Regelingen

1981 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie evenementen cultuur en sport

  Subsidie voor stichtingen en verengingen voor het organiseren ven evenementen op het gebied van cultuur of sport met een meer dan lokale uitstraling die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd. De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking voor een gift of garantiestelling. De bijdrage van het fonds per project is bepaald op maximaal 25% van de totale projectkosten. Jaarlijks is ca. € 100.000,- beschikbaar voor garantiestellingen en...

 3. Subsidies

  Subsidie voor sportverenigingen

  Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten, kunst en cultuur, zorg en welzijn en ontwikkelingswerk

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in de maatschappij zoals ouderen, zieken, gehandicapten en zorg behoevende jongeren. Daarnaast is er ondersteuning mogelijk voor kunst en cultuur, maatschappelijk werk, en medische projecten. Ook is er ondersteuning mogelijk voor medische projecten in ontwikkelingslanden, waarbij Nederland betrokken is door...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die voordeel opleveren voor mensen met diabetes

  Subsidie voor iedereen met een goed idee dat direct voordeel oplevert voor mensen met diabetes en hiervoor een goed plan heeft. Iedereen met een goed diabetesidee kan meedoen, waaronder zorgverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven of onderzoekers die kennis willen vertalen naar bruikbare toepassingen. Wel is het belangrijk dat mensen met diabetes zijn betrokken bij het idee én bij de...

 6. Subsidies

  Subsidie integratie asielzoekers

  Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de gemeenschap en die gericht zijn op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor de integratieproblematiek. Subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project of de activiteit, tot een maximum van € 12.500,­....

 7. Subsidies

  Subsidie voor zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en fysiotherapiepraktijken

  Subsidie voor activiteiten gericht op het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Via deze regeling is het mogelijk subsidie te krijgen om binnen een bepaalde periode gegevens te verzamelen over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie t.o.v. de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en). De...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale innovatie, participatie en sociale cohesie

  Subsidie voor initiatieven op het gebied van sociale innovatie, participatie en sociale cohesie, met gebruikmaking van de sociocratische kringorganisatie methode....

 9. Subsidies

  Subsidie hoge scholen, MKB, en publieke sector voor haalbaarheidsonderzoeken circulaire economie

  Subsidie voor het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het MKB, publieke sector en hoge scholen gericht op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. De aanvragen dienen raakvlakken te hebben met de transitieagenda's die een overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 20.000,-. Je kunt de subsidie online...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen....

Pagina's