Fondsen

1550 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur en cultuurhistorische projecten

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op algemeen en maatschappelijk gebied. De steun lijkt zich met name te richten op cultuur en cultuurhistorische projecten. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar....

 2. Subsidies, Fondsen

  De Verbeelding

  Subsidie voor een samenwerking tussen beeldende kunstenaars en filmproducenten om een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren, waarin de grenzen tussen beeldende kunst en film verkend worden en die de artistieke potentie heeft om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden. In eerste instantie komen vier projecten in aanmerking voor een ontwikkelingsbijdrage. Hieruit worden...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie sporttalenten en sportprojecten

  Financieel ondersteunen van sporttalenten en onderscheidende sportprojecten in de provincie Groningen, of in bijzondere gevallen in aangrenzende regio. Het kan hierbij gaan reis- en verblijfkosten, masterclasses, individuele trainingsstages maar ook om onderscheidende sportprojecten....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op weeskinderen, armen en hulpbehoevenden

  Subsidie voor kerkelijke en charitatieve instellingen en het financieel ondersteunen van projecten gericht op weeskinderen, armen en hulpbehoevenden in de wereld. Jaarlijks is er tussen de ca. 10.000 en 70.000 euro subsidie beschikbaar....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het nalaten van geweld en mensenrechten

  Subsidie voor projecten gericht op actieve geweldloosheid, het nalaten van geweld en mensenrechten. Geweldloosheid wordt gezien als een levensstijl waarbij men in een conflict onderscheid maakt tussen de persoon van de tegenstander en zijn gedrag. Het gedrag moet worden bestreden maar de persoon wordt als mens gerespecteerd en geen schade toegebracht. Per jaar is er ca. 17.000 euro subsidie...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen en hiermee vergelijkbaar

  Het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en het ondersteunen van organisaties en projecten die qua doelstelling en feitelijke werkzaamheden met algemeen nut beogende instellingen vergelijkbaar zijn. Per jaar is er ca. 70.000 euro beschijbaar....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders, burgerinitiatieven, buurtverenigingen e.d. kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een project....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijn ouderen regio Utrecht

  Éénmalige donaties voor projecten gericht op het welzijn van ouderen. Voorbeelden hiervan zijn projecten en initiatieven die eenzaamheid voorkomen en bestrijden, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten. ...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren

  Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar) voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op het stimuleren van bewegen en sporten

  Het fonds kent vier keer per jaar financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en actief zijn in het werkgebied van het fonds (Noord-Holland). Hierbij is er een verschil in algemene donaties tot 15.000 euro, en bijzondere donaties vanaf 15.000 euro....

Pagina's