Subsidie voor projecten gericht op welzijn, natuur en wetenschappelijk onderzoek

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op cultuur, dieren, sport en welzijn in de Benelux, waarbij het fonds met name gericht is op België en Nederland. Interessant is dat ook meerjarige projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. Per jaar is er tussen de € 25.900 en € 61.655 subsidie beschikbaar. Het fonds zal maximaal 50% van de financieringsbehoefte van een project dekken. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning van projecten, met name gericht op cultuur, dieren, sport en welzijn in België en Nederland.
Het fonds streeft er naar om circa 70 - 80 % van de jaarlijkse gelden te besteden aan meerjarige projecten. Ook meerjarige projecten komen derhalve voor ondersteuning in aanmerking.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Bevordering sport door kansarme jeugd
 • Scholen voor minder valide kinderen
 • Palliatieve zorg
 • Ronald McDonald
 • Papegaaiencentrum
 • Inloophuizen
 • Ziekenzorg
 • Stichting Leergeld
 • Opkikker
 • Stichting Hulphond
 • Ruby & Rose
 • Moederzorg
 • Heppy Hotel
 • Instellingen voor minder validen
 • Heksenwaag museum
 • Huntington
 • Tienermoeders
 • Onderzoek naar ziekten

Werkgebied

Benelux, met name Nederland en België.

Doelgroep

 "Erkende" goede doelen (bijvoorbeeld indien het een Nederlands goed doel betreft: een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting 2001)

Voorwaarden

 • De aanvrager moet een "algemeen nut beogende instelling" zijn, zoals bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (ANBI), of vergelijkbaar
 • Doelstellingen van het eventueel project moeten helder omschreven en meetbaar zijn
 • Het fonds zal maximaal 50% van de financieringsbehoefte van een project dekken (d.w.z. er moeten mede-financiers zijn)
 • De aanvrager moet persoonlijke betrokkenheid bij de uitvoering van het project kunnen garanderen.

Subsidie

Per jaar is er tussen de € 25.900 en € 61.655 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.

Relevante links