Fondsen

1550 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de natuur en de vogelstand

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het behoud en verbetering van de natuur, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand. Ook is er financiële steun mogelijk bij de aankoop van natuurterreinen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. In 2019 is circa € 30.000 beschikbaar voor subsidies....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om de Europese democratie nieuw leven in te blazen

  Actiesubsidie voor creatieve en culturele ideeën, projecten en experimenten die de Europese democratie nieuw leven inblazen en ingaan tegen de toenemende verdeeldheid en polarisatie. Prioriteit wordt gegeven aan voorstellen die verband houden met, of plaatsvinden vóór of tijdens, de Europese verkiezingen (23-26 mei a.s.). Bijna alles is mogelijk: startfinanciering, cofinanciering of het...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. zorg en welzijn, ontwikkelingswerk en bescherming van dieren en natuur

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, ontwikkelingswerk, bescherming van dieren en natuur en het bevorderen van bijbelverspreiding en zending. Per jaar is er tussen de 80.000 en 145.000 euro beschikbaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goeddoelinstellingen op het gebied van sport, muziek en cultuur

  Financieel ondersteunen van goeddoelinstellingen op het gebied van sport, muziek en cultuur. Daarnaast donaties op het gebied van culturele ontwikkeling en ontwikkelingen in de medische wereld. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die het welzijn en de duurzaamheid van mens, dier en planeet structureel verbeteren

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die het welzijn en de duurzaamheid van mens, dier en planeet structureel verbeteren. In principe verstrekt het fonds financiële  giften, maar andere vormen van financiële of niet financiële ondersteuning zijn niet per definitie uitgesloten. De aanvraag kan betrekking hebben op Nederland, maar ook op het buitenland. Het jaarlijks budget van...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinere kunstenaarsinitiatieven en kunstruimtes

  Subsidie voor kleinere kunstenaarsinitiatieven en kunstruimtes die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. De kleinere initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaar staat. Het programma is risicovol en experimenteel. Kenmerk van de initiatieven is dat met...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie journalisten voor onderzoek naar grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingmisbruik en corruptie

  Subsidie voor samenwerking tussen Afrikaanse, Aziatische en Europese journalisten om grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingmisbruik en corruptie in Afrika, Azië en Europa te onderzoeken. Ook buitenlandse correspondenten kunnen een subsidieaanvraag doen samen met lokale journalisten. Per aanvraag is er 50.000 euro subsidie beschikbaar....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verwerking van traumatische ervaringen als gevolg van mishandeling en misbruik

  Subsidie voor organisaties die de positie van slachtoffers van seksuele kindermishandeling verbeteren en activiteiten ontplooien gericht op het voorkomen van slachtofferschap, of hulp bieden aan slachtoffers van seksuele kindermishandeling....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

  Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking komen voor ondersteuning. Steun voor projecten in ontwikkelingslanden, maar ook voor projecten in Nederland....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video. Het fonds staat open voor kunstenaars met een zekere reputatie, maar ook voor jong talent....

Pagina's