Fondsen

1646 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het voorkomen van verdeeldheid

  Internationale fonds gericht op het verstrekken van subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op onderzoek en activiteiten die de vrede bevorderen. Elk jaar heeft het fonds een thema heeft waarbinnen je subsidie kunt aanvragen. Dit jaar legt het fonds de nadruk op het verstrekken van subsidie die gericht zijn op het tegengaan van verdeeldheid binnen de samenleving en tussen...

 2. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor vrouwelijke journalisten

  Internationale subsidie voor projecten van vrouwelijke journalisten, om zo de rol van vrouwen in de nieuwsmedia over de hele wereld te bevorderen. Subsidies zijn mogelijk om wereldwijde problemen aan het licht te brengen, voor projecten die traditionele mediaprojecten uitdagen of bijvoorbeeld gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden. De subsidie kan doorlopend online worden aangevraagd....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten kansarme kinderen, met name in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor projecten gericht op kansarme kinderen, gericht op het bieden van toekomstperspectief en/of betere leefomstandigheden. De voorkeur van het fonds ligt bij projecten in de opstartfase. Het fonds is wereldwijs actief, maar projecten in ontwikkelingslanden zijn op dit moment in de meerderheid. Jaarlijks is er ca. 15.000 tot 20.000 euro subsidie beschikbaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn ouderen in Zwolle

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het welzijn van ouderen in Zwolle. De subsidie kan worden aangevraagd voor de totale kosten van een project, activiteit of voorziening of voor een gedeelte daarvan en bedraagt tot maximaal 25.000 euro. Kleinere subsidies kunnen het hele jaar door worden toegekend, grotere subsidies worden twee keer per jaar toegekend....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en onderlinge empathie en begrip te stimuleren. Uitgangspunt is om via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving te versterken en de polarisatie te verminderen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

  Subsidie voor organisaties projecten die zich richten op het samenbrengen van minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en projecten op gebied van kunst, cultuur en maatschappij

  Financiële ondersteuning van kunstenaars bij de ontplooiing van hun talenten en het financieel ondersteunen van projecten op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Bij voorkeur initiatieven op gebied van beeldende kunst. Festivals zijn uitgesloten....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie

  Financiële ondersteuning van kleinschalige projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie in De Bilt. Voor projecten op het gebied van de natuur is het werkgebied aanzienlijk ruimer, namelijk Nederland. Het afgelopen jaar is er bijna 35.000 euro subsidie verstrekt. Voor op de natuur gerichte projecten geldt Nederland als...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten, natuurmonumenten, monumentenzorg, restauratie

  Het financieel ondersteunen van natuurmonumenten, monumentenzorg, restauratie van (monumentale)kerken en orgels en organisaties en projecten van maatschappelijk belang. Het afgelopen jaar is er aan 93 projecten in totaal 303.600 euro aan subsidie verstrekt. Je kunt de subsidie schrijftelijk aanvragen....

Pagina's