Subsidies

1717 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie verbetering taalvaardigheid werknemers

  Subsidie voor in Nederland gevestigde werkgevers voor taalscholing van hun laagtaalvaardige medewerkers. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden, gemeenten, bibliotheken, jeugdgezondheidszorg en (voor)scholen gebruik maken van deze subsidie voor laagtaalvaardige ouders en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen of het verminderen van discriminatie en/of eenzaamheid. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die een bijdrage te leveren aan situaties van mensen die zorg nodig hebben, zodat deze op eigen wijze deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke...

 3. Subsidies

  Subsidie voor plannen gericht op opvangen leerlingendaling onderwijs

  Subsidie voor plannen gericht op een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling binnen het voortgezet onderwijs in de regio kan opvangen. De leerlingendaling in het voortgezet onderwijs moet, om voor subsidie in aanmerking te komen. minimaal 10% bedragen in een periode van vijf jaar. Het subsidiebedrag per aanvraag is 50.000 euro en kan online worden aangevraagd....

 4. Subsidies

  Subsidie voor organisatieadvies

  Subsidie voor vernieuwing en innovatie van de eigen organisatie. Het kan hierbij gaan om projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals digitalisering en verduurzaming of marktomstandigheden. Maar het kan ook gaan om het vernieuwen van het verdienmodel of het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwering. De subsidie bedraagt maximaal 12.500 euro en heeft betrekking op vijftig procent...

 5. Subsidies

  Subsidie ontwikkeling software

  Subsidie voor de ontwikkeling van een softwarematig product of dienst die nieuw is voor de onderneming of een proof-of-concept software. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro, waarbij de subsidie ten behoeve van loonkosten en eigen uren tezamen maximaal 25.000 euro bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de openstelling van de regeling....

 6. Subsidies

  Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten

  Subsidie voor de ontwikkeling van een voor de organisatie nieuw product, nieuwe dienst of nieuw procedé of het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing heeft in dat geval betrekking op een oplossing voor een technische onzekerheid. Hieronder valt overigens ook het ontwikkelen,bouwen en testen van een fysiek prototype en het testen en valideren. De...

 7. Subsidies

  Subsidie voor samenwerking bij innovatieprojecten

  Subsidie voor ondernemers in het MKB die samenwerken in een innovatieproject. Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode en bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Het project moet bijdragen aan de MKB-innovatieagenda van één van de volgende topsectoren: High Tech...

 8. Subsidies

  Subsidie renovatie woningen

  Subsidie voor grootschalige innovatieve renovatieprojecten door een samenwerkingsverband, ter verduurzaming van ten minste 150 woningen. De renovatie moet betrekking hebben op woningen die zijn gebouwd tot 1995. Voor minimaal 90 procent van die gerenoveerde woningen moet de de netto warmtevraag na renovatie lager worden dan 70 kWh per vierkante meter per jaar. De subsidie is mede afhankelijk...

 9. Subsidies

  Subsidie voor cO2 reductie en mijden spits

  Subsidie voor projecten gericht op verkeersdeelnemers zoals werknemers, bezoekers of scholieren, die ervoor zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft en voor projecten gericht op het verminderen van CO2 door middel van minder reizen, schoner reizen, niet reizen of anders reizen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,- per aanvraag....

 10. Subsidies

  Subsidie onderzoek herbestemming monumenten

  Subsidie voor onderzoek naar de herbestemming van monumenten, die geen woonhuis zijn. Het kan hierbij om het ontwikkelen van een plan van aanpak, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het ontwikkelen van een concept en het opstellen van een businesscase voor de herbestemming van een monument. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000. De subsidie...

Pagina's