Subsidies

1589 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten, kunst en cultuur, zorg en welzijn en ontwikkelingswerk

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in de maatschappij zoals ouderen, zieken, gehandicapten en zorg behoevende jongeren. Daarnaast is er ondersteuning mogelijk voor kunst en cultuur, maatschappelijk werk, en medische projecten. Ook is er ondersteuning mogelijk voor medische projecten in ontwikkelingslanden, waarbij Nederland betrokken is door...

 2. Subsidies

  Subsidie voor jonge onderzoekers, gericht op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept

  Subsidie om jonge (bio)medische- en gezondheidsonderzoekers uit te dagen om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek te bewerkstelligen, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept.Leidend in de beoordeling zijn de ideeën, niet zozeer het cv van de onderzoeker. De subsidie bedraagt maximaal €100.000 per...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die voordeel opleveren voor mensen met diabetes

  Subsidie voor iedereen met een goed idee dat direct voordeel oplevert voor mensen met diabetes en hiervoor een goed plan heeft. Iedereen met een goed diabetesidee kan meedoen, waaronder zorgverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven of onderzoekers die kennis willen vertalen naar bruikbare toepassingen. Wel is het belangrijk dat mensen met diabetes zijn betrokken bij het idee én bij de...

 4. Subsidies

  Subsidie integratie asielzoekers

  Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de gemeenschap en die gericht zijn op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor de integratieproblematiek. Subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project of de activiteit, tot een maximum van € 12.500,­....

 5. Subsidies

  Subsidie voor zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en fysiotherapiepraktijken

  Subsidie voor activiteiten gericht op het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Via deze regeling is het mogelijk subsidie te krijgen om binnen een bepaalde periode gegevens te verzamelen over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie t.o.v. de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en). De...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale innovatie, participatie en sociale cohesie

  Subsidie voor initiatieven op het gebied van sociale innovatie, participatie en sociale cohesie, met gebruikmaking van de sociocratische kringorganisatie methode....

 7. Subsidies

  Subsidie hoge scholen, MKB, en publieke sector voor haalbaarheidsonderzoeken circulaire economie

  Subsidie voor het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het MKB, publieke sector en hoge scholen gericht op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. De aanvragen dienen raakvlakken te hebben met de transitieagenda's die een overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 20.000,-. Je kunt de subsidie online...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Financiering onderzoek naar de ziekte tsc

  Jaarlijks is er ca. € 60.000 subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de ziekte Tubereuze Sclerose Complex (TSC)....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten ontwikkelingslanden en andere arme landen

  Financieel ondersteunen van Nederlandse organisaties en instellingen die actief zijn in de derde wereld en andere arme landen, en zich o.a. bezig houden met het "lenigen van de nood", om zo bij te dragen aan gelijke economische kansen voor iedereen. Je project moet voorzien in een behoefte die niet al door anderen wordt vervuld of kan worden vervuld. Per jaar is er tussen de 50.000 en 70.000...

Pagina's