Regelingen

2074 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen weer laten deelnemen aan het maatschappelijke leven

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die leiden tot verbetering van de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven. De doelgroep wordt gevormd door herstellenden in zijn algemeenheid en is daardoor breed (onder andere kinderen, jongeren, bejaarden, drugs- of alcohol verslaafden, etc.). Ook verleent het fonds steun aan rechtspersonen welke een algemeen maatschappelijk...

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor bijzondere projecten in het onderwijs

  Financiële ondersteuning om aansprekende en vernieuwende initiatieven met betrekking tot het hogere deeltijdonderwijs in Nederland te stimuleren. ...

 3. Fondsen, Beurzen

  Subsidies vervolgopleiding zangers in binnen- en buitenland en organisatie van o.a. festivals en muziektheaterproducties

  Financiële ondersteuning van jonge, professionele (opera)zangers met diploma uitvoerend musicus voor het mogelijk maken van studiereizen, masterclasses, en overige activiteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast richt het fonds zich op het financieel ondersteunen van o.a. festivals en muziektheaterproducties. De subsidie bedraagt tussen de € 1500 en € 75.000. Je kunt de subsidie online...

 4. Subsidies

  Subsidie voor projecten ter bevordering van de orgelcultuur, zoals concerten, onderhoud van (historische) orgels en de publicatie van orgelmonografiën

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op de bevordering van de orgelcultuur, zoals concerten, onderhoud van (historische) orgels en de publicatie van orgelmonografiën....

 5. Subsidies

  Subsidie erkenning Indisch en Moluks Nederland

  Subsidie voor activiteiten van non-profit instellingen die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. De subsidie bedraagt maximaal € 60.000 voor een periode van maximaal drie jaar....

 6. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen, Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor innovatie ontwikkelingsprojecten met impact in Afrika

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen in Afrika die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Projecten waar het fonds in wil investeren doen een beroep op het ondernemerschap en creativiteit van de lokale bevolking. Het fonds wil vooral innovatieve initiatieven te ondersteunen, waarbij de voorgestelde innovatie...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijke projecten en onderzoeksprojecten

  Financieel ondersteunen van diverse projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en de instandhouding van de leefbaarheid binnen het werkgebied van het fonds. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie voor wetenschappelijk onderzoek. Per jaar is er ca. € 66.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuurmanifestaties, onderwijs en educatie, recreatie en sportevenementen

  Financieel ondersteunen van sociale en maatschappelijke activiteiten op het gebied van educatie, sport, muziek, duurzaamheid of veiligheid. Belangrijk is dat je project een gemeenschappelijk karakter heeft. Je kunt de subsidie het hele jaar door per e-mail aanvragen....

 9. Subsidies, Beurzen

  Subsidie voor doceren en onderzoek in de Verenigde Staten

  Subsidie voor het doceren aan een Amerikaanse universiteit, eventueel in combinatie met onderzoek, voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden.  De beurs bedraagt maximaal $ 13.000 voor senior wetenschappers en maximaal $ 9.000 voor junior wetenschappers. Je kunt je gedurende de aanvraagperiode aanmelden,...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg

  Subsidies voor projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Subsidiebedragen tot ca. 15.000 euro. Geen subsidie voor educatie, uitgeven van boeken, dissertaties, studiereizen en dergelijke. Je kunt de subsidie online aanvragen....

Pagina's