Overwegingen bij fondsenwerving

Voor je aan de slag gaat is het goed eerst eens na te gaan wat je eigenlijk wil met fondsenwerving. Denk je aan een eenmalige actie om gelden bijeen te brengen voor een concreet doel. De uitbreiding van de kantine van uw sportvereniging bijvoorbeeld of de inrichting van het overblijflokaal van je school? En stop je met de fondsenwerving als dit doel is bereikt? Of wilt je liever een continue c.q. structurele fondsenwerving?

Positieve effecten fondsenwerving

Alhoewel je wellicht in eerste instantie alleen maar denkt aan het werven van extra financiële middelen, is het goed om te weten dat fondsenwerving nog veel andere effecten kan hebben. De ervaring heeft geleerd dat fondsenwerving, mits goed ingezet, een krachtig communicatiemiddel kan zijn, kan helpen je naamsbekendheid te vergroten en je imago kan versterken.

Fondsenwerving kan als nevenwerking ook de verbondenheid binnen de organisatie verhogen en het ontstaan van een “company pride” bij je medewerkers bevorderen. Ook kan een goede en geslaagde campagne leiden tot een stevig netwerk waarop bij eventueel volgende acties weer een beroep kan worden gedaan.

Een in het oog springende campagne kan zorgen voor de uitstraling van een actieve en creatieve organisatie waarvoor mensen graag willen werken of zich als vrijwilliger willen inzetten. In sectoren waar problemen zijn om personeel te vinden, kan zo’n uitstraling helpen bij de personeelswerving. Op die manier gaat fondsenwerving werken als een strategisch instrument en wordt het dus veel meer dan een manier om extra geld te verwerven. Het is goed als je weet hebt van deze kanten van het fondsenwerven.

Waar ga je voor?

Het is belangrijk om eerst die vraag te beantwoorden, omdat het van belang is bij het ontwikkelen van het stappenplan. In de hierna volgende stappen gaan we uit van een structurele campagne. Als het je alleen maar gaat om een eenmalige campagne, dan kunnen sommige acties worden overgeslagen of eenvoudiger worden ingevuld.

Opzetten projectplan

Een fondsenwervingscampagne is een project en moet dan ook als een project worden voorbereid en uitgevoerd.

Werk daarom volgens een plan. Laat je niet verleiden tot ad hoc-acties. Spontaniteit is goed mits ingekaderd in een planmatige opzet. Dat is een voorwaarde om een campagne maximaal rendement te laten hebben. Daarbij doet het er niet toe of het gaat om een eenmalige actie of om een meerjarenplan.

Vaak bestaat een campagne uit een mix van verschillende activiteiten. Het is verstandig om daarbij elke activiteit weer als een deelproject te zien.

Bij het opzetten van een projectplan gaat het om vier principes :

 • Eerst denken, dan doen
  Begin niet direct met de uitvoering van allerlei acties.
   
 • Regel eerst de absoluut essentiële zaken
  Ga na of er onneembare “hindernissen” zijn.
  Voorbeeld: als je een loterij wilt organiseren vraag dan eerst bij de gemeente na of je daar een vergunning voor krijgt. Zo niet, dan weet je dat tenminste en voorkomt je dat jeu een heleboel onnodig werk doet.
   
 • Werk van grof naar fijn
  Schets eerst je campagne in grote lijnen en detailleer die daarna geleidelijk aan steeds verder.
   
 • Werk stap voor stap en kijk steeds voor en achteruit

In beginsel moet elke actie volgens hetzelfde stramien worden opgezet, of het nu om een eenmalige grote giftencampagne gaat of om een benefietconcert. 

Als een actie op een dergelijk projectmatige wijze wordt opgezet, zal dat een zakelijke en professionele indruk maken. En dat is een voorwaarde voor succes.

Bovenstaande informatie komt uit het Handboek Fondsenwerving. Wanneer je effectief aan de slag wilt met fondsenwerving kan het interessant zijn het Handboek Fondsenwerving te bestellen.

Info en bestellen Handboek Fondsenwerving

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
 • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
 • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
 • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!