Sponsoring

Het werven van sponsors is een lastige klus en vereist kennis van zaken. In dit dossier komen alle aspecten aan de orde die nodig zijn om een goede sponsoringaanvraag in te dienen. Van het voorbereiden en beschrijven van je organisatie en het bieden van tegenprestaties tot het opstellen van een goede brief. Ook is er aandacht voor het voeren van gesprekken met sponsors, het maken van afspraken en het opstellen van een sponsorcontract.

 • Definitie sponsoring

  Zie je de sponsor als een financier van je project of droom, als een veredelde donateur, of zie je sponsoring als een partnership?...

 • Kom ik in aanmerking voor sponsoring?

  Helaas zal het niet iedere persoon, club, stichting of vereniging lukken om sponsors te werven. Er zijn nu eenmaal een aantal basisvoorwaarden waar je als persoon of organisatie aan moet voldoen om überhaupt in aanmerking te komen voor sponsoring....

 • Wat is sponsoring, en hoe moet je het niet aanpakken?

  Met sponsoringverzoeken bedoelen we feitelijk alle verzoeken van particulieren en niet commerciële organisaties die iets “extra’s” betreffen boven, buiten of naast een reguliere transactie tussen een bedrijf en een privaat persoon of organisatie. Of iets een sponsor- of subsidieverzoek is hangt af van de aanwezigheid van een tegenprestatie van jouw kant. Bij sponsoring gaat het dan ook om die...

 • De motieven van een sponsor

  Je moet jezelf altijd de vraag stellen waarom bedrijven eigenlijk organisaties en projecten sponsoren. Wees jezelf bewust van de verschillende sponsoringmotieven. Niet alleen hun je hierop inspelen bij het het benaderen van nieuwe potentiële sponsors, je kunt hierdoor ook beter inspelen op de behoeften van bestaande sponsors. ...

 • Je organisatie voorbereiden

  Je weet nu hoe je sponsoring in ieder geval niet moet aanpakken. Maar hoe kun je wel zorgen voor succes? En hoe kun je wel een goede brief opstellen? ...

 • Je organisatie presenteren

  Je kunt nu alvast beginnen met het opstellen van een prospectus of presentatie over je organisatie. Deze kun je later als bijlage toevoegen aan je sponsoringaanvraag. In deze prospectus of presentatie geef je de potentiële sponsor informatie over je organisatie, je achterban en de sponsoring mogelijkheden....

 • Sponsoringbedragen

  Voor veel sponsorwervers is het een groot dilemma wat je de sponsor kunt vragen. Je wilt natuurlijk niet je hand overspelen door veel te veel te vragen en daardoor op de grote hoop van afwijzingen terecht te komen. Om dat risico niet te nemen besluiten sommige organisaties om maar niet te vermelden wat ze van de sponsor vragen. Het niet vermelden van het sponsoringbedrag zal vrijwel altijd...

 • Wat kun je sponsors bieden

  Het belangrijkste, maar ook lastigste onderdeel, van je sponsoringverzoek. Wat kun je de sponsor bieden in ruil voor hun geld, goederen of diensten? ...

 • Het opstellen van een brief voor de sponsor

  Je moet je realiseren dat de sponsoringmanager geen uren uittrekt om je sponsoringverzoek grondig te bestuderen. Hij zal je brief snel met zijn ogen scannen en alleen bij voldoende interesse zal hij ook je bijlage beter bekijken. Het is dus belangrijk dat je tijd en aandacht besteedt aan je brief en ervoor zorgt dat je meteen de aandacht van de sponsoringmanager krijgt​....

 • Sponsoring van goede doelen

  Het probleem bij sponsorwerving voor goede doelen is dat je beperkt bent in de mogelijkheden voor het aanbieden van tegenprestaties. Reclameborden, Vipkaartjes, dure dineetjes voor relaties of andere gelikte tegenprestaties kun je immers niet aanbieden. Het enige dat je kunt bieden is een blij mens ergens op de wereld. Dat neemt niet weg dat ook een goed doel met een beetje creativiteit...

 • Op gesprek bij een sponsor

  Als mogelijke sponsors je bellen voor het maken van een eerste afspraak om verder te praten over je voorstel zijn er een aantal dingen die je wel en niet moet doen. ...

 • Afspraken maken met een sponsor

  Als het eerste gesprek goed is verlopen zul je in de regel een uitnodiging voor een tweede gesprek krijgen. Het tweede gesprek zal de start van een onderhandelingstraject zijn waarbij er nog alle kans bestaat dat de sponsor alsnog afhaakt. Wat kunt je verwachten, waar moet je wel aan toegeven en waaraan niet, en waar moet je nog meer op letten voordat je het sponsorcontract gaat opstellen?...

 • Sponsorcontract

  Het sponsorcontract is het sluitstuk van je sponsorwervingsactiviteiten. Hoe moet je een sponsorcontract opstellen en aan welke eisen moet dat voldoen? Wat moet er wel in staan en wat niet? Moet je alles vastleggen of moet je juist ruimte openlaten om gaandeweg de relatie de sponsorship verder in te vullen? En wat doe je als er problemen ontstaan tussen de jou en je sponsor? ...

 • Sponsorrelatie onderhouden

  De meeste mensen storten zich vol passie en overgave op het binnenhalen van een sponsor, maar als de buit eenmaal binnen is vergeten ze vaak de relatie te onderhouden. Hoe kun  je er voor zorgen dat een bedrijf niet alleen sponsor wordt, maar ook blijft? ...

 • Onderscheid tussen fondsenwerving en sponsoring

  In dit artikel leggen we je uit wat het verschil is tussen fondsenwerving en sponsoring....

 • Sponsoringregelementen, zelfregulering en codes op het gebied van sponsoring

  Als je een sponsorovereenkomst gaat afsluiten kun je te maken krijgen met sponsoringcodes, vormen van zelfregulering of wettelijke regels. Of je hiermee te maken krijgt hangt deels af van de branche waarbinnen je actief bent en de branche waarbinnen je sponsor actief is....

 • Criteria bij sponsoringsverzoeken: waar letten sponsors op?

  Een sponsor krijgt dagelijks verzoeken om een project of organisatie te sponsoren. Maar waar let een potentiële sponsor nou precies op bij het beoordelen van deze aanvragen?...

 • Fouten die je wilt voorkomen bij sponsorwerving

  Sponsoring is in toenemende mate een partnership, met een gemeenschappelijke doelstelling. Er zijn een aantal fouten die je daarom absoluut wilt voorkomen bij het werven van sponsors. ...