Subsidies

1741 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten voor jongeren

  Subsidie voor de organisatie van sociaal-culturele projectengericht, gericht op op jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Per jaar is er ca. € 100.399 beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie gemiddeld € 6689. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor participatie en emancipatie van mensen in een achterstandssituatie

  Subsidie voor projecten die zich richten op het verbeteren van de positie van mensen uit een achterstandsgroep. In principe kunnen alleen rechtspersonen een aanvraag doen uit het fonds. De subsidie is relevant voor maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs-, zorg-, welzijn- en belangenorganisaties in de Duin-en Bollenstreek. Het fonds is met name geïnteresseerd in projecten met een...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

 4. Subsidies

  Subsidie voor eigenaren en pachters van natuur- en recreatiegebied

  Subsidie voor het opvangen van de toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden. De subsidie kan o.a. verstrekt worden voor maatregelen om knelpunten in de toegenomen recreatiedruk in deze groengebieden weg te nemen, maatregelen te nemen om spreiding van recreanten te stimuleren en voor het geven van voorlichting aan (nieuwe) recreanten. In totaal is er € 700.000 beschikbaar voor...

 5. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van sportief en recreatief bewegen

  Subsidie voor het bevorderen van sportief en recreatief ongeorganiseerd en anders georganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte. Hierbij richt het project zich bij voorkeur op achterblijvende groepen die ondergemiddeld bewegen en op locaties en buurten waar de beweegarmoede groot is. Deze subsidie is bedoeld voor aanpassingen in de buitenruimte in en dicht bij de woonomgeving....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg

  Subsidie voor concrete projecten gericht op het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, en deze beter toegankelijk te maken voor kwetsbare mensen. Het fonds is wereldwijd actief, dus ook in Nederland. De geografische focus ligt op Afrika. Per jaar is er 30.000 euro beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie tussen de € 5.000 en € 9.000. ...

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor beeldende kunstenaar en ontwerpers

  Financiële ondersteuning voor artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers, boekuitgaven en uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen, tentoonstellingen, aankoop van kunstwerken. Ook verstrekt het fonds periodiek stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpers. Focus ligt op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers....

 9. Subsidies

  Subsidie voor natuurbehoud in ontwikkelingslanden en Nieuw-Zeeland

  Subsidie voor natuurbescherming in het wild, voor lopende projecten of proefprogramma's met een duidelijke toegevoegde waarde voor natuurbehoud. Het moet moet hierbij gaan om projecten op het gebied van natuurbescherming in ontwikkelingslanden (Afrika of Azië), of projecten op het gebied van natuurbescherming in Nieuw-Zeeland. Projecten zullen tijdens het selectieproces hoger scoren wanneer het...

 10. Subsidies

  Subsidie onderzoek Artificial intelligence

  Subsidie voor het indienen van voorstellen om blinde vlekken in het Artificial Intelligence beleid en de programmaontwikkeling te identificeren om zo creatieve, nieuwe en verreikende benaderingen op het gebied van Artificial Intelligence te verkennen. Alle deelnemers worden uitgenodigd dezelfde vraag te beantwoorden: wat zijn de blinde vlekken op het gebied van Artificial Intelligence die...

Pagina's