Subsidies

1702 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van welzijn, kerken, scholen en politieke partijen

  Financiële ondersteuning voor instellingen en projecten gericht op het bevorderen van welzijn van mensen binnen- en buiten Nederland en het steunen van kerken, scholen en politieke partijen. Per jaar is er ca. € 302.747 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of per post aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, en het verstrekken van subsidie aan organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten

  Het financieel steunen van projecten in ontwikkelingslanden die een integrale aanpak hebben van de bestaande problematiek alsmede het steunen van organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten. Per jaar is er ca. € 1.500.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderwijs en opleiding aan jongeren in derde wereld

  Financiële ondersteuning van instellingen en personen gericht op het bieden van onderwijs en opleiding aan jongeren in derde wereld landen. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor jonge kunstenaars afkomstig van een kleinkunstacademie of toneelschool

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars, afkomstig van een kleinkunstacademie of toneelschool. Per jaar is er ca. € 10.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor leefomstandigheden en mogelijkheden van kansarme kinderen

  Subsidie voor kortlopende projecten gericht op duurzame verbetering van de leefomstandigheden en mogelijkheden van kansarme kinderen, gebaseerd op humanitaire beginselen. Er worden veel verschillende projecten gesubsidieerd, van opvang en scholing van kansarme kinderen en preventie kindermishandeling tot gratis gebitscontroles in Rwanda, drinkwatervoorzieningen voor een opleidingstraject in...

 6. Subsidies

  Subsidie eigenaren rijksmonumenten

  Subsidie voor de eigenaren van rijksmonumenten voor groot onderhoud en restauratie aan rijksmonumenten, gericht op de instandhouding monumenten en haar monumentale waarden. De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren van een rijksmonument zonder woonfunctie, eigenaren van een groen rijksmonument, natuurlijke of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van het...

 7. Subsidies

  Subsidie eigenaren en pachters natuur- en recreatiegebieden

  Subsidie voor eigenaren en pachters van natuur- en recreatiegebieden om knelpunten in de toename van recreanten weg te nemen, spreiding van recreanten te stimuleren en voorlichting en communicatie aan (nieuwe) recreanten. De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties op het gebied van de professionele klassieke muziek

  Tweejarige subsidie voor organisaties op het gebied van de professionele klassieke muziek voor het versterken van het aanbod en de kwaliteit van klassieke muziek, het vergroten en verbreden van het publieksbereik voor klassieke muziek, het versterken van de infrastructuur en het verbinden aan de landelijke infrastructuur klassieke muziek en het versterken van het netwerk rond klassiek muziek en...

 9. Subsidies

  Subsidie aanbieders culturele activiteiten

  Subsidie voor organisatoren van culturele activiteiten om culturele activiteiten te programmeren, ondanks mogelijke extra kosten en verminderde publieksinkomsten door of vanwege de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus (COVID-19). De subsidie kan worden aangevraagd door organisatoren die in 2022 minstens zes culturele activiteiten programmeren en financieel...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor restauratie en renovatie cultuurhistorische gebouwen Friesland

  Financiële ondersteuning voor het restaureren of renoveren (geen nieuwbouw) van een gebouw, bouwsel of een onderdeel daarvan met cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarde. Per jaar is er ca. € 23.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarna deze behandeld zal worden tijdens de eerstvolgende vergaderdatum van het bestuur van het verstrekkende...

Pagina's