Fondsen

1535 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor beperken proefdieren voor medische doeleinden en voor zo goed mogelijk benutten van alternatieven

  Prijs van 15.000 euro voor een persoon of organisatie die bevorderen dat het gebruik van proefdieren voor medische doeleinden wordt beperkt tot de werkelijk noodzakelijke proefnemingen en dat alternatieven voor het gebruik van proefdieren zo goed mogelijk worden benut. Het gewonnen geldbedrag mag naar eigen inzicht worden besteed aan het welzijn van dieren. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Tegemoetkoming in de drukkosten proefschrift

  Financiële tegemoetkoming in de drukkosten van de drukkosten van het proefschrift van promovendi die in hun promotieonderzoek de terugdringing van het gebruik van proefdieren als doel centraal hebben gesteld of tot een onderzoeksresultaat zijn gekomen dat significant bijdraagt aan de terugdringing van proefdieren....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000 euro subsidie beschikbaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Financiële steun voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke anbi instellingen, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast is er financiële steun mogelijk voor projecten in ontwikkelingslanden....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie publicaties beeldende kunst en documentaire fotografie

  Financieel ondersteunen van studies waarin de beeldende kunst als bron wordt gebruikt voor historisch onderzoek of in een breder historisch kader wordt geplaatst en het financieel ondersteunen van uitgaven op het gebied van de documentaire fotografie....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor basisscholen en middelbare scholen

  Financiële ondersteuning voor o.a. basisscholen en middelbare scholen, gericht op de talentontwikkeling van kinderen via het onderwijs. Het onderliggende doel van deze missie is om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder kerkelijke instellingen, missie en zending

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder het ondersteunen van kerkelijke instellingen, missie en zending, maar ook minder bedeelden, kunstenaars, onderzoekers en wetenschappers en de instandhouding en onderhoud van monumentale gebouwen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie

  Subsidie voor projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Op jaarbasis is ...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sportverenigingen en goede doelen, regio Noord-Holland

  Financieel ondersteunen van sportverenigingen en goede doelen in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Heemstede, Haarlemmermeer, Diemen, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Aalsmeer. Per jaar is hier € 50.000 voor beschikbaar. Het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 10. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor ontwikkeling en uitvoering toneelstuk

  Beurs voor schrijvers van toneelstukken voor het schrijven van een nieuw toneelstuk en de uitvoering en de productie van de toneelvoorstelling. Het onderwerp van de voorstelling moet relevant zijn en brede en mogelijk nieuwe publieksgroepen aanspreken. In totaal is er 35.000 euro beschikbaar....

Pagina's