Sponsoring

Het vinden van sponsors kan een lastige klus zijn. In dit dossier vertellen we je o.a. wat sponsoring is, waar sponsors op letten en welke fouten je wilt voorkomen. Bovendien helpen we je op weg met het opstellen van brief voor sponsors en geven we je een sjabloon voor een sponsoringovereenkomst.

 • Definitie sponsoring

  Zie je de sponsor als een financier van je project of droom, als een veredelde donateur, of zie je sponsoring als een partnership? Definitie sponsoring Sponsoring is een zakelijke relatie tussen een...

 • Lukt het mij om een sponsor te vinden?

  Wanneer je sponsoring ziet als een alternatieve vorm van donaties dan zal het je waarschijnlijk niet lukken om sponsors te vinden. Maar los daarvan zijn er nog een aantal andere punten die van invloed...

 • Wat is sponsoring, en hoe moet je het niet aanpakken?

  Met sponsoringverzoeken bedoelen we feitelijk alle verzoeken van particulieren en niet commerciële organisaties die iets “extra’s” betreffen boven, buiten of naast een reguliere transactie tussen een...

 • De motieven van een sponsor

  Je moet jezelf altijd de vraag stellen waarom bedrijven eigenlijk organisaties en projecten sponsoren. Wees jezelf bewust van de verschillende sponsoringmotieven. Niet alleen hun je hierop inspelen...

 • Waar letten sponsors op?

  Een sponsor krijgt dagelijks verzoeken om een project of organisatie te sponsoren. Maar waar let een potentiële sponsor nou precies op bij het beoordelen van deze aanvragen? Wederkerigheid Besef in...

 • Fouten die je wilt voorkomen

  Sponsoring is in toenemende mate een partnership, met een gemeenschappelijke doelstelling. Er zijn een aantal fouten die je daarom absoluut wilt voorkomen bij het werven van sponsors. 1. Alleen maar...

 • Je organisatie voorbereiden

  Je weet nu hoe je sponsoring in ieder geval niet moet aanpakken. Maar hoe kun je wel zorgen voor succes? En hoe kun je wel een goede brief opstellen? Begin tijdig met je zoektocht De meeste mensen die...

 • Je organisatie presenteren

  Je kunt nu alvast beginnen met het opstellen van een prospectus of presentatie over je organisatie. Deze kun je later als bijlage toevoegen aan je sponsoringaanvraag. In deze prospectus of presentatie...

 • Sponsoringbedragen

  Voor veel sponsorwervers is het een groot dilemma wat je de sponsor kunt vragen. Je wilt natuurlijk niet je hand overspelen door veel te veel te vragen en daardoor op de grote hoop van afwijzingen...

 • Wat kun je sponsors bieden

  Het belangrijkste, maar ook lastigste onderdeel, van je sponsoringverzoek. Wat kun je de sponsor bieden in ruil voor hun geld, goederen of diensten? Om tot een pakket van passende tegenprestaties te...

 • Het opstellen van een brief voor de sponsor

  Je moet je realiseren dat potentiële sponsors over het algemeen veel sponsoringverzoeken ontvangen. Veel potentiële sponsors zullen alle ontvangen sponsoringverzoeken dus even vluchtig bekijken. Pas...

 • Sponsoring van goede doelen

  Het probleem bij sponsorwerving voor goede doelen is dat je beperkt bent in de mogelijkheden voor het aanbieden van tegenprestaties. Reclameborden, Vipkaartjes, dure dineetjes voor relaties of andere...

 • Op gesprek bij een sponsor

  Als mogelijke sponsors je bellen voor het maken van een eerste afspraak om verder te praten over je voorstel zijn er een aantal dingen die je wel en niet moet doen. Wees flexibel m.b.t. de datum en...

 • Afspraken maken met een sponsor

  Als het eerste gesprek goed is verlopen zul je in de regel een uitnodiging voor een tweede gesprek krijgen. Het tweede gesprek zal de start van een onderhandelingstraject zijn waarbij er nog alle kans...

 • Sponsorcontract

  Hoe moet je een sponsorcontract opstellen en aan welke eisen moet dat voldoen? Wat moet er wel in staan en wat niet? Moet je alles vastleggen of moet je juist ruimte openlaten om gaandeweg de relatie...

 • Sponsoring en btw

  Als je als organisatie btw-plichtig bent geldt dit ook voor de sponsoringinkomsten. Maar ook als je niet aangemerkt bent als btw-plichtig is de kans groot dat je voor de diensten die je aan sponsors...

 • Sponsorrelatie onderhouden

  De meeste mensen storten zich vol passie en overgave op het binnenhalen van een sponsor, maar als de buit eenmaal binnen is vergeten ze vaak de relatie te onderhouden. Hoe kun je er voor zorgen dat...

 • Onderscheid tussen fondsenwerving en sponsoring

  In dit artikel leggen we je uit wat het verschil is tussen fondsenwerving en sponsoring. Fondsenwerving De term fondsenwerving wordt vaak gebruikt als overkoepelende naam voor de activiteiten van...

 • Sponsoringregelementen, zelfregulering en codes op het gebied van sponsoring

  Als je een sponsorovereenkomst gaat afsluiten kun je te maken krijgen met sponsoringcodes, vormen van zelfregulering of wettelijke regels. Of je hiermee te maken krijgt hangt deels af van de branche...