Fondsen

1677 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. maatschappelijk werk en vluchtelingen en ontheemden

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. maatschappelijk werk op Protestants Christelijke grondslag en het leniging van de nood van ontheemden van welke nationaliteit of ras deze ook (of aan instellingen die ten doel hebben de nood der ontheemden te lenigen). Voorbeeld van ondersteunde projecten zijn o.a. ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun...

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie onderzoek geweld en agressie

  Subsidie voor onderzoek dat kan leiden tot een beter begrip en een verbetering van de urgente problemen op het gebied van geweld en agressie in de moderne wereld. Het fonds is geïnteresseerd in onderzoek naar geweld in relatie tot onderwerpen als oorlog, misdaad, terrorisme, familie en intieme relaties, instabiliteit van het klimaat en concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, rassen-, etnische...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van jongeren, vrouwen en kinderen. Het fonds is vooral gericht op Nederland. De subsidie bedraagt tussen de € 750 en € 13.875 er aanvraag. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn. armoede en mensen met een beperking

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier in binnen- en buitenland. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en projecten, in binnen- en buitenland. In de praktijk richt het fonds zich op het ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn,...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 750 en € 50.000. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning van projecten die een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van dieren en het milieu. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor professionele schrijvers en vertalers i.v.m. COVID-19

  Subsidie voor schrijvers van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk en vertalers in het Nederlands voor het uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelplan om in tijden van social distancing toch een brug te slaan naar potentiële lezers van hun werk. Het gaat hierbij niet om inkomensvoorziening maar om een subsidie gericht op output. Je kunt hierbij als schrijver of vertaler denken aan de...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie basisscholen

  Subsidie voor basisscholen om de eventuele eindmusical van groep 8 voor een live publiek in een professioneel theater in de buurt te spelen. Ook een kerk(genootschap) kan dienen als locatie, mits deze een professioneel podium ter beschikking heeft en een offerte kan opstellen. De regeling is alleen van toepassing in de regio van het verstrekkende fonds en is mede tot stand gekomen om de...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op inclusieve media

  Subsidie voor vernieuwende projecten die erop gericht zijn dat iedereen in de samenleving gebruik kan maken van media. Het thema van deze oproep is "inclusief". Dat wil zeggen dat je project eraan moet bijdragen dat iedereen door de media wordt gehoord en gezien, dat iedereen bereikt en betrokken wordt en dat je project eraan moet bijdragen dat niemand wordt uitgesloten. Samenvattend kun je...

Pagina's