Stappenplan fondsenwerving: Stap 1, De organisatie

Het is verbazingwekkend hoe soms met fondsenwerving begonnen wordt. Met slechts enthousiasme en naïviteit als bagage. Enerzijds aandoenlijk, maar anderzijds ook ergerlijk. Het gebrek aan een goede voorbereiding leidt namelijk vaak tot mislukkingen en “flops”. Die zijn schadelijk voor de initiatiefnemers, maar ook voor de non-profitsector als geheel. Flops worden vaak breed uitgemeten in de media en doen het vertrouwen van het publiek in de sector dalen. En dus werkt het uiteindelijk ook negatief uit voor die organisaties die wél professioneel met fondsenwerving omgaan.Is het vreemd dat die zich ergeren aan de naïevelingen?

Goede oriënteren

Hoe is het met jou? Heb je al enige kennis en ervaring met fondsenwerving? Of ben je nog volledig “blanco” en denk je nog dat fondsenwerven een kwestie is van het schrijven van zoveel mogelijk bedelbrieven door iemand die dat er naast de normale dagtaak nog wel even bij kan doen?

Zo ja, dan moet je het dringende advies gegeven worden om je eerst eens goed te oriënteren. Nog vaak wordt er veel te simpel over fondsenwerving gedacht. Fondsenwerving stelt eisen aan een organisatie. En die zijn niet gering. Eisen op het gebied van expertise, tijd en energie. Dat moet je wel weten. Professionaliteit en creativiteit zijn de voorwaarden om enigszins substantieel en structureel fondsen te werven.

Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om geïnformeerd te raken. Er is voldoende literatuur, ook Nederlandstalig, beschikbaar (zoals het Handboek Fondsenwerving). De laatste tijd verschijnen veel boeken met deelonderwerpen als sponsoring, donateurwerving, evenementen, subsidies, etc.

Luisteren naar collega’s die al ervaring met fondsenwerving hebben kan eveneens een goede bron van informatie zijn. 

Beginnen met fondsenwerving

Uiteindelijk, als afsluiting van deze eerste stap, moet je beslissen of je met fondsenwerving wilt beginnen. Het kan zijn dat je aanvankelijk dacht aan een eenmalige actie maar dat je, nadat je je in de materie verdiept hebt, toch wel voelt voor een meer structurele opzet. Of juist omgekeerd. Ziet je het, alles bij elkaar, toch als een erg zware last?

Vraag je je af of het allemaal de moeite wel loont en ontbreekt het geloof en het enthousiasme? Dan is er slechts één advies: begin er niet aan. Neem niet het risico van een flop. Die kan je veel schade berokkenen. 

Maar als je besluit om wél te beginnen, doe het dan in ieder geval goed, dat wil zeggen doordacht en goed voorbereid.

Bezint eer ge begint!

Bovenstaande informatie komt uit het Handboek Fondsenwerving. Wanneer je effectief aan de slag wilt met fondsenwerving kan het interessant zijn het Handboek Fondsenwerving te bestellen.

Info en bestellen Handboek Fondsenwerving

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden