Subsidies

1723 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor o.a. vervoersbedrijven en GGZ instellingen

  Subsidie voor o.a. vervoersbedrijven en GGZ instellingen voor onderzoek naar de haalbaarheid van regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, waaronder mensen met een psychiatrische stoornis of psychiatrische klachten, een (licht) verstandelijke beperking of een somatische aandoening, al dan niet in combinatie met een psychiatrische stoornis. Belangrijk is...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 300.000 euro beschikbaar....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten jongeren

  Financieel ondersteunen van kleinschalige projecten gericht op de jeugd, zodat kinderen en jongeren hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen, zonder financiële,  sociale en/of maatschappelijke drempels. Het verstrekkende fonds is opgericht door twee professionals uit de jeugdzorg en wil een verschil maken voor initiatieven die via de normale weg geen financiering kunnen krijgen....

 4. Subsidies

  Subsidie voor ecologisch beheren van bermen gericht op het in stand houden of verbeteren van de inheemse flora en fauna

  Subsidie voor het ecologisch beheren van bermen en grond gelegen naast de openbare weg, wandelpad, kanaalkant, watergang of dijk, bedoeld voor het onderhoud, instandhouding en waterafvoer van de weg en voor de verkeersveiligheid. De subsidie kan worden vertrekt voor het opstellen van een ecologisch bermbeheerplan of voor activiteiten die bijdragen aan ecologisch bermbeheer. De subsidie bedraagt...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars

  Het financieel ondersteunen van nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars....

 6. Subsidies

  Subsidie creeren werkgelegenheid

  Subsidie voor het vergroten van de duurzame werkgelegenheid in het werkgebied, waarbij het moet gaan om arbeidsovereenkomsten die minimaal 32 uur per week bedragen. De minimale duur van de overeenkomst is 12 maanden, maar deze mag gek genoeg wel gerealiseerd worden door meerdere personen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per nieuwe arbeidsovereenkomst die wordt gerealiseerd bij een...

 7. Subsidies

  Subsidie aanpassen horeca en toerisme aan anderhalve meter economi

  Subsidie om toeristische en horeca ondernemingen te ondersteunen bij het herinrichten van hun ondernemingen op de anderhalve-meter-economie. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met een of meer van de volgende SBI-codes: 5030, 551 t/m 55202, 551 t/m 55202, 5610 t/m 56101, 5630, 932 t/m 93211 of 9329 t/m 93299. De subsidie bedraagt...

 8. Subsidies

  Subsidie voor individuele onderzoekers gericht op verbetering van de GGZ

  Subsidie voor professionals en behandelaren die werkzaam zijn in de ggz en voor gepromoveerde onderzoekers voor nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën, waarmee de zorg aan cliënten verbeterd kan worden, de regiefunctie van cliënten versterkt kan worden of waarmee kostenbeheersing in de ggz gerealiseerd kan worden. Hierbij moet het gaan om ideeën met grote potentiële wetenschappelijke en...

 9. Subsidies

  Subsidie sportverenigingen voor organiseren sportactiviteiten in zomer

  Subsidie in de vorm van een voucher van 500 euro voor sportvereniging voor het organiseren van extra sport en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren, mede omdat door corona veel sportevenementen niet doorgaan. De subsidieverstrekker wil daarom sportverenigingen middels een voucher een aanvullend activiteitenprogramma laten ontwikkelen tijdens de zomervakantie, zodat er tijdens de...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voorlichting over donorregistratie

  Subsidie voor lokale bibliotheken om mensen te kunnen informeren over en te ondersteunen bij donorregistraties. De subsidie bedraagt 1.000 euro per lokale bibliotheek. Na afloop van de activiteit moet worden aangegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd....

Pagina's