Subsidies

1623 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. monumentenzorg, natuurbescherming, wetenschappelijke verenigingen en kunsthistorisch onderzoek

  Subsidie voor instellingen werkzaam op het gebied van monumentenzorg en natuurbescherming in Gelderland, wetenschappelijke verenigingen (ook buiten Gelderland) en organisaties en projecten die het christelijk belang dienen. Ook kan er beperkt subsidie worden vertrekt voor (kunst)historisch onderzoek. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor versterken positie meisjes en vrouwen

  Subsidie voor organisaties met een algemeen nut beogende instelling die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als in het buitenland. Hierbij richt het verstrekkende fonds zich met name op projecten die de positie van meisjes en vrouwen versterken. Het afgelopen jaar is er ca. 108.000 aan subsidie verstrekt....

 3. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar dieten

  Subsidie voor universiteiten, UMC’s, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van diëtetiek, voor twee specifieke kennisvragen op het gebied van diëtetiek. De eerste kennisvraag heeft betrekking op de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een specifieke voedings-/dieetinterventie door de diëtist. De tweede kennisvraag heeft betrekking op de vraag hoe een...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, educatie, natuur en dierenwelzijn in Noord-Holland. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per organisatie/project, waarbij het fonds probeert je binnen twee maanden uitsluitsel te geven over je aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 5. Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Financiering bedrijven i.v.m. Coronavirus

  Wanneer je als ondernemer in de financiële problemen dreigt te komen door de coronaproblematiek kun je gebruik maken van een borgstelling door de overheid, waardoor banken makkelijker en sneller hun krediet kunnen verruimen, en ondernemers eerder en meer geld kunnen lenen. De regeling kan door ondernemers die getroffen worden door de economische gevolgen van het coronovirus gebruikt worden als...

 6. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van logopedie

  Subsidie voor projecten gericht op het beantwoorden van kennisvragen op het gebied van de effectiviteit van logopedisch handelen, multi- en interprofessionele zorg voor mensen met logopedische stoornissen, innovatie van logopedisch handelen. De subsidie kan worden aangevraagd door universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van logopedie....

 7. Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en sportbonden

  Subsidie in de vorm van een voucher voor gemeenten en sportbonden om technische en sociale innovaties op het gebied van sport en bewegen te stimuleren. De innovatievraag moet betrekking hebben op een van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord, namelijk "inclusief sporten & bewegen", "vitale sport- en beweegaanbieders", "van jongs af aan vaardig in bewegen", "duurzame...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie samenwerking schrijvers en digitale media

  Subsidie voor projecten waarbij auteurs samen met interactieontwerpers, gamemakers of digitale mediamakers een literaire productie ontwikkelen gericht op het digitale domein. Hierbij is het verstrekkende fonds met name geïnteresseerd in co-creaties, waarbij schrijver en ontwerper gelijkwaardige artistieke partners zijn en samen een nieuw werk tot stand brengen. Alle vormen van Nederlandstalige...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie pleegzorg

  Bij pleegzorgplaatsing is het welzijn van de eigen kinderen van pleegouders, en hoe zij pleegzorg ervaren, van cruciaal belang. Daarom is er subsidie beschikbaar voor initiatieven gericht op de eigen kinderen binnen het pleeggezin. Projecten waarin lotgenotencontact/peersupport, natuurbeleving, sport&spel- en drama-activiteiten zijn opgenomen, hebben de voorkeur. De subsidie bedraagt...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie internet

  Subsidie voor maatschappelijk gedreven projecten die een bijdragen leveren aan de bewustwording en het maatschappelijk debat over omgang met data, dataminimalisatie of alternatieven rondom het gebruik van data. Het kan hierbij gaan om een project op het gebied van voorlichting of bewustwording, maar ook om een project waarmee gebruikers (of specifieke doelgroepen) meer controle krijgen over hun...

Pagina's