Fondsen

1669 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg

  Subsidie voor concrete projecten gericht op het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, en deze beter toegankelijk te maken voor kwetsbare mensen. Het fonds is wereldwijd actief, dus ook in Nederland. De geografische focus ligt op Afrika. Per jaar is er 30.000 euro beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie tussen de € 5.000 en € 9.000. ...

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor beeldende kunstenaar en ontwerpers

  Financiële ondersteuning voor artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers, boekuitgaven en uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen, tentoonstellingen, aankoop van kunstwerken. Ook verstrekt het fonds periodiek stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpers. Focus ligt op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië

  Subsidie voor een briljant idee of een bewezen oplossing om de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië te verbeteren. De verstrekker is hierbij met name geïnteresseerd in oplossingen op het gebied van schoon drinkwater en sanitaire uitdagingen die een verandering teweeg brengen op het gebied van drinkwater, sanitatie of geïntegreerd beheer van waterbronnen die...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

  Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor (jonge) kunstenaars

  Financieel ondersteunen van kunstenaars, het interesseren van een zo breed mogelijk publiek voor de kunst, alsmede het mogelijk maken en ondersteunen van exposities. In alle gevallen richt zich men o.a. op jongeren, maar beperkt zich niet alleen tot jongeren....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek beschermen wilde dieren

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten die wilde dieren en plaatsen over de hele wereld beschermen en in stand houden. Het fonds werkt samen met individuen en organisaties om onderzoek te bevorderen, de impact op natuurbehoud uit te breiden, kennis te delen en lokale gemeenschappen hierbij te betrekken. Voor 2021 neemt het fonds alleen projecten in...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie universitaire onderzoekers intensieve veehouderij

  Subsidies voor universitaire onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het plannen (of onlangs gestart) van projecten over vraagstukken in verband met de drijvende krachten achter en de negatieve gevolgen van de industriële veehouderij vooral met betrekking tot landen met lage en middeninkomens. Elke aanvrager kan een subsidiebedrag aanvragen tussen US$ 2.000 (minimum) en US$ 10.000 (maximum)....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal ondernemers die zich richten op het verminderen van eenzaamheid

  Driejarig programma met financiële ondersteuning en begeleiding voor sociaal ondernemers die zich met un activiteiten inzetten tegen eenzaamheid. De financiële ondersteuning per deelnemende organisatie bedraagt maximaal € 50.000. Daarnaast krijgt men toegang tot kennis en expertise, netwerken en samenwerking en communicatie. Met dit programma willen de twee fondsen die dit initiatief hebben...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale projecten

  Subsidie voor sociale initiatieven om mensen te stimuleren samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het verlenen van zorg door mantelzorgers en andere vrijwilligers, maar ook om projecten die het mogelijk maken dat iedereen kan meedoen aan de samenleving, of dat iedereen bijvoorbeeld onderwijs kan volgen. De subsidie per project bedraagt...

 10. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor vrouwen die actief zijn op het gebied van milieu

  Internationale prijs, georganiseerd in vijftien landen, gericht op de financiële ondersteuning van exemplarische initiatieven die door vrouwen ontplooid worden ten gunste van het milieu. De prijs is bedoeld voor vrouwen die een project ten gunste van het milieu uitvoeren via een organisatie zonder winstoogmerk (vereniging, ngo, stichting) met goede toekomstperspectieven. De prijs is mede...

Pagina's