Subsidie onderzoek en innovatieve projecten geestelijke gezondheidszorg

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de geestelijke gezondheidszorg. Zowel GGZ-instellingen als wetenschappelijke instituten kunnen aanvragen indienen voor financiering van projecten. Per jaar is er ca. € 1,6 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Je dient de subsidie aan te vragen met behulp van de aanvraagformulieren. 

Toepassing

Het fonds financiert zowel wetenschappelijk onderzoek als innovatieve projecten in de geestelijke gezondheidszorg.

Doelgroep

Non-profits, waaronder GGZ-instellingen en wetenschappelijke instituten. 

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

Innovatieve projecten

 • De resultaten van het project moeten ten goede komen aan de geestelijke gezondheidszorg
 • Het onderzoek moet gericht zijn op een relevant maatschappelijk probleem, duidelijk samenhangend met de GGZ
 • Het project is innovatief van aard
 • De onderzoeksresultaten moeten bij voorkeur generaliseerbaar zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Wetenschappelijke projecten 

 • Het betreft wetenschappelijk onderzoek van de geestelijke gezondheidszorg.
  a. Het betreft patiëntgericht onderzoek naar de effectiviteit en kwaliteit van innovatieve behandelingsvormen en vormen van preventie.
  b. Het betreft onderzoek op bijv. klinische, sociale, levensbeschouwelijke aspecten, die nog onvoldoende onderzocht zijn om passende interventies te kunnen ontwikkelen. 
 • Het project moet wetenschappelijk van voldoende kwaliteit zijn. Een en ander moet te beoordelen zijn aan de hand van de ingediende projectbeschrijving
 • Het onderzoek dient – voor zover van toepassing – getoetst te zijn door de toetsingscommissie en desgewenst de medisch-ethische commissie voor patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek

Raadpleeg de website voor de specifieke criteria voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek (zie links). 

Restricties 

 • Geen subsidie voor het ontwikkelen van boeken, publicaties, video’s, films, tools en apps
 • De Stichting neemt geen aangepaste versies van eerder afgewezen aanvragen in behandeling, tenzij daar nadrukkelijk door het bestuur om is gevraagd

Subsidiebedragen

Per jaar is er ca. € 1,6 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. 

Aanvragen

Per e-mail met behulp van de aanvraagformulieren (zie bijlagen).

De aanvrager moet gebruik maken van het door de stichting voorgeschreven format voor subsidieaanvragen. 

Meesturen

 • Samenvatting van maximaal één pagina
 • Eventueel onderzoeksprotocol
 • Voor zover van toepassing, kopieën van de subsidietoekenningsbrieven van andere subsidieverstrekkers
 • Indien er sprake is van meerdere subsidieverstrekkers bij het project,  moet je kunnen aantonen dat de gezamenlijke subsidieverstrekkers voldoende financiële middelen hebben toegezegd, zodat de financiën het slagen van het project niet in de weg staan

Deadlines

Er zijn twee tot drie subsidierondes per jaar.

De uiterste inleverdata voor 2023 zijn: 

 • Maandag 13 februari 2023
 • Maandag 16 oktober 2023

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand