Regelingen

2106 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie aanvullend programma voorschoolse educatie

  Subsidie voor kindercentra voor het opzetten van een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor voorschoolse educatie. Het subsidiebedrag bestaat uit een vast bedrag van € 500 per instelling voor de coördinatie van het inhaal- en ondersteuningsprogramma en een variabel bedrag voor de uitvoering, dat wordt berekend door het aantal ve-peuters dat naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en...

 2. Subsidies

  Subsidie elektrische autos

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie bedraagt in het eerste jaar 4.000 euro voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto en 2.000 euro voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto. Je kunt...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie emancipatie LHBTI's

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de brede thema's rondom emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti's) in Zeeland. Het verstrekende fonds maakt maakt bij de aanvragen geen onderscheid tussen projecten van particulieren of organisaties. Per jaar is er circa 4.500 euro subsidie beschikbaar. Vanaf 1.000...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor schrijvers, vertalers en auteurs van strip- of beeldromans

  Subsidie voor professionele schrijvers van Nederlandstalige literatuur, literaire vertalers, illustratoren en Graphic Novelists om in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus op een ander manier een brug te slaan naar hun potentiële lezers in binnen- of buitenland. Natuurlijke personen kunnen deze subsidie in de vorm van een ontwikkelbeurs aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 2.500...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie uitgeverijen boeken literatuur

  Tijdelijke subsidie voor uitgeverijen van kwalitatief hoogwaardige literaire vertalingen in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal. Met de subsidie kunnen ondanks de toegenomen risico’s op een exploitatietekort die aan dergelijke uitgaven zijn verbonden vanwege de gevolgen van de uitbraak van het virus SARS-CoV-2 de uitgave van dergelijke vertalingen toch door gaan. Interessant is...

 6. Subsidies

  Subsidie energie industrieterreinen

  Subsidie voor de aanleg van energie infrastructuur van niet gereguleerde energie-infra op industrieterreinen, bedoeld voor het transporteren of opslag van moleculen, warmte of stoom met CO2-reductie als resultaat. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee ondernemingen. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van €...

 7. Subsidies

  Subsidie bedrijven recreatie en toerisme om te voldoen aan de anderhalve-meter-economie

  Subsidie voor bedrijven in de toeristische sector, gericht op herinrichting van het bedrijf om te kunnen voldoen aan de anderhalve meter economie. Tot de toeristische sector behoren o.a. hotels en restaurant, verhuurders van vakantiehuisjes, kampeerterreinen, pretparken en themaparken en andere recreatieve bedrijven. Je kunt o.a. subsidie krijgen voor materiaalkosten die nodig zijn voor de...

 8. Subsidies

  Subsidie voor versterking culturele infrastructuur

  Subsidie voor individuele kunstenaars die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur en voor culturele instellingen die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen. De subsidie is bestemd voor...

 9. Subsidies

  Subsidie voor tijdelijke huisvesting en flexibele woonvormen

  Subsidie voor het realiseren van tijdelijke huisvesting en flexibele huisvesting voor mensen die met urgentie moeten verhuizen, zoals bij beëindiging van de relatie, in verband met de gezondheid of bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten of statushouders. De subsidie heeft betrekking op het bouwen of verbouwen van tijdelijke of verplaatsbare woningen voor de duur van één tot maximaal 15 jaar. De...

 10. Subsidies

  Subsidie voor culturele projecten tijdens coronoacrisis

  Speciaal snelloket, waarbij je subsidie kunt aanvragen voor projecten op het gebied van kunst die een direct gevolg zijn van de coronacrisis, of hierop reageren, hetzij inhoudelijk, hetzij door de wijze van presenteren. De subsidie kan ook aangevraagd worden voor community art projecten. Dit zijn kunstvorm waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk...

Pagina's