Fondsen

1565 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek en cultuur

  Financieel ondersteuning van medisch wetenschappelijk onderzoek, vooral op het gebied van orthopedische chirurgie. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele projecten. In voorkomende gevallen kan het fonds exclusieve donor zijn, maar zeker bij grotere projecten wordt ook gekeken naar de complementariteit en de toegevoegde waarde van een deelfinanciering vanuit het fonds. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwingen musea en tentoonstellingen

  Subsidie voor zowel gevestigde musea, presentatie-instellingen en tentoonstellingsplekken als nieuwe initiatieven gericht op het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie, tentoonstelling of eenmalige activiteiten om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan het publiek. Ook instellingen die een structurele subsidierelatie...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars bij de uitoefening van hun beroep

  Financieel ondersteunen van beoefenaars van diverse kunstvormen bij de uitoefening van hun beroep. Het gaat hierbij om alle kunstdisciplines....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van kinderen

  Financiële ondersteuning van instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ontwerpers en vormgevers

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Voor de resterende twee aanvraagrondes dit jaar is € 330.000 beschikbaar....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op het stimuleren van bewegen en sporten

  Het fonds kent vier keer per jaar financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en actief zijn in het werkgebied van het fonds (Noord-Holland). Hierbij is er een verschil in algemene donaties tot 15.000 euro, en bijzondere donaties vanaf 15.000 euro....

 7. Fondsen, Beurzen

  Subsidie onderzoek menselijk gedrag

  Financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag door jonge veelbelovende onderzoekers. De beurs bedraagt maximaal 9.700 euro per aanvraag. Er is dit jaar maximaal 45.000 euro beschikbaar....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor reguliere media en onderzoeksjournalisten, maar ook andere professionals die van belang zijn op een moderne onderzoeksredactie

  Subsidie voor het oprichten en uitbreiden van onderzoeksredacties. De subsidie is interessant voor reguliere media en onderzoeksjournalisten, maar ook andere professionals die van belang zijn op een moderne onderzoeksredactie. Dit kunnen bijvoorbeeld ook developers, vormgevers, datajournalisten en marketeers zijn. Per arbeidsplaats bedraagt de bijdrage maximaal 3.500 euro per maand. Het is ook...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur en festivals

  Subsidie voor iets grotere artistieke producties op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, muziek, theater, dans, film, nieuwe media en literaire cultuur. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 25.000 en een maximum van 75.000 euro....

Pagina's