Fondsenwerving

We vertellen wat fondsenwerving voor je kan betekenen en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. We geven je inzicht in geefmotieven en bestedingsdoeleinden en wijzen je op de trends die van invloed zijn op je fondenwerving. We leren je de belangrijkste definities en helpen je met de fondsenwerving in de praktijk te brengen via een zeer uitgebreid tien stappenplan. Bovendien geven we je vijftig tips die van pas kunnen komen.

 • 35 Tips over fondsenwerving

  Waar moet je aan denken bij het effectief werven van fondsen, donateurs en sponsors? Professionals uit het vak delen vijfendertig tips met je....

 • Trends op het gebied van fondsenwerving

  Wat zijn de trends op het gebied van fondsenwerving?...

 • Definities

  De ervaring leert dat er verschillende vormen van fondsenwerving zijn die ieder een geheel eigen aanpak vergen. Sponsoring is iets heel anders dan donateurswerving, en het benaderen van vermogensfondsen stelt heel andere eisen dan het organiseren van evenementen. Daarom eerst aandacht voor een definiëring van de begrippen....

 • Geven in Nederland

  Nederlanders zijn gul en vrijgevig. Daar staan ze om bekend. Het is niet voor niets dat steeds meer buitenlandse goede doelen in ons land actief zijn. Maar hoeveel wordt er nu gegeven?...

 • Overwegingen bij fondsenwerving

  Voor je aan de slag gaat is het goed eerst eens na te gaan wat je eigenlijk wil met fondsenwerving. Denk je aan een eenmalige actie om gelden bijeen te brengen voor een concreet doel. De uitbreiding van de kantine van uw sportvereniging bijvoorbeeld of de inrichting van het overblijflokaal van je school? En stop je met de fondsenwerving als dit doel is bereikt? Of wilt je liever een continue c...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 1, De organisatie

  Het is verbazingwekkend hoe soms met fondsenwerving begonnen wordt. Met slechts enthousiasme en naïviteit als bagage. Enerzijds aandoenlijk, maar anderzijds ook ergerlijk. Het gebrek aan een goede voorbereiding leidt namelijk vaak tot mislukkingen en “flops”. Die zijn schadelijk voor de initiatiefnemers, maar ook voor de non-profitsector als geheel. Flops worden vaak breed uitgemeten in de...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 2, De vijf W's van fondsenwerving

  Je hebt gelezen, geluisterd en geleerd en weet nu in grote lijnen wat fondsenwerving is, wat de strategische werking ervan kan zijn en wat ongeveer de consequenties zijn voor jou en je organisatie. Je hebt besloten om met fondsenwerving aan de slag te gaan. En je hebt bepaald of je gaat voor een eenmalige actie of voor een meer structurele fondsenwerving. En nu?...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 3, Zorg voor draagvlak

  Het is, ongeacht je keuze voor een eenmalige actie of voor een meer structurele vorm van fondsenwerving, van groot belang dat de fondsenwerving gedragen wordt door je achterban, de medewerkers van de organisatie of de leden van je vereniging. Dat geldt met name als je met de fondsenwerving ook de betrokkenheid van die achterban wilt bevorderen, de interne samenhang binnen de organisatie wilt...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 4, Concretiseer het doel

  Je gaat nu het doel of de doelen wat preciezer bepalen. Waarvoor ga je werven? Bij een eenmalige campagne is vaak al vanaf het begin dat doel bekend. Het is immers de aanleiding van de fondsenwerving. Bij meer structurele meerjarige fondsenwerving is dat in de beginfase vaak minder helder. Dan gaat het om doelstellingen als het bieden van naschoolse opvang voor kinderen uit achterstandsgezinnen...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 5, De aard van je fondsenwerving

  In deze stap ga je de aard van je campagne vaststellen. Wat voor campagne ga je voeren? Welke acties ga je opzetten? Welke technieken en methodes ga je toepassen? Die vragen ga je aan het einde van deze stap beantwoorden. Dat antwoord hangt in belangrijke mate af van wat je in stap 2 hebt besloten....

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 6, Haalbaarheid van je plannen en de "go-no-go" beslissing

  Zeker als je ambitieuze plannen hebt, is het goed om vooraf na te gaan of je plannen ook haalbaar zijn. Is je doel steunwaardig? Dat kun  zelf wel denken, maar denken anderen daar ook zo over? Roept je doel positieve emoties op? Wordt het door potentiële sponsors en donateurs gezien als iets wat inderdaad de moeite waard is om te ondersteunen? En hoe denkt men over de manier waarop je het denkt...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 7, De organisatie

  Nu je hier bent beland, ga je een campagneorganisatie opzetten. Hierbij gaat het om zaken als het formeren van een campagnestaf, het “gezicht” van de campagne, vrijwilligers, een transparante financiële administratie, het samenstellen van een comité van aanbeveling en het opzetten van een vriendenstichting. ...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 8, Operationele uitwerking in een stappenplan

  We zijn nu toe aan de concrete praktische uitwerking van het plan. We weten wat voor soort campagne we gaan voeren en we hebben de campagneorganisatie op poten gezet. ...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 9, kick off en de uitvoering

  In deze stap ga je het campagneplan, zoals je dat in de vorige stappen hebt gemaakt, ook daadwerkelijk uitvoeren. Nu moet blijken of de voorbereidingen goed zijn geweest. Je gaat nu werkelijk vragen. ...