Fondsen

1537 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor initiatieven gericht op kwetsbare groepen binnen de samenleving, w.o. arbeidsparticipatie en voedselzekerheid

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op primaire levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving. In Nederland focust het fonds zich op arbeidsparticipatie (maatschappelijk ondernemen), internationaal op voedselzekerheid....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor non-profit instellingen

  Financiële ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk doel, gericht op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland. Je kunt hierbij denken aan het financieel ondersteunen van projecten gericht op ouderen, jong gehandicapten, ouderen in een behandelingsinstituut of in een leefgemeenschap en jongeren met een psychische stoornis. Matching grants behoren tot de...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale initiatieven, wetenschap, podiumkunsten en cultureel erfgoed

  Het financieel ondersteunen van sociale initiatieven in Nederland en Afrika. Daarnaast is er in Nederland financiële ondersteuning voor sociale initiatieven, onderzoek en wetenschap, professionele podiumkunst en cultureel erfgoed. Interessant is dat de projectsteun in bepaalde gevallen voor meerdere jaren kan zijn....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren

  Subsidie voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, alsook voor implementatie van onderzoeksresultaten op dit terrein. Interessant is dat de subsidie niet alleen interessant is voor onderzoeksinstellingen, maar ook voor bijvoorbeeld voor gezondheidsinstellingen of een samenwerkingsverband van experts. De onderzoekssetting kan variëren van gezin tot school, van ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van homeopathie

  Projectfinanciering voor onderzoeksprojecten gericht op de bevordering van de ontwikkeling van homeopathie, bijdragen aan een beter begrip voor homeopathie of bijdragen aan de maatschappelijke relevante van homeopathie....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het voorkomen van financiële problemen

  Financiële ondersteuning voor bij voorkeur meerjarige projecten die gericht zijn op financiële zelfredzaamheid en ervoor zorgen dat mensen niet in de schulden komen, of er snel weer uit komen. In totaal is er één miljoen euro beschikbaar, waarbij je project maximaal 200.000 euro aan kosten mag hebben. We hebben in dit artikel ook een video over de regeling toegevoegd....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

  Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage is tot maximaal € 10.000,- per aanvraag, afhankelijk van de aard van het project....

 9. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor opleiding, cursus, workshop of masterclass in het buitenland op het gebied van speelfilm, drama, documentaire of animatie

  Financiële bijdrage voor een opleiding, cursus, workshop of masterclass in het buitenland op het gebied van speelfilm, drama, documentaire of animatie in de discipline regie of productie. De financiële bijdrage is afhankelijk van het soort opleiding, maar bedraagt maximaal 15.000 euro....

 10. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor dansvopleidingen en cursussen of workshops in buitenland

  Financiële bijdrage voor een (voor)opleiding op het gebied van dans, of een (vervolg)opleiding, kortdurende opleiding, cursus of workshop in het buitenland. De financiële bijdrage is afhankelijk van het soort opleiding, maar bedraagt maximaal 15.000 euro....

Pagina's