Subsidies

1553 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen op het gebied van gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek

  Financiële ondersteuning van activiteiten van instellingen voor gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek. Het ingediende project heeft bij voorkeur een innovatief karakter. Dit kan innovaties betreffen op diverse terreinen in de zorg- en dienstverlening. Het project levert een aantoonbare meerwaarde op en komt cliënten en/of personeel direct ten goede....

 2. Subsidies

  Subsidie voor o.a. ontwerpers en culturele instellingen om ontwerp in te zetten voor een duurzame en inclusieve samenlevingen #2

  Subsidie voor ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland om zich samen met een lokale partner op basis van een gelijkwaardige samenwerking te buigen over een actueel vraagstuk, observatie of ontwikkeling in Turkije, Rusland, Egypte of Marokko. De ondersteuning van het  fonds is met name bestemd voor de inzet van het ontwerp, ontwerpers, makers en uren voor de...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten kinderen

  Financieel ondersteunen van projecten waarbij kinderen centraal staan, die door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten die mensen bij elkaar brengen

  Financiële ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang op het gebied van de maatschappij, zorg en welzijn, natuur en milieu, kunst en cultuur en sport en vrije tijd....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor jeugdverlening

  Subsidie voor organisaties die zichbezig houden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zijn van het woord. De gemiddelde subsidie ligt rond de € 5.000,-....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier op het gebied van sociale bijstand en ontwikkeling, gezondheidszorg en welzijn, musea, kunsten, boeken, wetenschap en educatie, restauratie en behoud monumenten en dieren, natuur en milieu....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het bevorderen van educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp. De ondersteuning heeft betrekking op projecten in binnen- en buitenland,...

 8. Subsidies

  Subsidie om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren

  Subsidie om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door probleemsituaties aan te pakken waar sprake is van verpaupering of door het op gang brengen van gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Subsidie voor o.a. geheel of gedeeltelijk slopen van verpauperde gebouwen, wijzigen van beheer van het vastgoed zodat een maatschappelijk aanvaardbare leefsituatie...

 9. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Subsidie voor ontwikkelingsprojecten en ondersteuning van talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen in regio Den-Haag

  Financiële ondersteuning van sociale projecten, talentvolle kunstenaars en gezelschappen en onderwijsinstellingen. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van natuur, duurzaamheid, onderwijs, kunst en cultuur, gezondheidszorg en ontwikkelingshulp

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur, gezondheidszorg, ontwikkelingshulp en ontwikkeling en onderwijs van kinderen en natuur en duurzaamheid....

Pagina's