Subsidies

1588 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

  Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij ook gaan om een voorschakeltraject om naar een nieuwe baan toe te werken, zoals stages, opleidingen of vrijwilligerswerk. Er is geen maximaal bedrag dat je kunt aanvragen, wel is er een richtlijn, deze...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kansarme kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving

  Financiële ondersteuning van organisaties en personen gericht op kansarme kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving tot een leeftijd van 25 jaar, die in hun ontwikkeling door sociale of fysieke omstandigheden worden belemmerd of in een achterstandssituatie verkeren. Het afgelopen jaar is er ca. 10.000 euro aan subsidie verstrekt....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen

  Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld stichtingen, instellingen, dorps-, buurt- en straatverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere organisaties die hun activiteiten een extra impuls willen geven. Het gaat hierbij om kleine- of middelgrote projecten. Aanvragen kan o.a. per e-mail....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en stichtingen uit Tilburg op het gebied van natuur, welzijn voor dieren, sociale cohesie, duurzame biologische landbouw en jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud, welzijn van dieren, creatieve ontwikkeling van jongeren, duurzame en biologische landbouw en het natuurbehoud en het vergroten van de sociale cohesie. Het jaarlijks schenkingsbedrag kan per jaar verschillen. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele en artistieke projecten die andere perspectieven bieden op perspectieven bieden op de samenleving in Saoedi-Arabië.

  Subsidie voor excellente culturele en artistieke initiatieven die verschillende perspectieven bieden op de samenleving in Saoedi-Arabië. De oproep is met name gericht op onafhankelijke kunstenaars en culturele beoefenaars. Per project is er een bedrag beschikbaar van 15.000 tot  20.000 euro....

 6. Subsidies

  Subsidie online onderwijs, in het bijzonder op het gebied van interactie en feedback

  Subsidie voor onderwijsinstellingen om het het onderwijs te verrijken met de mogelijkheden die online onderwijs biedt, in het bijzonder op het gebied van interactie en feedback. Hoe kun je studenten gemotiveerd en betrokken te houden bij het onderwijs door de inzet van o.a. online peer feedback, online peer assessment, online begeleiding vanuit de docent, online begeleiding vanuit leersystemen...

 7. Subsidies, Prijzen

  Subsidie om kwetsbare doelgroepen te laten aanhaken bij de digitale transitie

  Subsidie voor projecten gericht op de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbaren die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van de digitale transitie en de digitalisering. Er is in totaal 35.000 euro beschikbaar als stimuleringsbijdrage. ...

 8. Subsidies

  Subsidie voor internetprojecten met maatschappelijke betekenis

  Subsidie voor internetprojecten in de idee-fase die maatschappelijke meerwaarde hebben en in potentie impact genereren. Bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid en online veiligheid. De subsidie bedraagt voor je internetproject in de idee fase bedraagt maximaal 10.000 euro per aanvraag....

 9. Subsidies

  Subsidie voor werkgevers en werknemersorganisaties

  Subsidie voor projecten die door middel van preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk of zich richten op het vergroten van bewustwording of kennis over eerlijk, gezond of veilig werk. De subsidie bedraagt tussen de € 25.000 en € 100.000 per aanvraag....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal, medisch en maatschappelijk werk

  Het financieel ondersteunen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, waaronder kerkelijk werk. Het afgelopen jaar werd voor een totaalbedrag van 220.000 geschonken aan 37 instellingen....

Pagina's