Fondsen

1652 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor journalistieke projecten met maatschappelijke urgentie

  Financiële ondersteuning van diepgravende journalistieke projecten met maatschappelijke urgentie. Journalisten, zowel freelance als ergens in loondienst, kunnen een aanvraag indienen. De steun bestaat uit projectsteun of een research grant. Voor onderzoeksjournalistiek is per jaar ca. € 137.000 beschikbaar. Een subsidieaanvraag bestaat uit een onderzoeksplan waarin het belang van het project,...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal, maatschappelijke en culturele leven in Friesland

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele projecten in de provincie Friesland. Subsidieaanvragen moeten vóór 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september per post worden ingediend om behandeld te kunnen worden in de eerstvolgende vergadering....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten gericht op maatschappelijke waarde kunst, cultuur en natuur

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van kunst, cultuur en natuurbehoud en daaraan dienstbare educatie. Per jaar is er ca. € 111.568 beschikbaar. Ondersteunde projecten hebben o.a. betrekking op een theatervoorstelling voor leerlingen in het basisonderwijs, de realisatie van een broedvogeleiland, het beheer van een moerasgebied, de ondersteuning van...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van welzijn, kerken, scholen en politieke partijen

  Financiële ondersteuning voor instellingen en projecten gericht op het bevorderen van welzijn van mensen binnen- en buiten Nederland en het steunen van kerken, scholen en politieke partijen. Per jaar is er ca. € 302.747 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of per post aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, en het verstrekken van subsidie aan organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten

  Het financieel steunen van projecten in ontwikkelingslanden die een integrale aanpak hebben van de bestaande problematiek alsmede het steunen van organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten. Per jaar is er ca. € 1.500.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderwijs en opleiding aan jongeren in derde wereld

  Financiële ondersteuning van instellingen en personen gericht op het bieden van onderwijs en opleiding aan jongeren in derde wereld landen. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor jonge kunstenaars afkomstig van een kleinkunstacademie of toneelschool

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars, afkomstig van een kleinkunstacademie of toneelschool. Per jaar is er ca. € 10.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor leefomstandigheden en mogelijkheden van kansarme kinderen

  Subsidie voor kortlopende projecten gericht op duurzame verbetering van de leefomstandigheden en mogelijkheden van kansarme kinderen, gebaseerd op humanitaire beginselen. Er worden veel verschillende projecten gesubsidieerd, van opvang en scholing van kansarme kinderen en preventie kindermishandeling tot gratis gebitscontroles in Rwanda, drinkwatervoorzieningen voor een opleidingstraject in...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties op het gebied van de professionele klassieke muziek

  Tweejarige subsidie voor organisaties op het gebied van de professionele klassieke muziek voor het versterken van het aanbod en de kwaliteit van klassieke muziek, het vergroten en verbreden van het publieksbereik voor klassieke muziek, het versterken van de infrastructuur en het verbinden aan de landelijke infrastructuur klassieke muziek en het versterken van het netwerk rond klassiek muziek en...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor restauratie en renovatie cultuurhistorische gebouwen Friesland

  Financiële ondersteuning voor het restaureren of renoveren (geen nieuwbouw) van een gebouw, bouwsel of een onderdeel daarvan met cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarde. Per jaar is er ca. € 23.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarna deze behandeld zal worden tijdens de eerstvolgende vergaderdatum van het bestuur van het verstrekkende...

Pagina's