Fondsen

1535 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen, Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen

  Financiële ondersteuning van projecten en maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen. De financiële ondersteuning kan bestaan uit een gift, garantie of lening....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie toegankelijk maken monumenten en restauratie monumenten regio Amsterdam

  Subsidie voor het publiekelijk toegankelijk maken van monumenten voor een zo breed mogelijk publiek en ten behoeve van restauratie van monumenten in de regio Amsterdam....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderwijs in ontwikkelingslanden, middelgrete projecten

  Subsidie voor middelgrote projecten in ontwikkelingslanden die de opstartfase voorbij zijn en zich richten op onderwijs voor minder bevoorrechte kinderen en jeugd tussen de 4 en 20 jaar. ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele projecten die de lokale gemeenschap in de regio Nijmegen versterken en verbeteren

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele projecten die de lokale gemeenschap in de regio Nijmegen versterken en verbeteren. Je subsidieaanvraag moet passen binnen de thema's 'Zelfredzaamheid', 'Leefomgeving', 'Voeding' of 'Ondernemerschap'. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleine veelbelovende projecten op het gebied van aids

  Subsidie om kleine veelbelovende projecten op het gebied van aids te ondersteunen. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per aanvraag. Het belangrijkste thema van het project moet hiv of aids en het project moet primair op Nederland gericht zijn. Ook mag je project niet binnen de reguliere financieringskaders passen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten ter behoud en restauratie van natuur- en cultuurhistorisch erfgoed

  Het bevorderen van de instandhouding van Nederlands cultuur- en natuurhistorisch erfgoed o.a. door financiële ondersteuning te geven aan duurzame projecten ter behoud en restauratie van cultuurhistorisch erfgoed....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie verbeteren nieuwsvoorziening onderzoeksjournalistiek, creëren van nieuwe arbeidsplaatsen

  Subsidie voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen gericht op het structureel verbeteren van de nieuwsvoorziening op het gebied van met name de lokale en regionale onderzoeksjournalistiek. Naast journalisten richt de regeling zich ook op andere professionals die van belang zijn op een moderne onderzoeksredactie, zoals developers, vormgevers, datajournalisten en marketeers. De subsidie...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor projecten gericht op Zwolse jongeren tot 25 jaar voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle. Het gaat om relatief kleinschalige subsidies....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en projecten op gebied van kunst, cultuur en maatschappij

  Financiële ondersteuning van kunstenaars bij de ontplooiing van hun talenten en het financieel ondersteunen van projecten op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Bij voorkeur initiatieven op gebied van beeldende kunst. Festivals zijn uitgesloten....

Pagina's