Onderscheid tussen fondsenwerving en sponsoring

In dit artikel leggen we je uit wat het verschil is tussen fondsenwerving en sponsoring.

Fondsenwerving

De term fondsenwerving wordt vaak gebruikt als overkoepelende naam voor de activiteiten van organisaties om inkomsten te genereren. Door velen wordt sponsorwerving ook als een vorm van fondsenwerving gezien en dat is het niet geheel vreemd want de twee disciplines hebben veel met elkaar gemeen.

Fondsenwerving is het verkrijgen van inkomsten van overheden, fondsen, particulieren en bedrijven door non-profit organisaties, waarbij de transactie niet primair op verkoop is gebaseerd, maar waarbij de motieven van de gever samenhangen met de missie van de non-profit organisatie’.

Uit deze definitie blijkt al dat fondsenwerving een veelomvattende activiteit is dat zich zowel richt op overheden, bedrijven en particulieren. Een fondsenwerver kan zich dus zowel op de zakelijke als consumentenmarkt begeven en dat maakt zijn of haar werk dan ook meteen zeer diffuus, want het aanschrijven van fondsen voor subsidies is eigenlijk een geheel andere tak van sport dan het werven van donaties onder particulieren. Dit laatste is veel meer een vorm van marketing waarbij de bekendheid en het imago van de organisatie een cruciale rol speelt.

Sponsoring

Een sponsor, veelal een bedrijf, investeert een bepaald bedrag, producten, diensten of menskracht. In ruil daarvoor verwacht de sponsor communicatieve tegenprestaties, zoals meer naamsbekendheid, een sympathieke associatie, promotiemogelijkheden etc.

Verschil fondsenwerving en sponsoring

Het belangrijkste verschil tussen sponsorwerving en fondsenwerving zit in het motief van de ‘geldschieter’.

Bij fondsenwerving gaat het de donateur primair om het maatschappelijke belang. Bij sponsorwerving gaat het altijd om een wederzijds belang en heeft het belang van de sponsor altijd een commercieel karakter.

Simpel gezegd: een fonds kijkt veel meer naar de inhoud, terwijl een sponsor meer naar de vorm kijkt. Dat vereist niet alleen een andere benaderingswijze maar ook een andere mentaliteit van de fondsenwerver c.q. sponsorwerver.

Sociaal-maatschappelijke sponsoring

Het onderscheid tussen sponsoring en fondsenwerving vervaagt als het gaat om maatschappelijke activiteiten. Door het sponsoren hiervan geven bedrijven gestalte aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Lokale maatschappelijke sponsoring is vaak wat minder zakelijk van aard dan andere vormen van sponsoring. De meeste lokale ondernemers zien sponsoring vooral als uiting van ‘good citizenship’, waarbij alle publiciteit is meegenomen.

De tegenprestaties die je non-profit organisatie kan leveren, worden niet of nauwelijks op hun meetbare marketingcommunicatie effecten beoordeeld. De ondernemer sponsort bijvoorbeeld de school waar hij op heeft gezeten of de culturele instelling waar hij een abonnement heeft.

De tegenprestaties die hij verwacht, liggen meestal vooral op het terrein van persoonlijke waardering en relatiebeheer.

Tips

Tenslotte nog een paar tips.

Kijk welke projecten in het verleden zijn gesteund
Kijk voordat je een subsidieaanvraag bij een fonds indient eerst eens naar de projecten die zij in het verleden gesteund hebben. Kijk kritisch of je je organisatie hiermee kunt vergelijken en probeer contact te maken met iemand die in het verleden door dit fonds gesteund is. Hij of zij kan je wellicht helpen om je aanvraag op de juiste manier op te stellen.

Niet alles volledig uitbesteden
Als je als fondsenwerver aan de slag gaat zul je vast een keer benaderd worden door een professioneel fondsenwervingsadviesbureau. Denk u niet dat deze bureaus je het vele werk volledig uit handen kunnen nemen en dat je de fondsenwerving geheel aan hen kunt overlaten. Zoals gezegd moet je voor succesvol fondsenwerving namelijk zeer inhoudelijk betrokken zijn bij je organisatie, en een adviesbureau heeft die inhoudelijke kennis niet of nauwelijks.

Dat wil niet zeggen dat deze bureaus niet waardevol kunnen zijn, maar je zult het dan op z’n minst nog altijd samen moeten doen.

Wacht rustig de beslissing af
Als je je subsidieaanvraag eenmaal hebt toegestuurd, wacht dan rustig totdat je een beslissing over je aanvraag hebt ontvangen. Ga in ieder geval niet telefonisch of schriftelijk het fonds benaderen. Over het algemeen hebben fondsen hier een hekel aan en ze zullen je aanvraag daardoor zeker niet positiever bekijken.

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden