je kunt je als illustrator/tekenaar aanmelden via een aanvraagformulier, dat...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuur, biodiversiteit en ecosystemen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de bescherming van de biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen. Hierbij richt het fonds zich o.a. op het bevorderen van ondersteunende maatregelen gericht op integratie van en synergie tussen menselijke activiteit en natuur, biodiversiteit en ecosystemen, door middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en/of voorlichting....

 8. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor maatschappelijke initiatieven gericht op de onderkant van de samenleving

  Prijs voor personen of groepen personen of rechtspersonen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappelijke onderkant van de samenleving. De jury selecteert vijf genomineerden, die elk € 1.500 euro krijgen om aan hun initiatief te besteden. Voor de uiteindelijke winnaar is er € 5.000. De aanmeldingsvorm is vrij. Denk aan een persoonlijke aanbevelingsbrief, een link naar een...

 9. Subsidies

  Subsidie voor het aanbieden van stageplaatsen

  Subsidie voor het aanbieden van een stageplaats aan studenten van het MBO die een BOL- of BBL-opleiding volgen en die mede door de coronacrisis geen stageplaats of leerwerkplek kunnen vinden en daardoor hun opleiding niet kunnen afmaken. Voor het aanbieden van een leerwerkplek aan een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) bedraagt de subsidie € 2.500. Er is € 1.250 subsidie beschikbaar voor het...

 10. Subsidies

  Subsidie gericht op zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie

  Subsidie voor projecten gericht op de (samen)zelfredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. Je project moet in ieder geval concrete en meetbare resultaten opleveren en reproduceerbaar zijn, met het oog op eventuele schaalvergroting bij succes van je project. Zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk komen voor de...

Pagina's