Regelingen

1968 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. zorg en welzijn, ontwikkelingswerk en bescherming van dieren en natuur

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, ontwikkelingswerk, bescherming van dieren en natuur en het bevorderen van bijbelverspreiding en zending. Per jaar is er tussen de 80.000 en 145.000 euro beschikbaar....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goeddoelinstellingen op het gebied van sport, muziek en cultuur

  Financieel ondersteunen van goeddoelinstellingen op het gebied van sport, muziek en cultuur. Daarnaast donaties op het gebied van culturele ontwikkeling en ontwikkelingen in de medische wereld. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die het welzijn en de duurzaamheid van mens, dier en planeet structureel verbeteren

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die het welzijn en de duurzaamheid van mens, dier en planeet structureel verbeteren. In principe verstrekt het fonds financiële  giften, maar andere vormen van financiële of niet financiële ondersteuning zijn niet per definitie uitgesloten. De aanvraag kan betrekking hebben op Nederland, maar ook op het buitenland. Het jaarlijks budget van...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinere kunstenaarsinitiatieven en kunstruimtes

  Subsidie voor kleinere kunstenaarsinitiatieven en kunstruimtes die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. De kleinere initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaar staat. Het programma is risicovol en experimenteel. Kenmerk van de initiatieven is dat met...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie journalisten voor onderzoek naar grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingmisbruik en corruptie

  Subsidie voor samenwerking tussen Afrikaanse, Aziatische en Europese journalisten om grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingmisbruik en corruptie in Afrika, Azië en Europa te onderzoeken. Ook buitenlandse correspondenten kunnen een subsidieaanvraag doen samen met lokale journalisten. Per aanvraag is er 50.000 euro subsidie beschikbaar....

 6. Subsidies

  Subsidie voor onderzoeksideeën met maatschappelijk impact

  Subsidie voor creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën met maatschappelijk impact. Interessant is dat er geen verplichtingen zijn m.b.t. de vorm van het onderzoek. Er is dus ruimte voor verschillende vormen van onderzoek. Aanvragers van alle disciplines, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom. (Jonge) onderzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen,...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verwerking van traumatische ervaringen als gevolg van mishandeling en misbruik

  Subsidie voor organisaties die de positie van slachtoffers van seksuele kindermishandeling verbeteren en activiteiten ontplooien gericht op het voorkomen van slachtofferschap, of hulp bieden aan slachtoffers van seksuele kindermishandeling....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

  Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking komen voor ondersteuning. Steun voor projecten in ontwikkelingslanden, maar ook voor projecten in Nederland....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video. Het fonds staat open voor kunstenaars met een zekere reputatie, maar ook voor jong talent....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en onderlinge empathie en begrip te stimuleren. Uitgangspunt is om via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving te versterken en de polarisatie te verminderen....

Pagina's