Fondsen

1662 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke instellingen, zoals jeugdzorginstellingen, scholen en maatschappelijk werk

  Subsidie voor projecten gericht op jongeren in de leeftijd 0-21 jaar die zonder de bijdrage van het fonds sociaal worden uitgesloten of in een sociaal element raken. De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke instellingen zoals jeugdzorginstellingen, scholen en bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijk werk. Per jaar is er ca. € 23.774 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op voeding, gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die zich richten op voeding en de bevordering van gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor privé personen en maatschappelijke organisaties, gericht op maatschappelijke, humanitaire en economische hulp

  Individuele hulp en financiële ondersteuning van (maatschappelijke) organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden. Het werkgebied van het fonds richt zich op Nederland, Duitsland, Polen, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Oekraïne. Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen, via de website van de verstrekker....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuur, sport, volksgezondheid, armoedebestrijding, architectuur en natuurbehoud

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijk relevante thema's zoals kunst en cultuur, sport, volksgezondheid, armoedebestrijding, architectuur en natuurbehoud. Minimaal 25% van de verstrekte subsidies zal gericht zijn op projecten op het gebied van kunst en cultuur, waaronder architectuur. Het fonds kent een geografische beperking. Per jaar is er ca. € 233. 305...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op welzijn, natuur en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten gericht op cultuur, dieren, sport en welzijn in de Benelux, waarbij het fonds met name gericht is op België en Nederland. Interessant is dat ook meerjarige projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. Per jaar is er tussen de € 25.900 en € 61.655 subsidie beschikbaar. Het fonds zal maximaal 50% van de financieringsbehoefte van een project dekken. Je kunt de subsidie...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud en milieu

  Subsidie voor projecten gericht op natuurbescherming het in stand houden of verbeteren van soorten, ecosystemen of biodiversiteit. Hierbij kan het ook gaan om bijvoorbeeld het vergroten van het draagvlak voor en bewustwording van de waarde van natuur voor de samenleving, activiteiten op het gebied van educatie, informatie verstrekking en voorlichting, het toepassen of onder de aandacht brengen...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op- medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen in Nederland. Omdat er jaarlijks al een aantal instellingen zijn vastgesteld als begunstigde instelling, is het beschikbare subsidiebudget afhankelijk van de situatie. Je kunt het beste eerst per e-mail contact opnemen met het fonds, vóórdat je een definitieve aanvraag doet....

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren

  Subsidie voor projecten gericht op de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren in Nederland die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De subsidie variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van o.a. zorg, natuur en milieu, cultuur, ontwikkelingswerk en op kerkelijk gebied

  Subsidie voor personen, organisaties en projecten op zorg, natuur en milieu, cultuur, ontwikkelingswerk en op kerkelijk gebied. Het kan o.a. gaan om structurele hulp door financiële sponsoring van kinderen, ouderen, gehandicapten en gezinnen, financiële hulp bij rampen en incidentele hulp aan levensbeschouwelijke, charitatieve en algemeen nut beogende instellingen. Het gebied van te...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van het leven van kinderen, in binnen en buitenland

  Subsidie voor projecten gericht p het verbeteren van het leven van kinderen tot 15 jaar, in Nederland maar ook in het buitenland. Belangrijke punten bij het beoordelen van projectaanvragen zijn o.a. de mate waarin je met het project toekomstperspectief kan bieden, in hoeverre het project mensen leert zichzelf te helpen, of het project aansluit bij de behoefte en de vraag van de mensen ter...

Pagina's