Fondsen

1535 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goede doelen en projecten gericht op de positie van kwetsbare personen in de samenleving

  Financiële ondersteuning voor goede doelen en projecten gericht op groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben op het raakvlak van gezondheid en welzijn....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sporttalenten in Rotterdam

  Subsidie voor sportgerelateerde kosten van talentvolle sporters in Rotterdam....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Zeeland

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Zeeland. Speciale aandacht gaat uit naar projecten die zonder bijdrage van het fonds geen doorgang vinden. Het fonds richt zich mede op projecten die Zeeuwse problematiek aanpakken zoals onder andere krimp, armoede, vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen

  Financiële ondersteuning van projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten waar geloof en samenleving elkaar raken

  Het fonds subsidieert en initieert vanuit een christelijk-oecumenische inspiratie projecten die gestalte geven aan de bezinning op vraagstukken waar geloof en samenleving elkaar raken....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele instellingen, gericht op jongeren

  Financiële ondersteuning voor sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken. De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen op het gebied van gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek

  Financiële ondersteuning van activiteiten van instellingen voor gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek. Het ingediende project heeft bij voorkeur een innovatief karakter. Dit kan innovaties betreffen op diverse terreinen in de zorg- en dienstverlening. Het project levert een aantoonbare meerwaarde op en komt cliënten en/of personeel direct ten goede....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten kinderen

  Financieel ondersteunen van projecten waarbij kinderen centraal staan, die door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten die mensen bij elkaar brengen

  Financiële ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang op het gebied van de maatschappij, zorg en welzijn, natuur en milieu, kunst en cultuur en sport en vrije tijd....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor jeugdverlening

  Subsidie voor organisaties die zichbezig houden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zijn van het woord. De gemiddelde subsidie ligt rond de € 5.000,-....

Pagina's