Fondsen

1652 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie natuurbescherming en bedreigde bomen

  Internationale subsidie op het gebied van natuurbescherming, gericht op het verstrekken van subsidie voor projecten op het gebied van de instandhouding van wereldwijd bedreigde boomsoorten die op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCN staan. Het fonds definieert bomen als plantensoorten met een enkele stam van ten minste 2 meter hoog. Bedreigde boomsoorten moeten de belangrijkste...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke instellingen en scholen voor oplossen problemen vluchtelingenkinderen in Midden-Oosten en Europa

  Internationale subsidie voor het maatschapelijk middenveld en scholen voor het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen voor de problemen van vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten en Europa. Hoewel er ook andere initiatieven ondersteund kan worden heeft het fonds de voorkeur aan projecten die zich richten op de de identificatie van innovatieve en impactvolle benaderingen om...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gemarginaliseerde boeren en om een stap te zetten naar geen honger

  Fonds gericht op het voorkomen en verlichte van honger door middel van landbouwontwikkeling en het financieel ondersteunen van impactvolle programma's die helpen onze gestaag groeiende wereld duurzaam en rechtvaardig te voeden. Het fonds heeft hierbij vijf speerpunten: het recht op voeding als een mensenrecht, bevordering van kwaliteitsonderwijs in de landbouw, bevordering van...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar het ontstaan, de preventie en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van kanker, en infrastructurele investeringen

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op onderzoek naar het ontstaan, de preventie en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van kanker. Naast programmatische research kunnen subsidieaanvragen ook betrekking hebben op infrastructurele investeringen (bijv apparatuur). De inhoudelijke kaders van onderzoek waar het fonds steun aan verleent zijn ruim. Het...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige projecten van charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor kleinschalige projecten van charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. Vooral gericht op onderwijs en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Per jaar is er ca. € 14.676 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen, maar moet eerst digitaal een verzoek indienen om een aanvraag te mogen doen...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de gezondheid en het welzijn van mens en dier

  Financiële ondersteuning van kleinschalige projecten gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier, waarbij bij voorkeur sprake is van de inzet van vrijwilligers. De subsidie bedraagt over het algemeen niet meer dan € 5.000 per project, en kan worden aangevraagd door bij voorkeur Nederlandse rechtspersonen. ...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele, sociale, wetenschappelijke, liefdadige en/of sociale doelen

  Financiële ondersteuning van culturele, sociale, wetenschappelijke en/of andere algemene doelen met een liefdadig en sociaal doel. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij vooral op projecten gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Voorbeelden hiervan zijn projecten voor blinde- en slechtziende kinderen, ondersteuning van jeugdorganisaties voor gehandicapte kinderen en...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor rechten van feministen, vrouwen en trans- en intersekse personen

  Subsidie voor ambitieuze organisaties en initiatieven die vechten voor de rechten van feministen en vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen geleid door en voor vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen uit de hele wereld. Interessant aan deze subsidie is dat je als aanvrager mede de prioriteiten van de desbetreffende aanvraagperiode kunt bepalen samen met de anders aanvragers,...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke...

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen cellisten en subsidie voor projecten van strijkensembles, waaronder festivals en concoursen

  Financieel ondersteunen van jonge, talentvolle cellisten op weg naar een professionele carrière door middel van beurzen of bijdragen voor de aankoop van een passend instrument, dan wel het financieel ondersteunen van projecten van kleine strijkensembles. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten op het gebied van (historisch) keramiek. De verstrekte subsidies liggen tussen de € 1.500 en ...

Pagina's