Fondsen

1666 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor (onderzoeks)journalistiek en journalistieke innovatie

  Financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan kritische onafhankelijke media, aan voorlichting en bewustwording en in het geheel aan een sterke democratische rechtstaat. Voorbeelden van activiteiten die het fonds wil steunen zijn o.a. diepgravende (onderzoeks)journalistiek, bewustwordingscampagnes en dialoog, activiteiten gericht op beleidsverandering, journalistieke innovatie en...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire en maatschappelijke organisaties

  Financieel ondersteunen van organisaties op godsdienstig, charitatief, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Het fonds verstrekt hoofdzakelijk subsidies aan stichtingen met een wetenschappelijk, cultureel of algemeen doel en heeft besloten om van het beschikbare budget een groter bedrag aan humanitair/ maatschappelijke organisaties ter beschikking te stellen. Het afgelopen jaar is €...

 3. Subsidies, Fondsen

  Tijdelijke subsidie podiumkunst

  Subsidie voor kleinschalige live uitvoeringen waarbij publiek aanwezig is. De subsidie kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, dansers en theaterauteurs, maar ook door groepen, ensembles, muziekbands, etc. Belangrijk is dat deze uitvoeringen passen binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus en waarbij de veiligheid van zowel uitvoerenden als...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij om projecten die zich richten op beweging, voeding of de juiste zorg op de juiste plaats. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en het ingevulde aanvraagformulier vervolgens...

 5. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor transgender organisaties

  Eenjarige internationale projectsubsidie voor organisaties met een budget van minder dan € 150.000 die bestuurd worden door transgenders en nog nooit door de het fonds zijn gefinancierd. De subsidie kan door transgender organisaties, of organisaties bestuurd door transgenders, over de hele wereld worden aangevraagd. Onder transgenders verstaat de subsidieverstrekker in dit geval mensen waarvan...

 6. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties en projecten. De subsidie per aanvraag bedraagt gemiddeld € 88.000. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren

  Subsidie voor onderzoek naar de sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren, om zo o.a. inzicht te krijgen in de manier waarop de vlchtelingenhistorie de psycho-seksuele ontwikkeling van jongeren beïnvloed. De subsidieverstrekker is ook bijzonder geïnteresseerd in onderzoeksvoorstellen met betrekking tot jonge LGBTIQ-geïdentificeerde vluchtelingen. Met deze oproep wil de...

 8. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Financieel onderstenen van maatschappelijke organisaties in Nedeland, bij voorkeur in Limburg die voor hun functioneren erg afhankelijk zij van de inzet van vrijwilligers. Per jaar is er ca. € 42.000 beschikbaar....

 9. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs. Hierbij richt het fonds zich met name op het buitenland. Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor dierenbescherming, ook internationaal

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van dierenbescherming, ook internationaal. Per jaar is er ca. € 20.000 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

Pagina's