Fondsen

1550 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen

  Subsidie en fellowships kunstmatige intelligentie en gegevensverzameling

  Subsidie voor een project waarbij algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op gegevensverzamelingen worden toegepast om meer inzicht te krijgen in de klinische, pathologische, moleculaire of beeldvormingskenmerken van tumoren en behandeluitkomsten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor het volgen van een specifiek opleidingstraject dat de meerwaarde erkent...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bouwprojecten in derde wereld landen

  Financieel ondersteunen van bouwprojecten in derdewereldlanden van lokale organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden. Bij projectaanvragen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat circa 25 tot 30% van de kosten door de...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor interculturele uitwisseling van kunstenaars en culturele beoefenaars

  Het fonds ondersteunt de interculturele uitwisseling van kunstenaars en culturele beoefenaars uit landen die op de DAC-lijst voorkomen. Door de reiskosten, zoals economy class -vliegtuigen of treinkaartjes, te dekken, helpt het fonds met de professionele groei en netwerkcapaciteiten van deze kunstenaars en culturele beoefenaars....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd. Per jaar wordt er ca. 200.000 euro uitgekeerd....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultureel erfgoed, cultuureducatie en natuur

  Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed, cultuureducatie en natuur....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultureel erfgoed en de gezondheid van mens en dier

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en hulpverlening op het gebied van de gezondheid van mens en dier. Per jaar is er ca. 50.000 euro subsidie beschikbaar....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwde projecten gericht op leefbaarheid en bevorderen werkgelegenheid

  Subsidie voor projecten die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap. De projecten moeten de leefbaarbeid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken. ...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sport-, spel- en beweging voor jeugdigen met een beperking

  Financieel ondersteunen van sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie bouwen en verbouwen dorpshuizen en buurthuizen

  Interessante subsidie wanneer je rond loopt met plannen voor de bouw, inrichting en of verbouwen of herinrichten van een dorps- of buurthuis. Binnen deze regeling kun je hiervoor subsidie aanvragen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis

  Financiële ondersteuning van organisaties die zich inspannen voor de deelname van kwetsbare of achtergstelde mensen aan de samenleving. Het fonds richt zich op de regio Den-Haag. De komende jaren ligt de focus van het fonds op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis. Aanvragen tot circa 5000 euro....

Pagina's