Subsidies

1575 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinere kunstenaarsinitiatieven en kunstruimtes

  Subsidie voor kleinere kunstenaarsinitiatieven en kunstruimtes die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. De kleinere initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaar staat. Het programma is risicovol en experimenteel. Kenmerk van de initiatieven is dat met...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie journalisten voor onderzoek naar grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingmisbruik en corruptie

  Subsidie voor samenwerking tussen Afrikaanse, Aziatische en Europese journalisten om grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingmisbruik en corruptie in Afrika, Azië en Europa te onderzoeken. Ook buitenlandse correspondenten kunnen een subsidieaanvraag doen samen met lokale journalisten. Per aanvraag is er 50.000 euro subsidie beschikbaar....

 3. Subsidies

  Subsidie voor onderzoeksideeën met maatschappelijk impact

  Subsidie voor creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën met maatschappelijk impact. Interessant is dat er geen verplichtingen zijn m.b.t. de vorm van het onderzoek. Er is dus ruimte voor verschillende vormen van onderzoek. Aanvragers van alle disciplines, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom. (Jonge) onderzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen,...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verwerking van traumatische ervaringen als gevolg van mishandeling en misbruik

  Subsidie voor organisaties die de positie van slachtoffers van seksuele kindermishandeling verbeteren en activiteiten ontplooien gericht op het voorkomen van slachtofferschap, of hulp bieden aan slachtoffers van seksuele kindermishandeling....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

  Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking komen voor ondersteuning. Steun voor projecten in ontwikkelingslanden, maar ook voor projecten in Nederland....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video. Het fonds staat open voor kunstenaars met een zekere reputatie, maar ook voor jong talent....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en onderlinge empathie en begrip te stimuleren. Uitgangspunt is om via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving te versterken en de polarisatie te verminderen....

 8. Subsidies

  Subsidie voor kleinere festivals en popconcerten

  Subsidie voor kleine muziek- en cultuurpodia én festivals voor de uitbetaling van gages aan de optredende acts/muzikanten. Er wordt alleen een bijdrage gegeven in het tekort. Het totaalbedrag voor deze regeling bedraagt 20.000 euro. Je kunt vier keer per jaar een subsidieaanvraag indienen....

 9. Subsidies

  Subsidie voor biodiversiteit, natuur en landschap

  Versterken van de biodiversiteit in het openbaar gebied door het verstrekken van projectsubsidie voor initiatieven die bijdragen aan een gunstige staat van de natuur of het landschap. De subsidieaanvraag staat open voor groepje buurtbewoners of lokale natuurwerkgroepen  die zich inzetten voor natuur, groen of landschap....

 10. Subsidies

  Subsidie voor klimaatadaptieve inrichting van de leefomgeving

  Subsidie voor het maatregelen die bijdragen aan het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerking van twee of meer particulieren, een vereniging en/of stichting. De subsidie bedraagt maximaal 15.000 euro....

Pagina's