Fondsen

1662 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor non-profit instellingen

  Financiële ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk doel, gericht op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland. Je kunt hierbij denken aan het financieel ondersteunen van projecten gericht op ouderen, jong gehandicapten, ouderen in een behandelingsinstituut of in een leefgemeenschap en jongeren met een psychische stoornis. Per jaar is er ca. 413.000 euro...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kwaliteitsverhoging en onderzoek speciaal onderwijs

  Financiële ondersteuning voor projecten die bijdragen aan de kwaliteitsverhoging van het speciaal onderwijs. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om wetenschappelijk onderzoek, maar ook bijvoorbeeld om subsidie voor het publiceren over door schoolteams ontwikkelde aantrekkelijke en effectieve werk- en behandelwijzen, die voor verspreiding op grote schaal in aanmerking komen. Je kunt de subsidie...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen in de regio Eemsmond. Per jaar is er ca. € 131.000 subsidie beschikbaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verhalen, storytelling en impact campagnes over klimaat en biodiversiteit

  Subsidie voor aansprekende alle vormen van media, van storytelling- tot impactcampagnes van over de hele wereld die ons dichter bij een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst brengen. In deze subsidieronde is de verstrekker met name op zoek naar creatieve non-fictie projecten over het klimaat of biodiversiteit die met steun van het fonds de productie in 2022 kunnen afronden. Het kan gaan om...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland èn in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge mensen, waar een relatief kleine financiële injectie een grote bijdrage kan leveren. Ook is er steun mogelijk voor culturele Amsterdamse instellingen.Het subsidiebudget ligt onder de 10.000 euro....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen tot achttien jaar. Er zijn geen geografische beperkingen. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten

  Subsidie voor voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten die onderbelichte kwesties onder de aandacht brengen en overtuigende data-driven storytelling, gebaseerd op originele dataverzameling en data-analyse en sterke visuals. Hierbij is de verstrekker met name op zoek naar voorstellen die gebruik maken van geavanceerde datatechnieken en die samenwerking tussen nieuwsredacties...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor lokale initiatieven in Veenendaal

  Subsidie voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid en de leefbaarheid van inwoners van Veenendaal. Per jaar is er ca. € 13.297 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie het het hele jaar door online aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van geloof en samenleving

  Subsidie voor projecten op het gebied van geloof en samenleving, waarbij het project raakvlakken moet hebben met een van de drie door de verstrekker gedefinieerde thema's "verbinden", "christelijk geloof actualiseren en praktiseren" en "ontmoeting tussen levensbeschouwingen". Belangrijke punten waar je aanvraag o.a. aan moet voldoen is dat de methodiek van het project overdraagbaar is en op...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale projecten en projecten op het gebied van milieu

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op het verminderen van de (sociale) ongelijkheid in de wereld, en het vergroten van de kansen van de meest kwetsbare mensen. De focus van de verstrekker richt zich op kritieke social kwesties en milieukwesties. Belangrijke punten voor de verstrekker zijn o.a. de waarschijnlijkheid van succes en duurzame impact die het voorgestelde...

Pagina's