Subsidies

1552 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur en cultuurhistorische projecten

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op algemeen en maatschappelijk gebied. De steun lijkt zich met name te richten op cultuur en cultuurhistorische projecten. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar....

 2. Subsidies

  Subsidie voor bevorderen Friese taal in het openbare leven

  Subsidie om de zichtbaarheid van de Friese taal in het openbare leven in Friesland te vergroten, bijvoorbeeld om een Friestalige versie van een website te ontwikkelen, of bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen zoals folders in het Fries. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 250 en een maximum van € 3.000. De subsidie voor...

 3. Subsidies, Fondsen

  De Verbeelding

  Subsidie voor een samenwerking tussen beeldende kunstenaars en filmproducenten om een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren, waarin de grenzen tussen beeldende kunst en film verkend worden en die de artistieke potentie heeft om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden. In eerste instantie komen vier projecten in aanmerking voor een ontwikkelingsbijdrage. Hieruit worden...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie sporttalenten en sportprojecten

  Financieel ondersteunen van sporttalenten en onderscheidende sportprojecten in de provincie Groningen, of in bijzondere gevallen in aangrenzende regio. Het kan hierbij gaan reis- en verblijfkosten, masterclasses, individuele trainingsstages maar ook om onderscheidende sportprojecten....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op weeskinderen, armen en hulpbehoevenden

  Subsidie voor kerkelijke en charitatieve instellingen en het financieel ondersteunen van projecten gericht op weeskinderen, armen en hulpbehoevenden in de wereld. Jaarlijks is er tussen de ca. 10.000 en 70.000 euro subsidie beschikbaar....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het nalaten van geweld en mensenrechten

  Subsidie voor projecten gericht op actieve geweldloosheid, het nalaten van geweld en mensenrechten. Geweldloosheid wordt gezien als een levensstijl waarbij men in een conflict onderscheid maakt tussen de persoon van de tegenstander en zijn gedrag. Het gedrag moet worden bestreden maar de persoon wordt als mens gerespecteerd en geen schade toegebracht. Per jaar is er ca. 17.000 euro subsidie...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen en hiermee vergelijkbaar

  Het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en het ondersteunen van organisaties en projecten die qua doelstelling en feitelijke werkzaamheden met algemeen nut beogende instellingen vergelijkbaar zijn. Per jaar is er ca. 70.000 euro beschijbaar....

 8. Subsidies

  Subsidie vergroting borsten man-vrouw transgenders

  Subsidie voor het plaatsen van borstprothesen en de medisch noodzakelijke kosten die samenhangen met deze operatie voor man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. De subsidie bedraagt maximaal € 3.830....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders, burgerinitiatieven, buurtverenigingen e.d. kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een project....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor aanpakken kinderarbeid

  Subsidie voor activiteiten gericht op het tegengaan van kinderarbeid. Per project kun je maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, met een maximum van € 475.000,-....

Pagina's