Subsidies

1675 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie realisatie technologische oplossingen herkenning van een hartstilstand buiten het ziekenhuis

  Subsidie gericht op het verbinden en het versnellen van samenwerkingen tussen onderzoekers en bedrijven ten behoeve van het realiseren van een technologische oplossing voor  de herkenning van een hartstilstand buiten het ziekenhuis en  het zelfstandig alarmeren van hulpdiensten zonder de hulp van een omstander. Een projectvoorstel kan gezamenlijk worden ingediend door minimaal één partner van...

 2. Subsidies

  Subsidie erkenning van Indisch en Moluks Nederland

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. De subsidie kan alleen aangevraagd worden door rechtspersonen. De subsidie bedraagt ten hoogste € 20.000 per jaar, met een maximum van € 60.000 over een periode van 3 jaren. Een subsidie wordt voor ten hoogste drie jaren verleend. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie rechten van dieren

  Subsidie voor academische en artistieke projecten die het publiek bewust maken van de rechten van dieren. Je kunt subsidie aanvragen in drie categorieën: onderzoek (wetenschappelijke projecten over dierenbescherming en de culturele wortels en impact ervan); creativiteit (origineel werk van kunstenaars en denkers dat een positieve zorg voor dieren uitdrukt); en performance (publieke optredens en...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek en theater, en onderwijs. Maar er is ook subsidie mogelijk voor gehandicaptenzorg, lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en jeugdhulpverlening...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

 7. Subsidies

  Subsidie voor basisscholen en voortgezet onderwijs

  Subsidie voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs voor projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, omgaan met het tekort aan leraren en schoolleiders, kansen (on)gelijkheid en digitalisering. De subsidiabele kosten bestaan vooral uit de personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. De subsidie bedraagt maximaal € 30.000...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor godsdienstige en culturele activiteiten en voor projecten in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor godsdienstige, vooral rooms-katholieke projecten. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele activiteiten in Nederland die te maken hebben met het kerkelijke leven en soms projecten in de derde wereld. Bij projecten in de derde wereld moet er altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen. Per jaar is er ca. 500.000 euro beschikbaar....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties gericht op mensen, dieren, natuur en cultuur

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland, waarbij het fonds zich bij voorkeur richt op organisaties van kleinere omvang, gericht op de mens, het dier, de natuur,aan cultuur (waaronder (natuur)monumenten) en wetenschap. Hierbij is het fonds met name op zoek naar projecten waarmee het verschil wordt gemaakt en met de bijdragen een...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een maatschappelijk doel. In het laatste boekjaar is naar aanleiding van het resultaat een bedrag van € 150.000,- uitgekeerd aan in totaal 8 goede doelen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

Pagina's