Subsidies

1697 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor bijzondere projecten in het onderwijs

  Financiële ondersteuning om aansprekende en vernieuwende initiatieven met betrekking tot het hogere deeltijdonderwijs in Nederland te stimuleren. ...

 2. Subsidies

  Subsidie voor projecten ter bevordering van de orgelcultuur, zoals concerten, onderhoud van (historische) orgels en de publicatie van orgelmonografiën

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op de bevordering van de orgelcultuur, zoals concerten, onderhoud van (historische) orgels en de publicatie van orgelmonografiën....

 3. Subsidies

  Subsidie erkenning Indisch en Moluks Nederland

  Subsidie voor activiteiten van non-profit instellingen die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. De subsidie bedraagt maximaal € 60.000 voor een periode van maximaal drie jaar....

 4. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen, Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor innovatie ontwikkelingsprojecten met impact in Afrika

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen in Afrika die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Projecten waar het fonds in wil investeren doen een beroep op het ondernemerschap en creativiteit van de lokale bevolking. Het fonds wil vooral innovatieve initiatieven te ondersteunen, waarbij de voorgestelde innovatie...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijke projecten en onderzoeksprojecten

  Financieel ondersteunen van diverse projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en de instandhouding van de leefbaarheid binnen het werkgebied van het fonds. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie voor wetenschappelijk onderzoek. Per jaar is er ca. € 66.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuurmanifestaties, onderwijs en educatie, recreatie en sportevenementen

  Financieel ondersteunen van sociale en maatschappelijke activiteiten op het gebied van educatie, sport, muziek, duurzaamheid of veiligheid. Belangrijk is dat je project een gemeenschappelijk karakter heeft. Je kunt de subsidie het hele jaar door per e-mail aanvragen....

 7. Subsidies, Beurzen

  Subsidie voor doceren en onderzoek in de Verenigde Staten

  Subsidie voor het doceren aan een Amerikaanse universiteit, eventueel in combinatie met onderzoek, voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden.  De beurs bedraagt maximaal $ 13.000 voor senior wetenschappers en maximaal $ 9.000 voor junior wetenschappers. Je kunt je gedurende de aanvraagperiode aanmelden,...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg

  Subsidies voor projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Subsidiebedragen tot ca. 15.000 euro. Geen subsidie voor educatie, uitgeven van boeken, dissertaties, studiereizen en dergelijke. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gezondheidszorg, o.a. onderzoek, innovaties en behandelingen

  Financieel ondersteunen van de gezondheidszorg in Nederland, o.a. op het gebied van innovaties toegespitst op de diagnostiek, functieonderzoek en ondersteuning ten behoeve van de huisartsgeneeskunde en de verloskunde alsmede eventuele andere aandachtsgebieden in de gezondheidszorg. Ook kan het fonds bestaande en erkende wijzen van behandeling, waarvoor geen adequate financiering kan worden...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projectenprojecten gericht op mensen in een achterstandssituatie

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen in een achterstandssituatie, met extra aandacht voor kinderen. De subsidie bedraagt tussen de € 1.000 en € 25.000. Per jaar is er ca. € 2.000.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen....

Pagina's