Subsidies

1551 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn en jeugd- en jongerenwerk in Noord-Holland

  Het verschaffen van financiële middelen aan instellingen, werkzaam op het gebied van de jeugdhulpverlening, jeugdwelzijnwerk en jeugdwerk gericht op jongeren tot 23 jaar....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en omgeving

  Subsidie voor voor projecten op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verengingen gericht op welzijn

  Financiële ondersteuning voor personen met een geestelijke of geestelijke beperkingen alsmede mensen die zich in een ongelijkwaardige positie bevinden. Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen stichtingen of verenigingen die bijdrage aan het algemeen welzijn van groepen mensen. Interessants is dat zowel privé personen als stichtingen en verenigingen een aanvraag kunnen indienen,...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie beoefening filosofie

  Financieel ondersteunen van organisaties, projecten en personen die aan het beoefenen van de filosofie in Nederland bijdragen. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gerelateerd aan de impact van het koloniale verleden

  Financiële ondersteuning voor projecten die de impact van het Nederlandse koloniale verleden op de hedendaagse maatschappij onderzoeken en onder de aandacht brengen....

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied

  Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld onderzoek dat nodig is om nieuwe geneesmiddelen en / of andere medische behandelingen te ontwikkelen. Doelstelling is om tot 2024 circa 15 miljoen aan donaties te verstrekken....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst, cultuur, mens, welzijn, natuur en dier

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van instellingen, organisaties en projecten met een maatschappelijk doel, teneinde deze in staat te stellen een maximale positieve impact te realiseren en hun maatschappelijk rendement te vergroten. Het fonds richt zijn hierbij met name op kunst en cultuur, mens en welzijn en natuur en dier....

 8. Subsidies

  Subsidie voor een laagdrempelig cultureel aanbod

  Subsidie voor een laagdrempelig cultureel aanbod, om zoveel mogelijk mensen de te geven actief en passief deel te nemen aan culturele activiteiten. Het subsidieplafond bedraagt 20.000 euro....

 9. Subsidies

  Subsidie voor culturele vernieuwing

  Subsidie om een divers en vernieuwend cultureel klimaat te realiseren. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld gaan om verassende samenwerkingen met andere sectoren of activiteiten die een cross-over bevatten van beeldende kunst, nieuwe media en/of design met een andere discipline, zodat deze zichtbaar bijdraagt aan (een) nieuwe verbinding(en) tussen disciplines, zoals dans, literatuur, muziek. ...

 10. Subsidies

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur

  Langlopende subsidieregeling voor cultuur en erfgoed en cultuur en maatschappij. Je kunt o.a. subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuur en erfgoed, en cultuur en maatschappij. Tot deze laatste categorie behoren o.a. de organisatie van festivals en manifestaties, projecten op het gebied van professionele podiumkunsten, projecten op het gebied van beeldende kunst en landschap en...

Pagina's