Fondsen

1660 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijke publicaties natuurbescherming

  Financieel ondersteunen van natuurorganisaties en vogelwerkgroepen in de regio Noord-Holland....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 200.000 euro beschikbaar. De subsidie per aanvraag ligt gemiddeld tussen de € 1200 en € 15.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, dat je in de bijlage kunt...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor volksgezondheidszorg en innovatie gezondheidszorg

  Subsidie voor o.a. zorgorganisaties, kenniscentra, branche- en patiëntenverenigingen en stichtingen voor projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland/ Ook is er financiële steun mogelijk voor buurtgerichte en lokale initiatieven die zich richten op activatie en gezondheid. Het fonds verstrekt subsidies voor projecten en voor kleinschalige initiatieven. Hierdoor worden...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van de volksgezondheid, regio Rijnmond

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied gezondheidszorg. Hierbij is het belangrijk dat je project voor de zorg in regio Rijnmond toegevoegde waarde heeft, of kan hebben, een gedegen inhoudelijk en financieel fundament heeft en er uitzicht is op structurele financiering na de projectperiode. Per jaar is er ca. € 176.000 beschikbaar. De bijdrage per aanvraag ligt tussen de € 3.000 en €...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijnsinstellingen, gericht op kinderen/ouderen, minder bedeelden en of gehandicapten

  Het financieel ondersteunen van projecten en/of noden die betrekking hebben op kinderen/ouderen, minder bedeelden en of gehandicapten. Interessant is dat initiatieven van “bevlogen éénpitters’ ook in aanmerking komen voor een bijdrage. Het afgelopen boekjaar is er voor ruim vijftienduizend euro aan donaties verstrekt....

 8. Fondsen

  Subsidie voor biologische en culturele diversiteit

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich richten op rentmeesterschap van landschappen en zeegezichten. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om instandhouding van de biologische en culturele diversiteit, instandhouding van ecosysteemdiensten, ondersteuning van voedselsoevereiniteit en economische vitaliteit van lokale gemeenschappen,  en in het mariene milieu het in stand houden van gezonde...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van duurzame verbeteringen in economisch, medisch, sociaal, cultureel en/of kerkelijk opzicht

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van duurzame verbeteringen in economisch, medisch, sociaal, cultureel en/of kerkelijk opzicht. Het fonds ondersteunt onderzoeksprojecten die daarop gericht zijn, maar ook ontwikkelingsprojecten die gebruik maken van bekende en geteste technieken en aanpakken die de duurzaamheid bevorderen. Armoedebestrijding en verbetering van...

 10. Fondsen

  Subsidie voor volksgezondheid, ontwikkelingswerk of maatschappelijk werk

  Subsidie voor organisaties met een algemeen nut beogende instelling die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als in het buitenland. Hierbij richt het verstrekkende fonds zich met name op projecten die de positie van meisjes en vrouwen versterken. Het afgelopen jaar is er ca. 145.000 aan subsidie verstrekt....

Pagina's