Subsidies

1595 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek, zorg en ontwikkelingssamenwerking

  Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, de behandeling en bestrijding van ziekten en ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op geestelijk of lichanelijk gehandicapte mensen, waaronder opstart van projecten

  Het verlenen van steun en subsidies die projecten starten en/of die hulp verlenen ten behoeve van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten....

 3. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor onderzoek gericht op mensen met een verstandelijke beperking

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten, zowel fundamenteel als toegepast, gericht op zorg aan personen met een verstandelijke beperking. Ook de (aanvullende) bekostiging van publicaties en/of seminars komen voor financiële ondersteuning in aanmerking. Daarnaast wordt eenmaal in de twee jaar een prijs toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op...

 4. Subsidies

  Subsidie voor goede opvang van ex-gedetineerden

  Subsidie voor projecten van gemeenten, eventueel in samenwerking met maatschappelijke instellingen, voor het begeleiding van ex-gedetineerden naar wonen en werken en hiermee samenhangende zaken zoals schuldhulpverlening en het opbouwen van een sociaal netwerk. Het maximale subsidiebedrag per gemeente wordt bepaald door de uitstroom van het aantal nazorgkandidaten in 2018 in een gemeente gedeeld...

 5. Subsidies

  Subsidie palliatieve zorg

  Subsidie voor netwerken voor palliatieve zorg , of specifiek voor kinderpalliatieve zorg of een netwerk integrale kindzorg om een interventie in de praktijk te implementeren en om deel te nemen aan het daarbij behorende onderzoek. De resultaten van de subsidieoproep moeten bijdragen aan beter inzicht in welke interventies kunnen worden ingezet en welke effecten zij hebben op de kwaliteit van...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor landelijke projecten op het gebied van natuur, milieu, democratie, medische wetenschappen. kunst en cultuur

  Subsidie voor grotere langlopende projecten met een landelijke uitstraling op het gebied van natuur en milieu, medische wetenschap, democratie en rechtstaat en kunst en cultuur. De subsidie heeft betrekking op langlopende projecten van drie tot vijf jaar, waarbij de jaarlijkse subsidie ca. 75.000 euro bedraagt....

 7. Subsidies

  Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op bewust omgaan met water , recreatie, cultuurhistorie, educatie, natuur en kunst

  Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op waterbewustzijn, recreatie, cultuurhistorie, educatie/natuur en kunst. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten. Interessant is dat er ook tot maximaal drie achtereenvolgende jaren subsidie kan worden verstrekt voor periodieke acticviteiten....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen. Het afgelopen jaar was er ruim 87.000 euro beschikbaar....

 9. Subsidies

  Subsidie krapte arbeidsmarkt

  Subsidie voor het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt via sociale innovatie, door het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van drie partijen. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor architecten, vormgevers en organisaties op het gebied van digitale cultuur

  Subsidie voor organisaties in de creatieve industrie, zoals architecten, vormgevers en organisaties op het gebied van digitale cultuur. Met deze subsidie kunnen organisaties in de creatieve industrie zich vernieuwen en verder ontwikkelen door het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor duurzame professionalisering van hun organisatie. De subsidie die je kunt aanvragen bedraagt maximaal...

Pagina's