Subsidies

1554 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van culturele organisaties en cultuurmakers

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000 per project, en kan alleen worden aangevraagd door culturele instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten cultuur- of erfgoedparticipatie

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie. De subsidie kan worden aangevraagd door cultuurmakers en culturele instellingen. Het subsidieplafond bedraagt euro 625.000,-....

 3. Subsidies

  Subsidie cultuurparticipatie culturele instellingen Nederland en Duitsland

  Subsidie voor vernieuwende culturele projecten voor, door en met cultuurmakers gericht op het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties op het gebied van actieve cultuurparticipatie tussen culturele instellingen in Nederland en Duitsland. Je kunt per project maximaal € 50.000 subsidie aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen samen met basisscholen (ook speciaal basisonderwijs)

  Subsidie voor culturele instellingen voor projecten op het gebied van mediakunst en/of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing verbetering van cultuureducatie, waarbij in samenwerking tussen culturele instellingen en een of meer basisscholen gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. De subsidie bedraagt maximaal € 80.000 per project....

 5. Subsidies

  Subsidie om laaggeletterdheid en taalachterstanden te voorkomen of te verminderen

  Subsidie gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en taalachterstanden door verbetering van taalvaardigheid en de aanpak van leesbevordering. Bibliotheken, gemeenten en andere rechtspersonen kunnen een subsidieaanvraag indienen, waarbij de subsidie maximaal 60.000 euro bedraagt....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke projecten op het gebied van educatie en sociaal culturele vorming

  Financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten in de regio Rijnmond, bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van een sociaal isolement of vrijwilligerswerk. De activiteiten moeten in ieder geval te maken hebben met educatie, sociaal culturele vorming, hulpverlening of zorg. ...

 7. Subsidies

  Subsidie voor internationale sportevenementen en events

  Subsidie voor het organiseren van aansprekende internationale sportevenementen die qua aard, omvang, impact en kosten zo grootschalig zijn dat de organisatie ervan een bijzondere aanpak en/of maatwerk vraagt. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor internationale sportevenementen die niet jaarlijks in Nederland worden georganiseerd en voor aanloopevenementen. Om de maatschappelijke waarde...

 8. Subsidies

  Subsidie verkeersveiligheid

  Subsidie voor verkeerseducatie en -voorlichting op basis- en voortgezet onderwijs gericht op het bevorderen van verkeersveilig gedrag. De subsidie bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000,- per aanvraag. Subsidiabele kosten zijn o.a. voorbereiding en planning van de uitgevoerde activiteiten, lesmateriaal, inzet van docenten en andere bij de activiteit noodzakelijke...

 9. Subsidies

  Subsidie onderzoek verbetering kwaliteit integrale geboortezorg

  Subsidie gericht op het bevorderen van de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen en aan het terugdringen van verschillen in perinatale en maternale gezondheid in het bijzonder....

 10. Subsidies

  Subsidie onderzoek prenatale en neonatale screening

  Subsidie voor onderzoek gericht op het het optimaliseren van de prenatale screening en neonatale screening in Nederland. Per project is maximaal €500.000,- beschikbaar....

Pagina's