Fondsen

1690 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijke organisaties voor activiteiten gerelateerd aan sport

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties voor projecten van minimaal zes maanden waarbij sport centraal staat. Het project een gezonde levensstijl onder kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder ouderen verminderen en mensen met een beperking structureel helpen in beweging te brengen. Het fonds subsidieert maximaal 50% van het project waarbij de...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoeksjournalistiek gedrukte media, omroepen, online media, documentaire films en multiplatform storytelling

  Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking tussen redacties uit minimaal twee verschillende landen voor projecten op het gebied van grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek. Het fonds verstrekt in principe subsidie voor alle mediaplatforms, waaronder gedrukte media, omroep, online media, documentaire films en multiplatform storytelling. De subsidie ligt tussen de € 5.000 en € 50.000 en...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor freelance journalisten

  Subsidie voor freelance journalisten voor grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek waarbij teams betrokken zijn die volledig uit freelancers bestaan. De subsidie per team bedraagt maximaal € 20.0000 en zal aangevuld worden met extra ondersteuning in de vorm van opleiding, mentorschap en netwerkmogelijkheden. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Rotterdam

  Subsidie voor verenigingen en stichtingen die het kunstleven in Rotterdam bevorderen, zowel op muzikaal, dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op het gebied der beeldende kunst. Hierbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor podiumkunst, mate name voor kamermuziek. Per jaar is er ca. € 10.000 tot € 12.0000 per jaar. Er is één aanvraagperiode per jaar. Je kunt de subsidie schriftelijk...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars

  Subsidie voor nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting. Dit jaar kan de subsidie worden aangevraagd door...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor mensenrechten en klimaat

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van mensenrechten en klimaat. Hierbij heeft het fonds met name de focus op projecten die gericht zijn op vrijheid en gelijkheid tussen mensen en het recht op vrije meningsuiting en projecten die oplossingen bieden in klimaatuitdagingen. Hierbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor projecten die zich richten op energietransitie en...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten. Het fonds zet zich met name in voor projecten waar kinderen onderwijs krijgen en waar aan hun gezondheid wordt gewerkt in een plezierige omgeving waar sport en spel belangrijke elementen zijn. Per...

 9. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor jong talent podiumkunsten

  Ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. Iedere persoon of instelling die onder deze doelstelling valt kan een aanvraag doen bij het fonds. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000. Je...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur. Per jaar is er ca. € 50.000 subsidie beschikbaar. Iets minder dan de gaat naar projecten op het gebied van kunst en cultuur, het resterende budget gaat naar projecten op het gebied van o.a. leefbaarheid, geschiedenis en monumentenbehoud en jeugd. Je kunt de subsidie het hele jaar door...

Pagina's