Subsidies

1598 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie herdenken en het vieren vrijheid in Friesland

  Subsidie gericht op het herdenken van 75 jaar vrijheid in Friesland. Je kunt subsidie aanvragen voor o.a. tentoonstellingen en exposities, herdenking van historische Friese gebeurtenis, publicaties, educatieve (les)programma's, voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek en concerten, film, documentaires, verslagleggingen, gesprekken, interviews op de radio, conferenties en lezingen. De...

 2. Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken huisartsenpraktijken

  Subsidie voor huisartsen/praktijkhoudende huisartsen voor de bouw- of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk of het laten opstellen van vastgoed- of huisvestingsplan voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en bedraagt maximaal 50.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie projecten gericht op opleiding en toegang tot kwalitatief onderwijs

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op opleiding, en toegang tot kwalitatief onderwijs, om zo de armoedegrens te doorbreken. Met name gericht op de minder ontwikkelde landen. ...

 4. Subsidies

  Subsidie behoud en onderhoud molens

  Subsidie voor behoud en onderhoud van monumentale molens in Friesland. De subsidie bedraagt 15% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 9.000....

 5. Subsidies

  Subsidie voor restauratie monumenten en herbestemming monumenten

  Subsidie voor het behoud van monumenten, waarbij subsidie kan worden verstrekt voor de restauratie bij herbestemming van een rijksmonument, de restauratie van een rijksmonument of de restauratie van een rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik. De subsidie bedraagt maximaal 200.000 euro per aanvraag....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie aanpak werkdruk

  Subsidie voor de aanpak van de werkdruk binnen hogescholen door het ontwikkelen van beleid of de inzet van bepaalde instrumenten, met name door de inzet van deskundigen. De regeling probeert hierdoor bij te dragen aan het vergroten van de kennis en expertise op het gebied van werkdruk bij de medezeggenschap. De regeling heeft in eerste instantie een looptijd van een jaar. Het maximaal...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie herdenken en vieren van vrijheid

  Subsidie waarmee een impuls wordt gegeven aan het structureel herdenken en vieren van de vrijheid. Je kunt subsidie aanvragen voor o.a. tentoonstellingen of exposities, publicaties, educatieve (les)programma's, voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek en concerten, film, documentaires, etc. De subsidie bedraagt  ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 100.000,-....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale vernieuwers op het gebied van welzijn in de wijk

  Subsidie voor bewonersorganisaties, (sociaal) ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties voor vernieuwende ideeën voor welzijn in de wijk. Je kunt binnen deze regeling maximaal € 100.000 subsidie aanvragen. Dit bedrag mag je verdelen over subsidieaanvragen voor verschillende activiteiten en projecten. ...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op kwetsbare jeugd in Rotterdam

  Éénmalige financiële ondersteuning van activiteiten en/of projecten voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren in de Regio Rotterdam. Het fonds richt zich hierbij met name op projecten waarbij deelname van kansarme jongeren bevordert wordt. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goede doelen in regio Kampen

  Jaarlijkse financiële ondersteuning van één hoofdproject en/of meerdere deel- en kleine projecten. Voorkeur voor regionale projecten in de regio Kampen....

Pagina's