Regelingen

2065 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijke publicaties natuurbescherming

  Financieel ondersteunen van natuurorganisaties en vogelwerkgroepen in de regio Noord-Holland....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

 4. Subsidies

  Subsidie voor hulp aan prostituees

  Subsidie voor hulp een prostituees en dienstverlening gericht op prostituees, waaronder sociale spreekuren voor sekswerkers door artsen, projecten waardoor het bereik vergroot kan worden onder kwetsbare sekswerkers, en bijvoorbeeld activiteiten die de continuïteit in prostitutiehulp- en dienstverlening voor ex-sekswerkers van de tippelzone borgen. In totaal is er voor de komende twee jaar € 533...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 200.000 euro beschikbaar. De subsidie per aanvraag ligt gemiddeld tussen de € 1200 en € 15.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, dat je in de bijlage kunt...

 6. Subsidies

  Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor evenementen die de identiteit van de stad Utrecht versterken, nieuwe (bezoekers)doelgroepen versterken en bijdragen aan de (internationale) naamsbekendheid van Utrecht. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, maar deze hoeft niet per definitie in de de genoemde plaats gevestigd te zijn. Een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de aanvraag zijn de inhoudelijke...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor volksgezondheidszorg en innovatie gezondheidszorg

  Subsidie voor o.a. zorgorganisaties, kenniscentra, branche- en patiëntenverenigingen en stichtingen voor projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland/ Ook is er financiële steun mogelijk voor buurtgerichte en lokale initiatieven die zich richten op activatie en gezondheid. Het fonds verstrekt subsidies voor projecten en voor kleinschalige initiatieven. Hierdoor worden...

 8. Subsidies

  Subsidie voor duurzame ontwikkeling

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich willen inzetten voor de "Global Goals for Sustainable Development", zoals vastgesteld voor de  Verenigde Naties. Deze zeventien doelen dienen als kader om samen te werken aan globale uitdagingen als armoedebestrijding en duurzame mondiale ontwikkeling. De duurzame doelen zijn gericht op het voorkomen van armoede en honger, goede gezondheid en...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van de volksgezondheid, regio Rijnmond

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied gezondheidszorg. Hierbij is het belangrijk dat je project voor de zorg in regio Rijnmond toegevoegde waarde heeft, of kan hebben, een gedegen inhoudelijk en financieel fundament heeft en er uitzicht is op structurele financiering na de projectperiode. Per jaar is er ca. € 176.000 beschikbaar. De bijdrage per aanvraag ligt tussen de € 3.000 en €...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijnsinstellingen, gericht op kinderen/ouderen, minder bedeelden en of gehandicapten

  Het financieel ondersteunen van projecten en/of noden die betrekking hebben op kinderen/ouderen, minder bedeelden en of gehandicapten. Interessant is dat initiatieven van “bevlogen éénpitters’ ook in aanmerking komen voor een bijdrage. Het afgelopen boekjaar is er voor ruim vijftienduizend euro aan donaties verstrekt....

Pagina's