Subsidies

1717 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele organisaties en samenwerkingsverbanden

  Subsidie voor culturele organisaties en culturele samenwerkingsverbanden om een nieuwe impuls te geven aan het culturele aanbod en om ervoor te zorgen dat de culturele sector ondanks de coronacrisis in ontwikkeling blijft. De subsidie is bestemd voor niet commericiële culturele organisaties en samenwerkingsverbanden die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen...

 2. Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000...

 3. Subsidies

  Subsidie aankoop grond voor duurzaam natuurbeheer

  Subsidie voor de aankoop van gronden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), een samenhangend netwerk van natuurbeschermingsgebieden van (in- ter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. In de meeste gevallen zal het gaan om landbouwgrond die wordt omgezet in natuurgrond, maar ook subsidie voor de aankoop van bestaande natuur is in beginsel...

 4. Subsidies

  Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

  Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook om de bouw en het verbouwen van multifunctionele accommodaties waar de zorg onderdeel van uitmaakt, of haalbaarheidsonderzoeken in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele...

 5. Subsidies

  Subsidie restauratie monumenten

  Subsidie voor restauratie van rijksmonumenten en niet-rijksmonumenten, de herbestemming hiervan, onderhoud van rijksmonumentale molens, restauratieplannen voor een rijksmonument of gemeentelijk monument en voor gecombineerde plannen voor zowel de restauratie als de herbestemming van een rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk. De subsidie voor de restauratie van een...

 6. Subsidies

  Subsidie aanvullend programma voorschoolse educatie

  Subsidie voor kindercentra voor het opzetten van een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor voorschoolse educatie. Het subsidiebedrag bestaat uit een vast bedrag van € 500 per instelling voor de coördinatie van het inhaal- en ondersteuningsprogramma en een variabel bedrag voor de uitvoering, dat wordt berekend door het aantal ve-peuters dat naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en...

 7. Subsidies

  Subsidie elektrische autos

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie bedraagt in het eerste jaar 4.000 euro voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto en 2.000 euro voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto. Je kunt...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie emancipatie LHBTI's

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de brede thema's rondom emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti's) in Zeeland. Het verstrekende fonds maakt maakt bij de aanvragen geen onderscheid tussen projecten van particulieren of organisaties. Per jaar is er circa 4.500 euro subsidie beschikbaar. Vanaf 1.000...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor schrijvers, vertalers en auteurs van strip- of beeldromans

  Subsidie voor professionele schrijvers van Nederlandstalige literatuur, literaire vertalers, illustratoren en Graphic Novelists om in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus op een ander manier een brug te slaan naar hun potentiële lezers in binnen- of buitenland. Natuurlijke personen kunnen deze subsidie in de vorm van een ontwikkelbeurs aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 2.500...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie uitgeverijen boeken literatuur

  Tijdelijke subsidie voor uitgeverijen van kwalitatief hoogwaardige literaire vertalingen in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal. Met de subsidie kunnen ondanks de toegenomen risico’s op een exploitatietekort die aan dergelijke uitgaven zijn verbonden vanwege de gevolgen van de uitbraak van het virus SARS-CoV-2 de uitgave van dergelijke vertalingen toch door gaan. Interessant is...

Pagina's