Regelingen

1947 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vervaardigen en verspreiden van films, literair werk en kunstwerken

  Subsidie voor het vervaardigen en verspreiden van films, literair werk, kunstwerken en documentaires, waaronder begrepen heruitgaven, reproducties, vertalingen. Bijzondere aandacht, maar niet beperkt tot, projecten die betrekking hebben op de Joodse geschiedenis, waaronder begrepen de Holocaust....

 2. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek zoals onderzoek naar vormen van kanker die niet vaak voorkomen of waarvoor moeilijk geld beschikbaar komt

  Financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geneeskunde. Daarnaast wordt onderzoek van zeldzaam voorkomende ziekten gesteund, veelal om de start van het onderzoek te financieren. De subsidie bedraagt tussen de 500 en 50.000 euro....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie jonge kunstenaars en jonge wetenschappers

  Financieel ondersteunen van het werk van jonge kunstenaars en jonge wetenschappers en het ondersteunen van projecten met historische en/of artistieke waarde....

 4. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor beperken proefdieren voor medische doeleinden en voor zo goed mogelijk benutten van alternatieven

  Prijs van 15.000 euro voor een persoon of organisatie die bevorderen dat het gebruik van proefdieren voor medische doeleinden wordt beperkt tot de werkelijk noodzakelijke proefnemingen en dat alternatieven voor het gebruik van proefdieren zo goed mogelijk worden benut. Het gewonnen geldbedrag mag naar eigen inzicht worden besteed aan het welzijn van dieren. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Tegemoetkoming in de drukkosten proefschrift

  Financiële tegemoetkoming in de drukkosten van de drukkosten van het proefschrift van promovendi die in hun promotieonderzoek de terugdringing van het gebruik van proefdieren als doel centraal hebben gesteld of tot een onderzoeksresultaat zijn gekomen dat significant bijdraagt aan de terugdringing van proefdieren....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000 euro subsidie beschikbaar....

 7. Subsidie restauratie en herstel van mobiel erfgoed

  Subsidie voor bijzondere eenmalige projecten op het gebied van mobiel erfgoed, die gericht zijn op behoud en instandhouding van mobiel erfgoed of aan een organisatie die meerdere instellingen die actief zijn op dit gebied. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. ...

 8. Subsidies, Fondsen

  Financiële steun voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke anbi instellingen, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast is er financiële steun mogelijk voor projecten in ontwikkelingslanden....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie publicaties beeldende kunst en documentaire fotografie

  Financieel ondersteunen van studies waarin de beeldende kunst als bron wordt gebruikt voor historisch onderzoek of in een breder historisch kader wordt geplaatst en het financieel ondersteunen van uitgaven op het gebied van de documentaire fotografie....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor basisscholen en middelbare scholen

  Financiële ondersteuning voor o.a. basisscholen en middelbare scholen, gericht op de talentontwikkeling van kinderen via het onderwijs. Het onderliggende doel van deze missie is om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen....

Pagina's