Subsidies

1588 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie veiligheid en emancipatie lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid van LHBTI+ en de vergroting van de individuele ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Onder LHBTI+ verstaan we in dit geval lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten. Je kunt de subsidie online aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor initiatieven, innovatie en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en volksgezondheid, Noord Nederland

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan een structurele verbetering van de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven voor inwoners van primair Noord-Nederland, met een focus op vitaliteit of zelf- en samenredzaamheid. Het moet gaan om tijdgebonden ondersteuning, waarbij het project een maximale doorlooptijd van drie jaar heeft....

 3. Subsidies

  Subsidie voor letteren, erfgoed, schrijvers en uitgeverijen

  Subsidie voor organisaties, schrijvers en uitgeverijen die activiteiten ontwikkelen op het gebied van letteren of erfgoed, of op het snijvlak hiervan.  Voorbeelden van organisaties en projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn o.a. boeken, tentoonstellingen, herdenkingsprojecten, debatten en stadsgesprekken, literaire tijdschriften, wijkevenementen, documentaires met een historisch of...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bouwprojecten in derde wereld landen

  Financieel ondersteunen van bouwprojecten in derdewereldlanden van lokale organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden. Bij projectaanvragen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat circa 25 tot 30% van de kosten door de...

 5. Subsidies

  Subsidie rondom intellectueel eigendom

  Subsidie om bewustwording op gang te brengen over de waarde en voordelen van intellectuele eigendom (IE) en de schade die het gevolg is van inbreuk op IE-rechten. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. non-profitorganisaties, overheden, bedrijven, universiteiten en tv-kanalen. Afhankelijk van de te bereiken doelgroep bedraagt de subsidie maximaal 90.000 euro. Je kunt de subsidie online...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor energie, voeding, kerk en cultureel erfgoed in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Het financieel steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming en voedsel en het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed. Projecten kunnen betrekking hebben op Nederland, maar ook op bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. De financiële steun varieert van maaltijdprojecten voor inloophuizen in Nederland tot groentekassen in Kenia. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, sport, cultuur, milieu,

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, sport, cultuur, milieu, e.d.). De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. educatie, innovatie, natuur, sociale cohesie en diversiteit

  Foundation opgericht door een succesvol bedrijf om iets terug te doen richting de maatschappij. Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties en activiteiten in binnen en buitenland op het gebied van o.a. sociale cohesie, natuur, diversiteit, innovatie en educatie....

 9. Subsidies

  Subsidie sportevenementen voor mensen met een beperking en chronisch zieken

  Subsidie voor het organiseren van een project dat erop gericht is mensen met een beperking een sportbeoefening actief te laten ervaren tijdens een regulier sportevenement. Het project is gericht op het aantrekken van ten minste 100 deelnemers, en moet tot stand komen in samenwerking met een sportaanbieder en een zorginstelling. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

 10. Subsidies

  Subsidie workshops patientenorganisaties en onderzoekers

  Subsidie voor samenwerkingsverbanden tussen patiënten, patiëntenorganisaties en Nederlandse onderzoeksgroepen en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven voor het organiseren van workshops met de onderzoeksvragen van patiënten als uitgangspunt. Per workshop is maximaal €12.500,- beschikbaar, afhankelijk van het aantal dagen en deelnemers....

Pagina's