Subsidies

1672 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor opleiding tot abortusarts

  Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts. De subsidie bedraag € 35.371 tot € 58.364 per opleidingsplaats per trimester. ...

 2. Subsidies

  Subsidie plaatselijke bibliotheken

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van o.a. leesbevordering en uitbreiding van de collecties van bibliotheken gericht op jongeren tot 18 jaar, jongeren in het VMBO en leerlingen met een meertalige achtergrond. De subsidie kan worden verstrekt aan plaatselijke bibliotheken. Pe subsidie is er 10.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen, waaronder ontwikkeligswerk

  Subsidie voor levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. De momenteel ondersteunde projecten zijn met name gericht op projecten in ontwikkelingslanden. Zo is er bijvoorbeeld subsidie verstrekt voor een project om de positie van vrouwen en meisjes in Afrika sterker te maken, waardoor een belangrijke drempel naar scholing voor jonge meisjes en vrouwen kan worden weggenomen. Daarnaast is...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie nationale en internationale gezondheidszorg en cultuur

  Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en projecten , zowel nationaal als internationaal, die zich richten op cultuur, muziek en gezondheidszorg.  Het fonds richt zich hierbij met name op het bevorderen van nationale en internationale gezondheidszorg en cultuur. Belangrijke punten voor de subsidieverstrekker zijn o.a. of het project van hoge kwaliteit is, of het project impact...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoeksjournalistiek

  Subsidie voor het realiseren van nieuwe arbeidsplaatsen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van producties op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Onder onderzoeksjournalistiek verstaat de subsidieverstrekker in dit geval kritisch en diepgravend journalistiek onderzoek. De subsidie kan worden verstrekt als bijdrage in de kosten van een passende beloning van medewerkers op nieuwe...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van dementie, psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht het door muziek verbeteren van de levenskwaliteit van de kwetsbare medemens met een psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties op het gebied van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie culturele en maatschappelijke projecten en projecten gericht op ouderen

  Subsidie voor projecten gericht op het ouderen of ouderenhuisvestiging. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten van culturele of historische aard en voor projecten die betrekking hebben op maatschappelijke zorg of daaraan gerelateerd. Per kalenderjaar kun je bij deze subsidieverstrekker één subsidieaanvraag indienen. Voor de subsidieverstrekker is het hierbij belangrijk dat de verstrekte...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie bevorderen gendergelijkheid in sport

  Internationaal fonds gericht op het verstrekken van subsidie voor projecten gericht op gendergelijkheid binnen sport, waarbij het fonds een wereld voor ogen heeft waarin alle meisjes en vrouwen gebruik maken van hun recht om te sporten. Het fonds richt zich hierbij op het ondersteunen van feministische organisaties en hyperlokale oplossingen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 dollar. Het...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie natuurbescherming en bedreigde bomen

  Internationale subsidie op het gebied van natuurbescherming, gericht op het verstrekken van subsidie voor projecten op het gebied van de instandhouding van wereldwijd bedreigde boomsoorten die op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCN staan. Het fonds definieert bomen als plantensoorten met een enkele stam van ten minste 2 meter hoog. Bedreigde boomsoorten moeten de belangrijkste...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten....

Pagina's