Fondsen

1662 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sportverenigingen en goede doelen, regio Noord-Holland

  Financieel ondersteunen van sportverenigingen en goede doelen in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Heemstede, Haarlemmermeer, Diemen, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Aalsmeer. Per jaar is hier € 50.000 voor beschikbaar. Het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele instellingen en projecten

  Financieel ondersteunen van sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele doelen. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten die zich richten op vrouwen, meisjes, LBGTQ, gezondheid, wetenschap, rampen, armoedebestrijding, kinderhulp, natuur en milieu, mensenrechten, vluchtelingen en milieu. Ook meerjarige subsidies zijn in bepaalde gevallen mogelijk. Per...

 3. Subsidies, Fondsen

  Bevordering van de Friese taal en cultuur

  Subsidie voor instellingen of organisaties met een non-profit karakter met kleinschalige projecten voor een breed publiek om het Fries te versterken. Mensen kunnen echter ook persoonlijke ondersteuning voor projecten aanvragen. Per jaar is er ca. € 23.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen. Het bestuur van het fonds komt vier keer per jaar bijeen om aanvragen te...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen met maatschappelijke projecten

  Subsidie voor culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/ of andere algemeen maatschappelijke projecten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor studie en onderzoek. De subsidie kan worden verstrekt aan instellingen, projecten en personen die gevestigd, respectievelijk gelegen zijn in Nederland of daarbuiten. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen, in het bijzonder zieken en kansarme kinderen

  Het financieel ondersteunen van levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder projecten gericht op verbetering van het lot van zieke en kansarme kinderen. Per jaar is er ca. € 35362 subsidie beschikbaar. Schriftelijk aanvragen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, vooral onderwijs en gezondheidszorg

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in de derde wereld waarbij de aandacht vooral uitgaat naar onderwijs en gezondheidszorg. Per project bedraagt de subsidie gemiddeld tussen de ca. € 1.000 en € 12.000. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail of per post....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, medisch wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning senioren, gehandicapte kinderen en blinden

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, wetenschappelijk onderzoek, bejaarden, gebrekkige kinderen, blinden en behoeftigen in het algemeen. Per jaar is er ca. € 48.592 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of schriftelijk aanvragen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kwetsbare kinderen, armoedebestrijding en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen in kwetsbare posities, armoedebestrijding en natuurbehoud. Bij het thema armoedebestrijding heeft het fonds een voorkeur voor projecten waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Interessant is dat het fonds ook jaarlijks een select aantal initiatieven kan ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen weer laten deelnemen aan het maatschappelijke leven

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die leiden tot verbetering van de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven. De doelgroep wordt gevormd door herstellenden in zijn algemeenheid en is daardoor breed (onder andere kinderen, jongeren, bejaarden, drugs- of alcohol verslaafden, etc.). Ook verleent het fonds steun aan rechtspersonen welke een algemeen maatschappelijk...

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor bijzondere projecten in het onderwijs

  Financiële ondersteuning om aansprekende en vernieuwende initiatieven met betrekking tot het hogere deeltijdonderwijs in Nederland te stimuleren. ...

Pagina's