Regelingen

2150 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor multifunctionele accommodaties en gemeenschapsaccommodaties

  Vanwege de coronacrisis waren multifunctionele accommodaties zoals dorpshuizen en wijkgebouwen landelijk verplicht hun deuren te sluiten. Hierdoor kwamen de inkomsten in de meeste gevallen volledig stil te liggen terwijl de vaste lasten doorliepen. Hierdoor zijn veel multifunctionele accommodaties in de financiële problemen geraakt. Met deze subsidie wil de subsidieverstrekker multifunctionele...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen. Het fonds richt zich hierbij met name op het financieel ondersteunen van projecten die het begrip en de waardering voor gezonde oceanen en waterwegen bevorderen, burgerwetenschappen en...

 3. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor vrouwelijke journalisten

  Internationale subsidie voor projecten van vrouwelijke journalisten, om zo de rol van vrouwen in de nieuwsmedia over de hele wereld te bevorderen. Subsidies zijn mogelijk om wereldwijde problemen aan het licht te brengen, voor projecten die traditionele mediaprojecten uitdagen of bijvoorbeeld gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden. De subsidie kan doorlopend online worden aangevraagd....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten kansarme kinderen, met name in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor projecten gericht op kansarme kinderen, gericht op het bieden van toekomstperspectief en/of betere leefomstandigheden. De voorkeur van het fonds ligt bij projecten in de opstartfase. Het fonds is wereldwijs actief, maar projecten in ontwikkelingslanden zijn op dit moment in de meerderheid. Jaarlijks is er ca. 15.000 tot 20.000 euro subsidie beschikbaar....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn ouderen in Zwolle

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het welzijn van ouderen in Zwolle. De subsidie kan worden aangevraagd voor de totale kosten van een project, activiteit of voorziening of voor een gedeelte daarvan en bedraagt tot maximaal 25.000 euro. Kleinere subsidies kunnen het hele jaar door worden toegekend, grotere subsidies worden twee keer per jaar toegekend....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidieregeling cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen

  Subsidie voor projecten op het gebied van vier specifieke themalijnen. Je kunt hierbij subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen. De subsidie bedraagt nooit meer dan 90% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 1.000.000 per subsidieaanvraag. Je kunt...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en onderlinge empathie en begrip te stimuleren. Uitgangspunt is om via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving te versterken en de polarisatie te verminderen....

 9. Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en hun participatie in de samenleving te versterken. Hierbij is het belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep stimuleert. Daarnaast moet het project maatschappelijke...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

  Subsidie voor organisaties projecten die zich richten op het samenbrengen van minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

Pagina's