Fondsen

1555 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor jazz en geïmproviseerde muziek

  Subsidie voor vernieuwende, avontuurlijke en uitzonderlijke muziekprojecten. Het fonds zich vooral op innovatieve en genre-overstijgende projecten binnen jazz en geïmproviseerde muziek. Podia, muzikantencollectieven en andere initiatiefnemers die een stichting of vereniging hebben met een culturele doelstelling kunnen een aanvraag doen bij het fonds....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bevorderen lezen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten gericht op het bevorderen van lezen, activiteiten op het gebied van dyslexie, etc. Per jaar is er ca. 100.000 euro beschikbaar. Je subsidieaanvraag wordt o.a. beoordeeld op het te verwachten maatschappelijk effect. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die het verschil maken en bijdragen aan een betere wereld

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die bijdragen aan een betere wereld, het verschil maken en impact hebben. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro per aanvraag. Het bestuur vergadert drie keer per jaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek spijsverteringsziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek gericht op screening/vroegtijdige diagnose van spijsverteringsziekten alsmede naar het verkrijgen van tijdig inzicht in ziekteprogressie en/of opvlammingen bij patiënten met een spijsverteringsziekte. Aanvragen is mogelijk voor voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële onderzoeksinstituten. De subsidie bedraagt maximaal €250.000...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Per jaar is er € 1.450.000 beschikbaar....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein

  Financiële ondersteuning aan kerken, instellingen of groepen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien, gericht op de samenleving, niet beperkt tot de eigen groep, kerk of gemeenschap. Het fonds heeft een budget van ca. 1.300.000 euro per jaar. ...

 8. Subsidies, Fondsen, Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen

  Financiële ondersteuning van projecten en maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen. De financiële ondersteuning kan bestaan uit een gift, garantie of lening....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur en cultuurhistorische projecten

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op algemeen en maatschappelijk gebied. De steun lijkt zich met name te richten op cultuur en cultuurhistorische projecten. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar....

 10. Subsidies, Fondsen

  De Verbeelding

  Subsidie voor een samenwerking tussen beeldende kunstenaars en filmproducenten om een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren, waarin de grenzen tussen beeldende kunst en film verkend worden en die de artistieke potentie heeft om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden. In eerste instantie komen vier projecten in aanmerking voor een ontwikkelingsbijdrage. Hieruit worden...

Pagina's