Fondsen

1537 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vervaardigen en verspreiden van films, literair werk en kunstwerken

  Subsidie voor het vervaardigen en verspreiden van films, literair werk, kunstwerken en documentaires, waaronder begrepen heruitgaven, reproducties, vertalingen. Bijzondere aandacht, maar niet beperkt tot, projecten die betrekking hebben op de Joodse geschiedenis, waaronder begrepen de Holocaust....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie jonge kunstenaars en jonge wetenschappers

  Financieel ondersteunen van het werk van jonge kunstenaars en jonge wetenschappers en het ondersteunen van projecten met historische en/of artistieke waarde....

 4. Subsidies, Fondsen

  Tegemoetkoming in de drukkosten proefschrift

  Financiële tegemoetkoming in de drukkosten van de drukkosten van het proefschrift van promovendi die in hun promotieonderzoek de terugdringing van het gebruik van proefdieren als doel centraal hebben gesteld of tot een onderzoeksresultaat zijn gekomen dat significant bijdraagt aan de terugdringing van proefdieren....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000 euro subsidie beschikbaar....

 6. Subsidies, Fondsen

  Financiële steun voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke anbi instellingen, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast is er financiële steun mogelijk voor projecten in ontwikkelingslanden....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie publicaties beeldende kunst en documentaire fotografie

  Financieel ondersteunen van studies waarin de beeldende kunst als bron wordt gebruikt voor historisch onderzoek of in een breder historisch kader wordt geplaatst en het financieel ondersteunen van uitgaven op het gebied van de documentaire fotografie....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor basisscholen en middelbare scholen

  Financiële ondersteuning voor o.a. basisscholen en middelbare scholen, gericht op de talentontwikkeling van kinderen via het onderwijs. Het onderliggende doel van deze missie is om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder kerkelijke instellingen, missie en zending

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder het ondersteunen van kerkelijke instellingen, missie en zending, maar ook minder bedeelden, kunstenaars, onderzoekers en wetenschappers en de instandhouding en onderhoud van monumentale gebouwen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie

  Subsidie voor projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Op jaarbasis is ...

Pagina's