Regelingen

2162 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie verbeteren leven vrouwen en kinderen

  Subsidie voor projecten die het leven van vrouwen veranderen. Het fonds richt zich hierbij o.a. op het bevorderen van gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking. Ook moeilijk te financieren activiteiten, zoals aanloopactiviteiten en projecten rond feministische kernpunten als abortusrechten en huiselijk geweld komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal ca. € 17...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie algemeen nut beogende instellingen en soortgelijk

  Klein familiefonds, gericht op het financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 500 en € 2.500. Je kunt de subsidie per e-mail of per post aanvragen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. maatschappelijk werk en vluchtelingen en ontheemden

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. maatschappelijk werk op Protestants Christelijke grondslag en het leniging van de nood van ontheemden van welke nationaliteit of ras deze ook (of aan instellingen die ten doel hebben de nood der ontheemden te lenigen). Voorbeeld van ondersteunde projecten zijn o.a. ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun...

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie onderzoek geweld en agressie

  Subsidie voor onderzoek dat kan leiden tot een beter begrip en een verbetering van de urgente problemen op het gebied van geweld en agressie in de moderne wereld. Het fonds is geïnteresseerd in onderzoek naar geweld in relatie tot onderwerpen als oorlog, misdaad, terrorisme, familie en intieme relaties, instabiliteit van het klimaat en concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, rassen-, etnische...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van jongeren, vrouwen en kinderen. Het fonds is vooral gericht op Nederland. De subsidie bedraagt tussen de € 750 en € 13.875 er aanvraag. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 6. Subsidies

  Subsidie voor het uitgeven van boeken in de Friese taal

  Subsidie voor het uitgeven van een papieren, digitaal of auditief boek in de Friese taal. De subsidie is afhankelijk van het soort publicatie, maar bedraagt maximaal 2.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie hersenen

  Subsidie voor vernieuwende en doeltreffende oplossingen die de ziektelast, veroorzaakt door hersenaandoeningen, vermindert, en waar je met deze subsidie de kans krijgt om je out-of-the-box ideeën uit te werken en uit te proberen. Voor het project gaat je met ondersteuning van de subsidieverstrekker zelf de helft van het benodigde projectbedrag werven via crowdfunding. De subsidieverstrekker...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn. armoede en mensen met een beperking

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier in binnen- en buitenland. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en projecten, in binnen- en buitenland. In de praktijk richt het fonds zich op het ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn,...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 750 en € 50.000. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning van projecten die een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van dieren en het milieu. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

Pagina's