Subsidies

1764 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie rechten van dieren

  Subsidie voor academische en artistieke projecten die het publiek bewust maken van de rechten van dieren. Je kunt subsidie aanvragen in drie categorieën: onderzoek (wetenschappelijke projecten over dierenbescherming en de culturele wortels en impact ervan); creativiteit (origineel werk van kunstenaars en denkers dat een positieve zorg voor dieren uitdrukt); en performance (publieke optredens en...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek en theater, en onderwijs. Maar er is ook subsidie mogelijk voor gehandicaptenzorg, lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en jeugdhulpverlening...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

  Subsidie voor projecten gericht op ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op activiteiten van ouderen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de aanschaf van spel- en activiteitenmateriaal, projecten gericht op het bevorderen van beweging en actief bezig zijn en bijvoorbeeld het huren van (rolstoel)bussen, voor zover dat...

 6. Subsidies

  Subsidie voor basisscholen en voortgezet onderwijs

  Subsidie voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs voor projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, omgaan met het tekort aan leraren en schoolleiders, kansen (on)gelijkheid en digitalisering. De subsidiabele kosten bestaan vooral uit de personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. De subsidie bedraagt maximaal € 30.000...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten. ...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor godsdienstige en culturele activiteiten en voor projecten in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor godsdienstige, vooral rooms-katholieke projecten. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele activiteiten in Nederland die te maken hebben met het kerkelijke leven en soms projecten in de derde wereld. Bij projecten in de derde wereld moet er altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen. Per jaar is er ca. 500.000 euro beschikbaar....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen

  Subsidie voor projecten gericht op Duurzame Ontwikkelingsdoel 15 van de Verenigde Naties. Hierbij gaat het om het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen, duurzaambeheer van bossen, bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie systematische racisme, ongelijkheid, en onrechtvaardigheid

  Subsidie voor activisten jonger dan dertig jaar, en voor door jongeren geleide organisaties, projecten, innovaties en creatieve oplossingen die voorop lopen bij de bestrijding van systematische racisme, ongelijkheid, en onrechtvaardigheid in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Ook vanuit Europa kun je deze subsidie online aanvragen. Het groeiende zescijferige fonds is geen eenmalig...

Pagina's