Fondsen

1679 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten sociale gelijkheid en klimaatverandering

  Samen zijn de kleding- en schoenenindustrieën goed voor minstens 8% van de wereldwijde impact op het klimaat, en de productie en verwerking van materialen kan schade toebrengen aan arbeiders, landbouwgemeenschappen en het milieu. Tegelijkertijd creëren een gebrek aan transparantie en een niet aflatende druk op de productie de voorwaarden om arbeidsmisbruik en in de toeleveringsketens te...

 2. Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor journalistiek

  Internationale subsidie en grote geldprijzen voor journalisten die de wereld veranderen met baanbrekende verhalen, en zo bijdragen aan menselijke waarden. als eerlijkheid, rechtvaardigheid, moed en edelmoedigheid. Inzendingen staan open voor beroepsjournalisten, d.w.z. vertegenwoordigers van de media, beroepsorganisaties van journalisten (vakbonden/verenigingen/sociëteiten) en freelance...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke activiteiten in regio Nijmegen

  Financiële ondersteuning van initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen. Het steunfonds verstrekt subsidies aan groepen, deze groep hoeft echter geen rechtsvorm te hebben. De subsidie bedraagt tot ca. € 2300 euro. Per verstrekte subsidie zal worden gekeken hoe deze zal worden uitgekeerd. Je kunt de subsidie online aanvragen,...

 5. Subsidies, Fondsen

  Stichting 1 + 1 = 3

  Financieel ondersteunen voor projecten gericht op een betere leefwereld voor kinderen overal ter wereld. Het fonds richt zich o.a. op onderwijs in ontwikkelingslanden, maar projecten in Nederland en andere landen zijn ook niet uitgesloten. De focus ligt op het realiseren van impact in relatie tot kansarme kinderen. Het bestuur van het fonds kiest jaarlijks meerdere (non-profit) projecten waar...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie geestelijke gezondheidszorg psychiatrische patiënten, dagritme en resocialisatie

  Financiële ondersteuning voor instellingen en projecten gericht op resocialisatie en rehabilitatie van psychiatrische patiënten op Curaçao. De subsidie is bestemd voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg op Curaçao, en gericht op de arbeidsrehabilitatie of dagbesteding van (ex-)psychiatrische patiënten....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie verbeteren leven vrouwen en kinderen

  Subsidie voor projecten die het leven van vrouwen veranderen. Het fonds richt zich hierbij o.a. op het bevorderen van gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking. Ook moeilijk te financieren activiteiten, zoals aanloopactiviteiten en projecten rond feministische kernpunten als abortusrechten en huiselijk geweld komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal ca. € 17...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie algemeen nut beogende instellingen en soortgelijk

  Klein familiefonds, gericht op het financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 500 en € 2.500. Je kunt de subsidie per e-mail of per post aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. maatschappelijk werk en vluchtelingen en ontheemden

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. maatschappelijk werk op Protestants Christelijke grondslag en het leniging van de nood van ontheemden van welke nationaliteit of ras deze ook (of aan instellingen die ten doel hebben de nood der ontheemden te lenigen). Voorbeeld van ondersteunde projecten zijn o.a. ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun...

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie onderzoek geweld en agressie

  Subsidie voor onderzoek dat kan leiden tot een beter begrip en een verbetering van de urgente problemen op het gebied van geweld en agressie in de moderne wereld. Het fonds is geïnteresseerd in onderzoek naar geweld in relatie tot onderwerpen als oorlog, misdaad, terrorisme, familie en intieme relaties, instabiliteit van het klimaat en concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, rassen-, etnische...

Pagina's