Subsidies

1575 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultureel erfgoed en de gezondheid van mens en dier

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en hulpverlening op het gebied van de gezondheid van mens en dier. Per jaar is er ca. 50.000 euro subsidie beschikbaar....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwde projecten gericht op leefbaarheid en bevorderen werkgelegenheid

  Subsidie voor projecten die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap. De projecten moeten de leefbaarbeid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sport-, spel- en beweging voor jeugdigen met een beperking

  Financieel ondersteunen van sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie bouwen en verbouwen dorpshuizen en buurthuizen

  Interessante subsidie wanneer je rond loopt met plannen voor de bouw, inrichting en of verbouwen of herinrichten van een dorps- of buurthuis. Binnen deze regeling kun je hiervoor subsidie aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis

  Financiële ondersteuning van organisaties die zich inspannen voor de deelname van kwetsbare of achtergstelde mensen aan de samenleving. Het fonds richt zich op de regio Den-Haag. De komende jaren ligt de focus van het fonds op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis. Aanvragen tot circa 5000 euro....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de natuur en de vogelstand

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het behoud en verbetering van de natuur, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand. Ook is er financiële steun mogelijk bij de aankoop van natuurterreinen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. In 2019 is circa € 30.000 beschikbaar voor subsidies....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om de Europese democratie nieuw leven in te blazen

  Actiesubsidie voor creatieve en culturele ideeën, projecten en experimenten die de Europese democratie nieuw leven inblazen en ingaan tegen de toenemende verdeeldheid en polarisatie. Prioriteit wordt gegeven aan voorstellen die verband houden met, of plaatsvinden vóór of tijdens, de Europese verkiezingen (23-26 mei a.s.). Bijna alles is mogelijk: startfinanciering, cofinanciering of het...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. zorg en welzijn, ontwikkelingswerk en bescherming van dieren en natuur

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, ontwikkelingswerk, bescherming van dieren en natuur en het bevorderen van bijbelverspreiding en zending. Per jaar is er tussen de 80.000 en 145.000 euro beschikbaar....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goeddoelinstellingen op het gebied van sport, muziek en cultuur

  Financieel ondersteunen van goeddoelinstellingen op het gebied van sport, muziek en cultuur. Daarnaast donaties op het gebied van culturele ontwikkeling en ontwikkelingen in de medische wereld. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die het welzijn en de duurzaamheid van mens, dier en planeet structureel verbeteren

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die het welzijn en de duurzaamheid van mens, dier en planeet structureel verbeteren. In principe verstrekt het fonds financiële  giften, maar andere vormen van financiële of niet financiële ondersteuning zijn niet per definitie uitgesloten. De aanvraag kan betrekking hebben op Nederland, maar ook op het buitenland. Het jaarlijks budget van...

Pagina's