Subsidies

1593 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg

  Subsidie voor concrete projecten gericht op het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, en deze beter toegankelijk te maken voor kwetsbare mensen. Het fonds is wereldwijd actief, dus ook in Nederland. De geografische focus ligt op Afrika. Per jaar is er 30.000 euro beschikbaar....

 2. Subsidies

  Subsidie voor kunst, cultuur en festivals

  Subsidie voor het maken van artistieke producties op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, dans, film, vormgeving, nieuwe media en literaire cultuur. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor het organiseren van cultuurfestivals en erfgoedfestivals. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 15.000. Je kunt de...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. cultuur, gezondheid, kerk, maatschappelijke projecten, milieu, natuur en dierenbescherming en onderwijs en onderzoek

  Financiële ondersteuning van projecten, organisaties en privé personen op een breed gebied. O.a. steun voor projecten op het gebied van cultuur, gezondheid, internationale hulp, kerk en levensbeschouwing, maatschappelijk, milieu, natuur en dierenbescherming, onderwijs en onderzoek en sport en recreatie. Subsidiebedragen variëren tussen de € 1.000 en € 10.000. Per jaar is er ca. € 1.000.000...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten....

 5. Subsidies

  Subsidie sportevenementen

  Subsidie voor de organisatie van internationale sportevenementen, reguliere sportevenementen of een programma van side events bij een sportevenement. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de organisatie van een sportevenement als je ook een programma van side events organiseert. De subsidie is afhankelijk van het evenement. Voor een regulier sportevenement kun je bijvoorbeeld 25.000 euro...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor psychisch kwetsbaren van 16 tot 35 jaar

  Subsidie voor projecten gericht op meer kansengelijkheid voor jongvolwassenen met een psychische problematiek, opgezet vanuit de leefwereld van deze jongvolwassenen zelf. Hierbij ligt de focus op jongvolwassen twintigers met psychische problemen, met een praktische opleiding en/of migratieachtergrond. Daarnaast ligt de focus op onderbelichte groepen, zoals jongvolwassenen met een ernstige...

 7. Subsidies

  Subsidie voor hogescholen, mbo opleidingen en organisaties in de wijkverpleging

  Subsidie voor hogescholen, mbo-opleidingen of praktijkorganisaties in de wijkverpleging voor het (door)ontwikkelen van reflectiemethodieken die het handelen in de geest van kwaliteitsstandaarden in de dagelijkse praktijk bevorderen. Reflectiemethoden ondersteunen verpleegkundigen en verzorgenden bij het bewust toepassen van kwaliteitsstandaarden. Voor deze subsidieronde is € 600.000,-...

 8. Subsidies

  Subsidie aanbieden extra onderwijs door voortgezet onderwijs en VMBO

  Subsidie voor het voortgezet onderwijs, én voor VMBO scholen in de groen sector, om leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die anders zouden blijven zitten in de mei- of zomervakantie in de gelegenheid te stellen om extra onderwijs te volgen om alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar. In totaal is er voor 2020 een bedrag van maximaal € 8.750.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag wordt...

 9. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar slokdarmkanker, darmkanker, NASH/NAFLD en aanhoudende onbegrepen buikklachten

  Subsidie voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële onderzoeksinstituten gericht op gericht op de vroege opsporing van slokdarmkanker, darmkanker en NASH/NAFLD alsmede op het tijdig en juist diagnosticeren bij aanhoudende onbegrepen buikklachten. Aanvragen gericht op behandelingen van bovengenoemde aandoeningen vallen expliciet buiten de focus van deze subsidieoproep....

 10. Subsidies

  Subsidie creatieve professionals

  Subsidie voor creatieve professionals, om zichzelf te laten begeleiden bij de ontwikkeling van hun artistieke kwaliteiten. Uitgangspunt is dat je een plan maakt waarin beschreven staat welke professionele ontwikkelstap wordt beoogd en hoe je met de subsidie hierin begeleidt wordt. Het ontwikkelplan leidt uiteindelijk tot een artistieke productie....

Pagina's