Subsidies

1553 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie van maatschappelijke projecten op o.a. Aruba, Bonaire, Curaçao

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en welzijn, kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, wetenschap, jeugd- en ouderenzorg en kerk en religie....

 2. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van (top)sport en bewegen

  Subsidie om met praktijkgericht onderzoek en data science impact te realiseren voor de sport en beweegpraktijk. De subsidie bedraagt minimaal 500.000 euro en maximaal 750.000 euro. Aanvragen is mogelijk voor samenwerkingsverbanden tussen universiteit, hogeschool, sport- of zorgorganisaties en bedrijven, lagere overheden en/of andere maatschappelijke organisaties....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderwijs, onderwijsverbetering en ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen

  Subsidie voor onderwijs of onderwijsverbetering in onder meer derde wereldlanden én ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen in Limburg, Nederland. Jaarlijks is er tussen de 30.000 en 40.000 subsidie beschikbaar....

 4. Subsidies

  Subsidie voor het organiseren van audiovisuele festivals

  Europese subsidie voor het organiseren van audiovisuele festivals, waarbij geschikte films zoals fictie, documentaires of tekenfilms aan een breed publiek en aan geaccrediteerde internationale vakmensen en de pers worden getoond. De subsidie is in de vorm van een forfaitair bedrag in overeenstemming met het aantal films in de programmering, en bedraagt tussen de 19.000 en 75.000 euro. Aanvragen...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vervaardigen en verspreiden van films, literair werk en kunstwerken

  Subsidie voor het vervaardigen en verspreiden van films, literair werk, kunstwerken en documentaires, waaronder begrepen heruitgaven, reproducties, vertalingen. Bijzondere aandacht, maar niet beperkt tot, projecten die betrekking hebben op de Joodse geschiedenis, waaronder begrepen de Holocaust....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie jonge kunstenaars en jonge wetenschappers

  Financieel ondersteunen van het werk van jonge kunstenaars en jonge wetenschappers en het ondersteunen van projecten met historische en/of artistieke waarde....

 8. Subsidies, Fondsen

  Tegemoetkoming in de drukkosten proefschrift

  Financiële tegemoetkoming in de drukkosten van de drukkosten van het proefschrift van promovendi die in hun promotieonderzoek de terugdringing van het gebruik van proefdieren als doel centraal hebben gesteld of tot een onderzoeksresultaat zijn gekomen dat significant bijdraagt aan de terugdringing van proefdieren....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000 euro subsidie beschikbaar....

 10. Subsidies, Fondsen

  Financiële steun voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke anbi instellingen, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast is er financiële steun mogelijk voor projecten in ontwikkelingslanden....

Pagina's