Subsidies

1553 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van kinderen

  Financiële ondersteuning van instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren....

 2. Subsidies

  Subsidie voor gemeenschapsaccommodatie in Limburg

  Subsidie voor de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie voor een aaneengesloten gebied binnen een gemeente, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners van dit gebied....

 3. Subsidies

  Subsidie aanpak wachttijden

  Er is subsidie beschikbaar voor patiëntenverenigingen en familievertegenwoordigers voor activiteiten om de wachttijden in de ggz terug te dringen. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor reiskosten voor deelname aan regionale taskforces wachttijden, achterbanraadplegingen, themabijeenkomsten. Een van de voorwaarden is dat er een duidelijke link ligt met de gezamenlijke aanpak van...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek centraal zenuwstelsel

  Financiële ondersteuning om vernieuwend onderzoek, diagnostiek en behandeling van ziekten van het centraal zenuwstelsel mogelijk te maken, met name onderzoek op niet eerder betreden paden, waarvan de financiering op andere wijze niet  (volledig) mogelijk blijkt te zijn, en waar een gedegen wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties van maatschappelijk belang, bij voorkeur in de regio Den-Haag

  Financieel ondersteuning met sociale strekking aan in Nederland wonende personen van Israëlitische, Rooms-Katholieke en Protestants-Christelijke gezindte, alsmede aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang in Nederland, bij voorkeur in de Haagse regio....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele instellingen en projecten

  Financieel ondersteunen van sociale, maatschappelijke en culturele aanbod instellingen en projecten in Harderwijk. De subsidie is interessant als je organisatie in Harderwijk gevestigd is, of het zwaartepunt van je activiteiten in Harderwijk ligt. Wanneer je een subsidieaanvraag wilt indienen mag je nog niet zijn begonnen met je project....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur, natuur en landschap

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en landschap gericht op het realiseren van (kleine) natuur- en/of cultuurhistorische elementen samen met een grote inbreng van vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties. Er is een zekere voorkeur voor projecten op de Veluwe en in de omgeving van Apeldoorn in het bijzonder. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 8. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek aanpak van gezinnen met meerdere sociaal-economische en psychosociale problemen

  Subsidie voor een samenwerkingsverband van onderzoekers en praktijkdeskundigen om onderzoek te doen naar een effectieve maatwerk-aanpak op multiprobleemgezinnen en gemeenten te begeleiden, aan te jagen en te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van een maatwerk-aanpak richting multi probleem gezinnen. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een model voor een...

 9. Subsidies

  Subsidie voor snellere overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie

  Subsidie voor innovatieve projecten gericht op het versnellen van de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie met een versnelde uitrol van bestaande technieken. De subsidie bedraagt maximaal 125.000 euro....

 10. Subsidies

  Subsidie voor dorpsgebouwen, verenigingsgebouwen en gemeenschapshuizen

  Subsidie voor de ontwikkeling en herontwikkeling van vrij toegankelijke gemeenschapsgebouw, zodat er een ontmoetingsplaats ontstaat voor alle inwoners uit desbetreffende kern. De subsidie bedraagt maximaal 100.000,00 euro....

Pagina's