Subsidies

1598 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor aanleg en beheer van natuur en landschap veluwe en rivierengebied

  Subsidie voor de aanleg en beheer van natuur en landschap in Gelderland ten westen van de IJssel. In de praktijk gaat het hierbij om de Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen. De subsidie is bestemd voor particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, agrarische Natuurverenigingen en andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Je kunt de subsidie tot eind...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur

  Financieel ondersteunen van o.a. algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur en het ondersteunen van volwassenen die in Apeldoorn of omgeving op of onder de armoedegrens leven....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kwetsbare kinderen, armoedebestrijding en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen in kwetsbare posities, armoedebestrijding en natuurbehoud. Bij het thema armoedebestrijding heeft het fonds een voorkeur voor projecten waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Interessant is dat het fonds ook jaarlijks een select aantal initiatieven kan ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ziekte van Duchenne

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar medicijnen voor de ziekte van Duchenne en ontwikkeling van hulpmiddelen ter verbetering van de levenskwaliteit voor personen met de ziekte van Duchenne....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor muziek, waaronder kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten

  Subsidie voor projecten op het gebied van muziek en voor scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten.  Daarnaast is er subsidie mogelijk voor muziekprojecten die een algemeen belang dienen, zoals kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten. De subsidieaanvraag bij voorkeur per e-mail indienen....

 7. Subsidies

  Subsidie voor vrijwilligersorganisaties voor projecten waar men normaalgesproken geen tijd voor heeft

  Subsidie voor projecten waar je als organisatie al mee aan de slag had willen gaan maar die steeds net buiten de aanvraagmogelijkheden vielen. Of waar je als organisatie gewoon de mankracht niet voor hebt. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro en kan online worden aangevraagd....

 8. Subsidies

  Subsidie weerbaarheid jong en oud, gezonde voeding en sociale netwerken

  Subsidie voor activiteiten die de weerbaarheid van jong en oud bevorderen, competenties bieden om met de uitdagingen van het leven om te gaan en gezond leven bevorderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld projecten gericht op gezonde voeding, actief zijn en blijven versterken van sociale netwerken en ontmoeting van diverse doelgroepen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. ...

 9. Subsidies

  Subsidie voor projecten op het gebied van diversiteit, inclusie, tolerantie en begrip

  Subsidie voor voor projecten gericht op diversiteit, inclusie, tolerantie en begrip. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Wanneer de activiteit of het project van aanvrager een zeer belangrijke bijdrage levert aan de participatie van burgers hoeft de aanvrager niet statutair en feitelijk gevestigd te zijn in desbetreffende stad. De subsidie kan online worden aangevraagd....

 10. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten

  Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten, het opstellen van een soortenmanagementplan en het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en natuurlijke personen. De subsidie...

Pagina's