Regelingen

2074 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. kunst en cultuur, maatschappelijk welzijn, sport en recreatie en natuur en milieu

  Subsidie voor diverse initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, maatschappelijk welzijn, sport en recreatie en natuur en milieu. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kerken, wetenschap, cultuur en maatschappelijke instellingen

  Financiële ondersteuning van kerkgenootschappen, culturele, maatschappelijke en  wetenschappelijke instellingen. Per jaar is er ca. € 20.000 subsidie beschikbaar, waarbij de ondersteuning vooral gericht is op de kernthema's kerk, cultuur, onderwijs en Indonesië. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 3. Financiering en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Financiering van innovatieve en kennisintensieve startende bedrijven in de gezondheidszorg

  Financiering van kennisintensieve startende ondernemingen die een verandering teweegbrengen binnen de gezondheidszorg, bij voorkeur potentiele doorbraakinnovaties die de ideeën fase voorbij zijn en waarbij gewerkt wordt aan een marktpositie. Initiële financieringen bedragen mimimaal € 100.000 en gemiddeld circa € 400.000. ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten en projecten op het gebied van duurzaamheid

  Financieel ondersteunen van projecten op een breed maatschappelijk terrein met de nadruk op aspecten die een duurzame samenleving bevorderen. Onder algemeen maatschappelijk belang vallen o.a. projecten op sociaal maatschappelijk gebied , alsmede op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en vrijetijdsbesteding. Per jaar is er ca. € 49.900...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie kansarme kinderen

  Subsidie gericht op het ondersteunen van projecten gericht op kansarme kinderen ter verbetering van hun huidige dan wel toekomstige positie in de maatschappij. Het fonds richt zich vooral op de verbetering van sociale en familiale omstandigheden waarin het hulpbehoevende kind zich bevindt....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor journalistieke projecten met maatschappelijke urgentie

  Financiële ondersteuning van diepgravende journalistieke projecten met maatschappelijke urgentie. Journalisten, zowel freelance als ergens in loondienst, kunnen een aanvraag indienen. De steun bestaat uit projectsteun of een research grant. Voor onderzoeksjournalistiek is per jaar ca. € 137.000 beschikbaar. Een subsidieaanvraag bestaat uit een onderzoeksplan waarin het belang van het project,...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal, maatschappelijke en culturele leven in Friesland

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele projecten in de provincie Friesland. Subsidieaanvragen moeten vóór 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september per post worden ingediend om behandeld te kunnen worden in de eerstvolgende vergadering....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten gericht op maatschappelijke waarde kunst, cultuur en natuur

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van kunst, cultuur en natuurbehoud en daaraan dienstbare educatie. Per jaar is er ca. € 111.568 beschikbaar. Ondersteunde projecten hebben o.a. betrekking op een theatervoorstelling voor leerlingen in het basisonderwijs, de realisatie van een broedvogeleiland, het beheer van een moerasgebied, de ondersteuning van...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van welzijn, kerken, scholen en politieke partijen

  Financiële ondersteuning voor instellingen en projecten gericht op het bevorderen van welzijn van mensen binnen- en buiten Nederland en het steunen van kerken, scholen en politieke partijen. Per jaar is er ca. € 302.747 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of per post aanvragen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, en het verstrekken van subsidie aan organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten

  Het financieel steunen van projecten in ontwikkelingslanden die een integrale aanpak hebben van de bestaande problematiek alsmede het steunen van organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten. Per jaar is er ca. € 1.500.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

Pagina's