Trends op het gebied van fondsenwerving

Wat zijn de trends op het gebied van fondsenwerving?

 • Prof. Dr. Th.N.M. Schuyt, de eerste hoogleraar filantropie en vrijwilligerswerk aan de VU Amsterdam, voorspelt een grote toekomst voor de goede doelen en spreekt van “De Gouden Eeuw van de filantropie”. Op het moment van het schrijven van dit boek, mei 2014, lijkt er echter een hapering in deze ontwikkeling op te treden.
   
 • De recessie waarmee ons land kampt, heeft duidelijk effect op de inkomsten van de goede doelen. Onderzoek van de stichting GeefGratis naar het online geefgedrag in ons land, toont een heel duidelijke daling aan in vergelijking tot eerdere jaren. Eerder gaf Schuyt het als volgt aan: “De economische crisis duurt al langer, maar de effecten op het geefgedrag worden nu pas duidelijk”.
   
 • Gestimuleerd door de bezuinigingen van de overheid zullen steeds meer instellingen en organisaties actief met sponsoring en fondsenwerving aan de slag gaan.
   
 • Er zal met name een forse groei zijn van het aantal kleinere, lokaal wervende non-profit- organisaties. Naast de al langer bestaande landelijke goede doelen dus steeds meer actoren, ook buitenlandse, met als gevolg dat het steeds drukker zal worden op “de charimarkt”.
   
 • Toenemende concurrentie dus tussen de goede doelen. Dat zal tot consequentie hebben dat de goede doelen zich in hun fondsenwerving moeten onderscheiden van hun concurrenten. En dat lukt niet meer met bedelbrieven. Die tijd is voorbij.
   
 • Professionaliteit en creativiteit worden de absolute voorwaarden om substantieel en structureel succesvol te zijn.
   
 • Crowdfunding zal zijn intrede doen (zie ook het dossier crowdfunding). Het is een alternatieve manier om een project te financieren, overgewaaid uit de Verenigde Staten. In Europa richt crowdfunding zich nog vooral op startende ondernemers met een innovatief idee die geen of onvoldoende startkapitaal hebben. Heel anders platformen bedoeld zijn voor creatieve of filantropische doeleinden. Die ontwikkeling zullen we ongetwijfeld ook in ons land gaan zien.
   
 • De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij maatschappelijke doelen, 'social involvment', zal verder toenemen en sterker worden.
   
 • Filantropie zal onmisbaar worden en daardoor ook politiek steeds meer zichtbaar. In een artikel in het Financieel Dagblad van enkele jaren geleden voorspelde Schuyt: “Met het toenemen van de filantropie als financieringsbron zal zich in de nabije toekomst een omslag in het politieke en maatschappelijke debat voltrekken. Het paradigma van de verzorgingsstaat “publieke doelen op basis van publieke middelen” zal aanvulling behoeven met een nieuw paradigma, namelijk “publieke doelen op basis van private middelen”. En die voorspelling gaat langzaam uitkomen.

  De overheid zal deze ontwikkeling ook bevorderen. Een goed voorbeeld is de op 1 januari 2012 in werking getreden “Geefwet ter stimulering van cultuurdonaties”.
   
 • Geleerd van de incidenten zal het publiek steeds kritischer worden en eisen stellen aan betrouwbaarheid van de goede doelen. Het managen van dit vertrouwen wordt steeds belangrijker.
   
 • De persoonlijke relatie met de gevers zal steeds belangrijker worden, zeker als het gaat om grote giften. Ook wel Relationship fundraising genoemd. Hieraan gekoppeld wordt ook een actieve betrokkenheid van directie en bestuur bij de fondsenwerving steeds belangrijker.
   
 • We zullen een ontwikkeling zien waarbij instellingen overstappen van een ad hoc fondsenwerving voor het realiseren van bepaalde omschreven en beperkte doelen naar een meer structurele vorm van fondsenwerving.
   
 • Te verwachten is een toenemende belangstelling van het bedrijfsleven voor de goede doelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt dé trend.
   
 • We zullen zien dat er steeds agressievere wervingsmethoden gaan komen, direct mail, direct respons, telemarketing maar ook benadering van het publiek via internet. Maar deze methoden zullen eerder door de grote landelijke dan door de kleine lokale doelen worden ingezet.
   
 • Er zal steeds meer aandacht gaan komen voor de “senioren”. De markt van de toekomst, zo wordt wel eens gezegd, is “de markt van de opa’s en oma’s”. “Ze hebben geld, vrije tijd in overvloed en bovendien: ze zijn straks met verschrikkelijk veel”.
  Nederland telt nu al ruim 5 miljoen 50-plussers. In 2030 zijn dat er 7,7 miljoen. De senioren worden voor de goede doelen een steeds belangrijker wordende groep van potentiële gevers.
   
 • Erfstellingen en legaten zullen een belangrijke bron van inkomsten worden voor de goede doelen.
   
 • Er komen steeds meer commerciële bureaus die adviezen geven, op for-profit basis symposia en congressen organiseren, evenementen presenteren, computerprogramma’s op de markt brengen, opleidingen aanbieden en wat dies meer zij.
   
 • Professionaliteit en creativiteit zijn geen vereiste meer. Die zijn immers te koop. Fondsenwerving wordt steeds meer “big business”.
   

Bovenstaande informatie komt uit het Handboek Fondsenwerving. Wanneer je effectief aan de slag wilt met fondsenwerving kan het interessant zijn het Handboek Fondsenwerving te bestellen.

Info en bestellen Handboek Fondsenwerving

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden