Fondsen

1638 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kansarmen en kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de kansarmen in de maatschappij in binnen- en buitenland en aan kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen

  Privaat fonds, onderdeel van een Europees bedrijf. Het fonds verstrekt subsidie aan vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen in de landen en gebieden waar het bedrijf actief is. In totaal heeft het fonds 1 miljoen pond beschikbaar gesteld. De aanvraag moet betrekking hebben op activiteiten of projecten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, kunst, cultuur, de...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire innovaties

  Internationale subsidie voor innovaties op het gebied van fecale slibbehandeling voor het uitbreken van ziekten in dichtbevolkte humanitaire omgevingen. Je innovatie moet zich richten op de behandeling van ten minste één specifieke ziekteverwekker die ziekte-uitbraken kan veroorzaken. Het verstrekkende fonds stimuleert oplossingen die effectief zijn bij de behandeling van meerdere...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het voorkomen van verdeeldheid

  Internationale fonds gericht op het verstrekken van subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op onderzoek en activiteiten die de vrede bevorderen. Elk jaar heeft het fonds een thema heeft waarbinnen je subsidie kunt aanvragen. Dit jaar legt het fonds de nadruk op het verstrekken van subsidie die gericht zijn op het tegengaan van verdeeldheid binnen de samenleving en tussen...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie verspreiding oplossingen schoon drinkwater

  Subsidie voor het starten van een sociale onderneming gericht op het verspreiden van chloordispensers die toegang geven tot veilig water in ontwikkelingslanden in Afrika.  Uitgangspunt bij deze uitdaging is dat je binnen vijf jaar 100.000 begunstigden van veilig drinkwater kunt voorzien. De subsidie bedraagt 20.000 dollar, en is bestemd voor de eerste lancering van een pilotfase van drie...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen. Het fonds richt zich hierbij met name op het financieel ondersteunen van projecten die het begrip en de waardering voor gezonde oceanen en waterwegen bevorderen, burgerwetenschappen en...

 7. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor vrouwelijke journalisten

  Internationale subsidie voor projecten van vrouwelijke journalisten, om zo de rol van vrouwen in de nieuwsmedia over de hele wereld te bevorderen. Subsidies zijn mogelijk om wereldwijde problemen aan het licht te brengen, voor projecten die traditionele mediaprojecten uitdagen of bijvoorbeeld gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden. De subsidie kan doorlopend online worden aangevraagd....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten kansarme kinderen, met name in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor projecten gericht op kansarme kinderen, gericht op het bieden van toekomstperspectief en/of betere leefomstandigheden. De voorkeur van het fonds ligt bij projecten in de opstartfase. Het fonds is wereldwijs actief, maar projecten in ontwikkelingslanden zijn op dit moment in de meerderheid. Jaarlijks is er ca. 15.000 tot 20.000 euro subsidie beschikbaar....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 15.000 verstrekt worden, waarbij er sprake is projecten met een fysiek resultaat. Wanneer sprake is van secundaire doelen dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.500. Het fonds is...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij om projecten die zich richten op beweging, voeding of de juiste zorg op de juiste plaats. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en het ingevulde aanvraagformulier vervolgens...

Pagina's