Subsidies

1771 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor virtuele evenementen techniek en programmeren voor jongeren

  Subsidie voor de organisatie van virtuele evenementen die draaien om het thema technologie, codering en programmeren, met als doelgroep kinderen en jongeren tussen 8 en 24 jaar, zodat kinderen en jongeren worden aangemoedigd om de digitale vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben in de wereld van vandaag. De subsidie kan worden aangevraagd in een groot aantal landen, waaronder Nederland....

 2. Subsidies

  Subsidie detailhandel

  Subsidie voor activiteiten die leiden tot het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van winkel- en centrumgebieden. Hierbij kun je denken aan o.a. het oprichten of ontwikkelen van een ondernemersverenging en planvormingsprojecten die betrekking hebben op o.a. het compacter maken of het saneren van een winkelgebied. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. winkeliers- en...

 3. Subsidies

  Subsidie voor exploitanten van kleine theaters en podiums

  Subsidie voor exploitanten van kleine theaters en podia die in de periode van 21 maart 2020 tot en met 31 december 2020 inkomsten hebben gederfd door Covid 19 en de daarmee samenhangende RIVM-maatregelen. De subsidie is afhankelijk van het aantal zitplaatsen en het aantal voorstellingen maar bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 4. Subsidies

  Subsidie voor bestrijding en beheersing van invasieve exoten

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten en het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor veldonderzoek...

 5. Subsidies

  Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven bedreigd worden. Tien procent van de subsidie kan gebruikt worden voor communicatie en draagvlakvergroting, gericht op draagvlakvergroting en bevordering van de betrokkenheid. De subsidie bedraagt...

 6. Subsidies

  Subsidie voor sociale projecten

  Subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving en welke zorgen voor een levendige en sociale samenleving. Thema's waarop je project betrekking kan hebben zijn o.a. leefbaarheid en bereikbaarheid, wonen, armoede en laaggeletterdheid, gezondheid en vitaliteit, activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen en gelijke kansen krijgt en...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie behoud wilde dieren

  Internationale startsubsidie voor projecten gericht op het behoud van wilde dieren. Hierbij richt het fonds zich met name op projecten die fundamentele maar vitale informatie genereren over de wilde dieren. daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die wetenschapscommunicatieprojecten vergemakkelijken en aanmoedigen die tot doel hebben conflicten tussen mens en dier te verminderen. Omdat...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties die inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening

  Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening, gericht op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed om het immaterieel erfgoed ook in de toekomst te kunnen blijven beoefenen. Met betrekking tot erfgoed onderscheidt UNESCO vijf domeinen, die als volgt vertaald kunnen worden: spreken, zingen en vertellen, uitvoerende kunsten, festiviteiten...

 9. Subsidies

  Subsidie voor journalisten in Europa

  Subsidie voor professionele journalisten die goede ideeën hebben voor grensoverschrijdend onderzoek en voor onderzoek over Europese onderwerpen. De verhalen moeten relevant zijn voor Europese doelgroepen. Dit beurzenprogramma staat open voor journalisten die in geografisch Europa wonen, of in de 47 lidstaten van de Raad van Europa (inclusief Kosovo). In 2021 is er een totaal subsidiebudget van...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

  Subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur" gebieden, waarbij tegelijkertijd de ervaring van bezoekers van het gebied verbeterd moet worden. Projecten kunnen bijvoorbeeld de ervaring van een bezoeker verbeteren door een bedreigde soort die hij...

Pagina's