Subsidies

1777 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijke organisaties voor activiteiten gerelateerd aan sport

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties voor projecten van minimaal zes maanden waarbij sport centraal staat. Het project een gezonde levensstijl onder kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder ouderen verminderen en mensen met een beperking structureel helpen in beweging te brengen. Het fonds subsidieert maximaal 50% van het project waarbij de...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoeksjournalistiek gedrukte media, omroepen, online media, documentaire films en multiplatform storytelling

  Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking tussen redacties uit minimaal twee verschillende landen voor projecten op het gebied van grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek. Het fonds verstrekt in principe subsidie voor alle mediaplatforms, waaronder gedrukte media, omroep, online media, documentaire films en multiplatform storytelling. De subsidie ligt tussen de € 5.000 en € 50.000 en...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor freelance journalisten

  Subsidie voor freelance journalisten voor grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek waarbij teams betrokken zijn die volledig uit freelancers bestaan. De subsidie per team bedraagt maximaal € 20.0000 en zal aangevuld worden met extra ondersteuning in de vorm van opleiding, mentorschap en netwerkmogelijkheden. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten....

 5. Subsidies

  Subsidie toerisme

  Projectsubsidie voor organisaties en projecten met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan zaken als vaker en verder fietsen, duurzame mobiliteit, sport, recreatie en water- en groenbeleving, digitale vindbaarheid en beleving van toeristisch aanbod of bestemmingen, beleving en behoud van erfgoed, visitormanagement en sterke en vitale kernen en steden. De subsidie kan worden verstrekt aan...

 6. Subsidies

  Subsidie organisatiekosten evenement

  Subsidie voor de organisator van een evenement dat gepland staat in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Uit de subsidie kunnen de projectkosten worden betaald die toe te rekenen zijn aan het organiseren van het evenement. De subsidie wordt alleen uitbetaald wanneer het evenement door de overheid wordt verboden door coronamaatregelen. Je kunt de subsidie aanvragen voor...

 7. Subsidies

  Subsidie voor digitale transitie en aanschaf en verbetering digitale diensten

  Subsidie om mkb-bedrijven, culturele organisaties en maatschappelijke ondernemingen te helpen met een veilige digitale transitie zodat de omzet en/of winst kan worden behouden of vergroot, het digitale bereik wordt verbeterd en/of de digitale weerbaarheid wordt versterkt. Er kan subsidie worden verstrekt voor o.a. het opzetten of verbeteren van de website of webshop, aanschaf van een boekings-...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Rotterdam

  Subsidie voor verenigingen en stichtingen die het kunstleven in Rotterdam bevorderen, zowel op muzikaal, dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op het gebied der beeldende kunst. Hierbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor podiumkunst, mate name voor kamermuziek. Per jaar is er ca. € 10.000 tot € 12.0000 per jaar. Er is één aanvraagperiode per jaar. Je kunt de subsidie schriftelijk...

 9. Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in de regio Utrecht , met name binnen de gemeenten Leusden, Woudenberg, Barneveld, Elst (Utrecht) en Bunschoten-Spakenburg. Aanvragen van buiten deze gemeenten worden echter regelmatig in behandeling genomen, met name vanuit de regio Eemland. De focus ligt op jeugd, welzijn, educatie en cultuur, waarbij het fonds bij voorkeur projecten...

 10. Subsidies

  Subsidie welzijn jeugd en kwetsbare groepen

  Subsidie voor projecten gericht op het welzijn van jongeren en kwetsbare groepen tijdens corona, waaronder projecten gericht op het welzijn, jongerenwerk, jeugdwerk en mentale ondersteuning van de jeugd. Maar je kunt ook subsidie aanvragen voor projecten gericht op het welzijn van kwetsbaren groepen, het bestrijden van de eenzaamheid en extra begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen....

Pagina's