Subsidies

1553 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken voor voor vertalingen naar de talen van Midden- en Oost-Europa op het gebied van literatuur en de geesteswetenschappen. Subsidies worden toegekend aan uitgevers voor de vertaling van rudimentaire werken die van belang zijn voor een breder intellectueel lezerspubliek. Prioriteit wordt gegeven aan vertalingen van literaire werken en publicaties in de...

 2. Subsidies

  Subsidie om gemeenten samen te laten werken op het gebied van cultuur

  Gemeenten in Noord-Holland kunnen nu subsidie aanvragen voor projecten gericht op het versterken van de regionale samenwerking op het gebied van culturele infrastructuur. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn ouderen

  Financiële steun aan projecten die het welzijn van ouderen bevorderen. Projecten die iets opstarten hebben voorkeur boven eenmalige projecten. De subsidiebedragen variërend van € 2.500 tot € 50.000,-....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van veiligheid, ziekte/handicap, educatie en opleiding, talent en sportontwikkeling

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van veiligheid, ziekte/handicap, educatie en opleiding en talent en sportontwikkeling....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goede doelen en projecten gericht op de positie van kwetsbare personen in de samenleving

  Financiële ondersteuning voor goede doelen en projecten gericht op groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben op het raakvlak van gezondheid en welzijn....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sporttalenten in Rotterdam

  Subsidie voor sportgerelateerde kosten van talentvolle sporters in Rotterdam....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Zeeland

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Zeeland. Speciale aandacht gaat uit naar projecten die zonder bijdrage van het fonds geen doorgang vinden. Het fonds richt zich mede op projecten die Zeeuwse problematiek aanpakken zoals onder andere krimp, armoede, vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen

  Financiële ondersteuning van projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten waar geloof en samenleving elkaar raken

  Het fonds subsidieert en initieert vanuit een christelijk-oecumenische inspiratie projecten die gestalte geven aan de bezinning op vraagstukken waar geloof en samenleving elkaar raken....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele instellingen, gericht op jongeren

  Financiële ondersteuning voor sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken. De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro....

Pagina's