Fondsenwerving

We vertellen wat fondsenwerving voor je kan betekenen en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. We geven je inzicht in geefmotieven en bestedingsdoeleinden en wijzen je op de trends die van invloed zijn op je fondenwerving. We leren je de belangrijkste definities en helpen je met de fondsenwerving in de praktijk te brengen via een zeer uitgebreid tien stappenplan. Bovendien geven we je vijftig tips die van pas kunnen komen.

 • 35 Tips over fondsenwerving

  Waar moet je aan denken bij het effectief werven van fondsen, donateurs en sponsors? Professionals uit het vak delen vijfendertig tips met je. Vraag om hulp. Er zijn voldoende mensen bereid om je op...

 • Trends op het gebied van fondsenwerving

  Wat zijn de trends op het gebied van fondsenwerving? Prof. Dr. Th.N.M. Schuyt, de eerste hoogleraar filantropie en vrijwilligerswerk aan de VU Amsterdam, voorspelt een grote toekomst voor de goede...

 • Definities

  De ervaring leert dat er verschillende vormen van fondsenwerving zijn die ieder een geheel eigen aanpak vergen. Sponsoring is iets heel anders dan donateurswerving, en het benaderen van...

 • Geven in Nederland

  Nederlanders zijn gul en vrijgevig. Daar staan ze om bekend. Het is niet voor niets dat steeds meer buitenlandse goede doelen in ons land actief zijn. Maar hoeveel wordt er nu gegeven? Naar het...

 • Overwegingen bij fondsenwerving

  Voor je aan de slag gaat is het goed eerst eens na te gaan wat je eigenlijk wil met fondsenwerving. Denk je aan een eenmalige actie om gelden bijeen te brengen voor een concreet doel. De uitbreiding...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 1, De organisatie

  Het is verbazingwekkend hoe soms met fondsenwerving begonnen wordt. Met slechts enthousiasme en naïviteit als bagage. Enerzijds aandoenlijk, maar anderzijds ook ergerlijk. Het gebrek aan een goede...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 2, De vijf W's van fondsenwerving

  Je hebt gelezen, geluisterd en geleerd en weet nu in grote lijnen wat fondsenwerving is, wat de strategische werking ervan kan zijn en wat ongeveer de consequenties zijn voor jou en je organisatie. Je...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 3, Zorg voor draagvlak

  Het is, ongeacht je keuze voor een eenmalige actie of voor een meer structurele vorm van fondsenwerving, van groot belang dat de fondsenwerving gedragen wordt door je achterban, de medewerkers van de...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 4, Concretiseer het doel

  Je gaat nu het doel of de doelen wat preciezer bepalen. Waarvoor ga je werven? Bij een eenmalige campagne is vaak al vanaf het begin dat doel bekend. Het is immers de aanleiding van de fondsenwerving...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 5, De aard van je fondsenwerving

  In deze stap ga je de aard van je campagne vaststellen. Wat voor campagne ga je voeren? Welke acties ga je opzetten? Welke technieken en methodes ga je toepassen? Die vragen ga je aan het einde van...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 6, Haalbaarheid van je plannen en de "go-no-go" beslissing

  Zeker als je ambitieuze plannen hebt, is het goed om vooraf na te gaan of je plannen ook haalbaar zijn. Is je doel steunwaardig? Dat kun zelf wel denken, maar denken anderen daar ook zo over? Roept je...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 7, De organisatie

  Nu je hier bent beland, ga je een campagneorganisatie opzetten. Hierbij gaat het om zaken als het formeren van een campagnestaf, het “gezicht” van de campagne, vrijwilligers, een transparante...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 8, Operationele uitwerking in een stappenplan

  We zijn nu toe aan de concrete praktische uitwerking van het plan. We weten wat voor soort campagne we gaan voeren en we hebben de campagneorganisatie op poten gezet. We gaan nu de concrete...

 • Stappenplan fondsenwerving: Stap 9, kick off en de uitvoering

  In deze stap ga je het campagneplan, zoals je dat in de vorige stappen hebt gemaakt, ook daadwerkelijk uitvoeren. Nu moet blijken of de voorbereidingen goed zijn geweest. Je gaat nu werkelijk vragen...