Fondsen

1671 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor storytelling ter bevordering van een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst

  Subsidie voor documentaires, verhalen en impactcampagnes van over de hele wereld die ons dichter brengen bij een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst. Het wereldwijde fonds staat open voor alle media en steunt zowel productie- als impactcampagnes die klaar zijn om in de komende 12 maanden te worden gelanceerd. In deze eerste ronde zal het fonds zes tot acht rojecten steunen met subsidies...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie culturele en maatschappelijke projecten en projecten gericht op ouderen

  Subsidie voor projecten gericht op het ouderen of ouderenhuisvestiging. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten van culturele of historische aard en voor projecten die betrekking hebben op maatschappelijke zorg of daaraan gerelateerd. Per kalenderjaar kun je bij deze subsidieverstrekker één subsidieaanvraag indienen. Voor de subsidieverstrekker is het hierbij belangrijk dat de verstrekte...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie juridische procedures journalisten en pers

  Subsidie voor juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen. De subsidie kan worden aangevraagd door de betrokken journalist of medium. Uiteraard kan deze van een toelichting worden voorzien door een gemachtigd advocaat/jurist. Het afgelopen...

 4. Fondsen

  Subsidie educatieve projecten gericht op cultuur en natuur

  Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen. In het verleden hebben o.a. theaterproducties, dansproducties, festivals, educatieprojecten en muziektheaterproducties subsidie ontvangen. De subsidiebedragen liggen gemiddeld tussen de € 6.000 en € 80.000. Je kunt de...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van kansarme kinderen, ontwikkelingslanden, natuur en landschap en sociale en culturele projecten

  Financieel ondersteunen van mensen en projecten gericht op mensen in knelsituaties, kansarme kinderen, projecten in ontwikkelingslanden, versterking van natuur en landschap en initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Het gaat met name om kleinschalige projecten. Het afgelopen jaar was er ca. 14.000 euro aan subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier,...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in verband met kosten corona

  Subsidie voor culturele stichtingen en verenigingen in de provincie Overijssel die worden geconfronteerd met coronakosten kunnen maximaal € 2.500 subsidie aanvragen voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis. De subsidie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de herinrichting van de locatie, of aankopen passend binnen de voorgeschreven overheidsrichtlijnen omtrent het corona-virus of...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten met een wetenschappelijk karakter

  Financieel ondersteunen van initiatieven met een wetenschappelijk karakter, gericht op telecommunicatie, maatschappelijke relevante en een harmonieuze samenleving waarin door de kunst van het samenleven iedereen erop vooruit gaat. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek astronomen

  Financieel ondersteunen van sterrenkundig onderzoek van in Nederland werkzame astronomen t.b.v. deelname aan congressen, workshops, werkbezoeken e.d. Ook draagt het fonds bij aan de drukkosten van astronomische proefschriften. Je kunt de subsidie online aanvragen. Hierbij is mogelijk een aanvraagperiode van toepassing....

 9. Fondsen, Beurzen

  Subsidie aankoop Nederlandse kunst door musea en beurzen voor beeldende kunstenaars

  Subsidie voor het ondersteunen van Europese musea buiten Nederland ten behoeve van de aankoop van contemporaine Nederlandse kunst. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 5500 en 15000 per project, op basis van de in het verleden verstrekte subsidies. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Friese taal, cultuur en onderwijs

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bevorderen van de Friese taal en cultuur alsmede het bevorderen van het onderwijs (lezen, maar vooral schrijven) in de Friese taal....

Pagina's